Helseutdanninger domineres fortsatt av kvinner

Kvinner er i flertall i høyere utdanning, og spesielt utdanninger innenfor helsefag bidrar til å dra tallene opp.

Publisert:
  • NTB

Det er særlig pleie- og omsorgsfag og førskolelærerutdanning som bidrar til kvinnedominansen ved høgskoler og universiteter. Førstnevnte har en kvinneandel på hele 85 prosent, skriver Kifinfo.

Kvinneandelen på de største fagfeltene har mye å si for hvordan kjønnsfordelingen generelt er. De fagene hvor kvinner er overrepresentert utgjør tre firedeler av kjønnsforskjellen, viser tall fra en CORE-undersøkelse.

LES MER:

Svært lovende resultater i studie av p-pille for menn

Forskerne Liza Reisel og Sara Seehuus ved CORE – Senter for likestillingsforskning har sett på hva som skjer hvis de største kvinnedominerte utdanningene hadde vært kjønnsjevne.

– Da ville andelen kvinnelige studenter totalt vært på om lag 53 prosent. Vi ville få fram at kvinneandelen er mer komplisert, det er mye innbakt i den. Det er stor forskjell i hvor mange studenter som finnes innenfor hvert fagfelt, så de store kvinnedominerte fagfeltene trekker opp, sier Reisel.

LES MER:

Byas sjekker: Bør du bry deg om BMI?

Samtidig som det er flere enn noen gang tidligere som tar høyere utdanning, har kvinneandelen holdt seg noenlunde stabil de siste tjue årene, ifølge Reisel.

LES MER:

Disse studentene er mest fornøyde på UiS

Publisert:

Nasjonal nedgang for fagskoler, men Fagskolen Rogaland ser en kraftig økning

Opptakstallene for hovedopptaket til fagskoler er klare: Fagskolen Rogaland øker med over 20 prosent, mens Kunstskolen i Stavanger ser en halvering i antall førstevalgssøkere.

Oppdatert: