– I dag er det kun 3 av 11 fylker som lar elever velge fritt. Dette er svært urettferdig

MENINGER: I dag, 1. mars, går søknadsfristen for å søke videregående skole ut. Da jeg skulle velge skole for tre år siden, var jeg heldig som fikk muligheten til å velge helt fritt. Slik er det ikke for alle landets elever, og dette er svært urettferdig. 

Oppdatert:
  • Oda Oline Omdal
Vi må ha tillit til at elevene selv vet best, skriver 2. nestleder Oda Oline Omdal i Agder Unge Høyre.

Det finnes utallige grunner til at man ikke ønsker å gå på den skolen som ligger nærmest stedet man har vokst opp. Enten det er for å skifte miljø, få et bestemt fag eller gå på en bestemt linje. Uavhengig av årsaken, bør valget om videregående skole kun være opp til eleven, og ingen andre.

  • Noe på hjertet? Smått eller stort: Send ditt leserinnlegg til debatt@byas.no.

I årene som kommer står vi i fare for å få en ordning hvor man i utgangspunktet kun kommer inn på skolen som ligger nærmest. Dette er krise for den jenta som har blitt mobbet gjennom hele grunnskolen, og for den gutten som trenger å komme ut av feil miljø for å fullføre videregående i det hele tatt. 

I dag er det kun 3 av 11 fylker som lar elever velge fritt. Et fritt skolevalg er det viktigste, og den eneste garantien for at alle elever har mulighet til å søke på ungdomsskolen. Uansett motivasjon for å søke en bestemt skole, bør systemet legge opp til at elevene får skolehverdagen de trenger, der de selv ønsker. 

Flere partier, deriblant AUF er for stemmerett ved valg fra man er 16 år. Da er det rart at de ikke skal få mulighet til å velge selv hvor de skal gå på videregående skole. 

Trivsel er en så viktig og avgjørende faktor for å fullføre et skoleløp som i utgangspunktet er tøft. I alle landets klasser er det elever som ikke trives i klassen sin. Det trenger ikke å handle om at man blir mobbet, men at man trenger å møte nye mennesker og lære nye ting.

Rapporter fra Helsedirektoratet viser at elever som trives på skolen, opplever skolehverdagen som meningsfull. Trivsel vil både fremme læring og hindre frafall. Manglende tilhørighet og lav motivasjon er hovedårsakene til svake skoleprestasjoner og høyt frafall.

Med denne kunnskapen i bakhodet bør vi etterstrebe at alle elever får gå på en skole de kan trives på, som de har valg selv.

Vi må ha tillit til at elevene selv vet best. Norsk skole trenger flere motiverte elever dersom målet er økt gjennomføring. Dette får vi ved at elevene selv får velge det de ønsker. 

Les mer:

Publisert:
Oppdatert:

Nedlagt vgs-linje kan bli reddet: – Ikke vært borti lignende

Den såkalte «kuldelinja» på Godalen vgs. ble nedlagt på grunn av få søkere. Nå har mange elever endret søknaden sin, slik at linja kan gjenopprettes.

Publisert: