– Hvorfor er ikke eksamen avlyst ennå?

MENINGER: I den situasjonen vi befinner oss i nå mener jeg det vil være umoralsk, urettferdig og uetisk å forvente at elever som under hele sin videregående utdanning har fått sin undervisning preget av denne situasjonen, skal måtte gjennomføre eksamen i år.

Oppdatert:
  • Anna By Knudsen
Hvordan blir det rett å avholde eksamener som tester elevene likt som det de gjorde i 2019, når situasjonen rundt undervisningen er så drastisk endret, spør Anna By Knudsen (18), styremedlem i Stavanger Fpu.

Det er snart to år siden det første tilfellet av koronaviruset ble påvist i Norge.

Da viruset kom, var jeg 16 år og gikk andre halvår i vg1.

Jeg er nå 18 år og skal snart begynne mitt siste halvår på vg3.

LES MER:

Under 25 og noe på hjertet? Vi vil høre fra deg!

Skolegangen har siden korona kom vært preget av nedstengning, uforutsigbarhet og digital undervisning.

Digital undervisning kan på ingen måter erstatte det vi anser som en normal skoledag. Digital undervisning gir ikke muligheten for sosialisering, nye vennskap eller støtte fra medelever til å komme seg gjennom skoledagen.

For de fleste innebærer digital undervisning å sitte inne på et rom, høre på en skjerm på en pc-en der en lærer snakker.

Dette gir lite rom for engasjement som diskusjoner og utdypning i form av spørsmål.

Poenget mitt her er at skolehverdagen ikke kan sammenlignes med den elever flest hadde før korona kom.

LES MER:

Vil flytte russetiden: – Fint å få gjort det skikkelig

Hva med situasjonen vi befinner oss i?

Tradisjonelt mener jeg at eksamen er svært viktig og verdifull, både for elever og det norske skolesystemet. Men i den situasjonen vi befinner oss i nå mener jeg det vil være umoralsk, urettferdig og uetisk å forvente at elever som under hele sin videregående utdanning har fått sin undervisning preget av denne situasjonen, skal måtte gjennomføre eksamen i år.

Hvordan blir det rett å avholde eksamener som tester elevene likt som i 2019, når situasjonen rundt undervisningen er så drastisk endret?

I 2020 ble eksamen avlyst grunnet nedstigning og smittesituasjon. Da hadde elevkullet kun hatt noen måneder med digital undervisning, men det ble tatt en avgjørelse at eksamen skulle avlyses.

I 2021 ble eksamen avlyst grunnet en usikker smittesituasjon, streik og det ble argumentert for å avlyse på grunn av usikkerheten som kom rundt digital undervisning.

LES MER:

MENINGER: – Livet mitt er satt på pause og antivaxere holder fjernkontrollen

– Digital undervisning nok en gang

Året er nå 2022 og smittetallet har aldri vært høyere i Norge enn ved dags dato. Det er langt over 6000 påviste smittetilfeller hver dag og en ny virusvariant herjer i Norge.

Hvis du sammenligner dette med 2020 og 2021 er smittetallet desidert høyere. Grunnet smittetrykket er videregående skoler igjen satt over på rødt nivå. De siste ukene har jeg som fleste av mine medlever blitt satt over til digital undervisning nok en gang.

Så hvorfor er ikke eksamen avlyst ennå?

Hvorfor må elever rundt i hele Norge gå og bekymre seg over en eksamen som ikke bare er umoralsk å gjennomføre, men uklokt?

Det er klart at undervisningen elever i tredjeklasse har mottatt i sine tre år preget av korona, ikke kan sammenlignes med undervisningen som ble mottatt av de som gikk ut av tredjeklasse i 2019.

Jeg ber nå dagens regjering tenke grundig på hva vi som elever har gått gjennom.

Så hvordan blir det rett å avholde eksamener som tester elevene likt som det de gjorde i 2019, når situasjonen rundt undervisningen som har blitt gitt er så drastisk endret?

Jeg ber nå dagens regjering tenke grundig på hva vi som elever har måtte gått gjennom de årene vi har hatt på videregående skole, og hvordan det i hele tatt kan rettferdiggjøres å gjennomføre eksamen på et kull som har hatt så mye av sin hverdag og undervisning preget av koronaviruset.

  • Noe på hjertet? Smått eller stort: Send ditt leserinnlegg til debatt@byas.no.
Publisert:
Oppdatert:

Avlys eksamen, anbefaler Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet anbefaler å avlyse både skriftlig og muntlig eksamen i grunnskole og videregående skole denne våren.

Oppdatert: