Elektrifisering + atomkraft = sant

MENINGER: Det er uansvarlig av Frp å sette klimakrisen til side for å prøve å løse strømkrisen. Løsningen på begge krisene finner vi i atomkraft, om politikerne tør å investere i det.

Publisert:
  • Mille-Sofie Kvannli
  • Kornelius Vold
Atomkraft gjort på rett måte er grønt, billig og stabilt, skriver Mille-Sofie Kvannli og Kornelius Vold i Rogaland Unge Høyre i sitt leserinnlegg

Mille-Sofie Kvannli – Leder Rogaland Unge Høyre
Kornelius Vold – 2. Nestleder Rogaland Unge Høyre

I lys av strømkrisen har Fremskrittspartiet fremmet et forslag om å stanse videre elektrifisering av norsk sokkel.

Dette er til tross for at elektrifisering av norsk sokkel vil være den mest effektive måten å kutte utslippene til å nå målene satt i Parisavtalen.

I stedet for å stanse et av de grønneste investeringene i petroleumsindustrien, må vi finne løsninger på problemene vi møter på veien.

Kall det gjerne grønnvasking, utslipp kuttes uansett.

Norge trenger ny kraftproduksjon hvis vi vil beholde lederposisjonen i det grønne skiftet, og derfor mener vi at det er på tide å finne nye, innovative løsninger.

LES MER:

Vil flytte russetiden: – Fint å få gjort det skikkelig

Elektrifisering er nødvendig for å nå klimamålene

Elektrifisering av norsk sokkel vil være helt nødvendig om Norge skal nå sine klimamål i 2030.

Ved å elektrifisere norsk sokkel vil vi kutte 10 % av Norges totale utslipp innen 2030, oppnå 70 % reduksjon i utslipp fra norsk sokkel innen 2040, og være nær null utslipp fra vår olje- og gassproduksjon innen 2050 (Equinor, 2022).

Verden vil fortsatt trenge olje i flere tiår fremover, og da er det Norges ansvar at den oljen blir produsert på en så miljøvennlig måte som mulig. Alle utslippskutt er utslippskutt, enkelt og greit.

Kall det gjerne grønnvasking, utslipp kuttes uansett.

LES MER:

Spisesteder som åpnet i Stavanger og Sandnes i fjor

Rimelig og grønn kraftproduksjon

Vår ambisjon er at vi skal bygge ut så mye ny kraftproduksjon at vi ikke behøver å velge mellom ulike gode formål.

Rimelig kraft skal fortsatt komme husholdningene til gode og være et konkurransefortrinn for norsk næringsliv og industri. Vi skal ha nok, rimelig kraft til å tiltrekke oss ny landbasert industri, elektrifisere samfunnet og nå klimamålene.

Elektrifisering av installasjoner på sokkelen med landstrøm krever derfor at vi fortsetter å bygge ut mer fornybar kraft, noe regjeringen må levere på.

LES MER:

Under 25 og noe på hjertet? Vi vil høre fra deg!

De høye strømprisene har ført til fornyet debatt om elektrifisering av norsk sokkel, og når man på kort sikt ikke har sjans til å dekke energibehovet med havvind, er det på høy tid at vi legger til rette for mer effektiv kraftproduksjon.

Unge Høyre mener det viktigste i energipolitikken er å produsere nok energi til å dekke verdens behov med lavest mulig utslipp og miljøforurensning, og da vil løsningen være atomkraft.

LES MER:

– Hvorfor er ikke eksamen avlyst ennå?

Vi må forske mer på atomkraft.

Atomkraft gjort på rett måte er grønt, billig og stabilt. Energien kan genereres uten behov for vind, sol og nedbør slik med våre andre grønne energikilder.

En konstant produksjon av grønn energi vil gjøre det mulig å elektrifisere sokkelen, samtidig som strømprisene vil synke for alle. Dette er fordi et atomkraftverk alene produserer ca. 370 000 MW, som gir en strømleveranse på 2 586 TWh, eller drøye 20 ganger mer enn Norges kraftproduksjon.

Behovet for grønn energi vil kun øke, og vi har muligheten til å være pådrivere i markedet.

LES MER:

Dette tjente lokale influensere i fjor

Faren er minimal

Det er mange som er veldig skeptiske til atomkraft, men likevel viser all fakta at de tidligere ulykkene som har skjedd ved atomkraft er langt mindre dødelige enn luftforurensing.

Etter Tsjernobyl ble det beregnet at «kun» 4000 mennesker døde fra direkte stråling fra ulykken, i kontrast til hele 7 millioner mennesker som hvert år dør av luftforurensing.

En ulykke med atomkraft i året vil da ennå være 1750 ganger mindre dødelig enn våre årlige klimagassutslipp.

35 år etter Tsjernobyl-ulykken er den nærliggende byen Pripyat fremdeles avstengt og forlatt.

Om vi starter med atomkraftutbygging i dag eller i morgen er heller ikke spørsmålet. Spørsmålet er om vi skal investere mer tid og penger på forskningen på thorium og kjernekraft.

Der er vi i Unge Høyre helt klare: Svaret er ja.

Vi har både ressursene til det, men også et ansvar overfor resten av verden til å forhindre at temperaturen på jorden øker med mer enn 1,5 prosent.

Her kommer atomkraften kommer inn som en sterk løsning for å forhindre de høye strømprisene som blir et resultat av elektrifisering, uten at vi setter klimaproblemene til side.

Det er sånn vi stopper utslippene, uten å stoppe utviklingen.

  • Noe på hjertet? Smått eller stort: Send ditt leserinnlegg til debatt@byas.no.
Publisert:

– Hippiefantasier fra Høyre

MENINGER: Elektrifisering av sokkelen vil ikke stoppe global oppvarming en milligrad, det vil ikke bidra noe til å stoppe klimakrisen, det vil kun være en hvilepute for politikerne så de slipper å gjøre reelle kutt i utslipp.

Publisert:
  • Mathias Renberg