Har menn og kvinner ulik døgnrytme? Dette viser forskning

Ny forskning kan gi svar på hvorfor noen tåler bedre enn andre å være våken om natta.

Publisert:
  • Synne Mauseth
Mye tyder på at kvinner og menn har indre klokker som er stilt litt ulikt, ifølge forskning.

Å være våken om natta og sove på dagen strider mot den naturlige døgnrytmen vår. Forskere har funnet tegn på at biologiske forskjeller mellom kjønnene kan påvirke døgnrytmen. Det skriver forskning.no.

Mye tyder nemlig på at kvinner og menn har indre klokker som er stilt litt ulikt. Dette ifølge en bakgrunnsartikkel publisert i Science.

Genene styrer klokka

Nobelprisvinnerne Micheal Rosbach, Jeffrey C. Hall og Michael W. Young fant ut at genene styrer den indre klokka vår, som tikker i vei avhengig av lys og mørke.

Mens noen synes det går fint å jobbe på nattestid, klarer andre aldri venne seg til det. Ifølge noe forskning er kvinner oftere A-mennesker og ser ut til å tåle nattlige forstyrrelser bedre enn menn.

En studie viser at det kvinnelige kjønnshormonet østrogen er sensitivt for lys. Da forskerne fjernet østrogen hos mus, reagerte de mindre på lyset. Det betyr at musene med østrogen lettere blir våkne av lys, også når de egentlig skulle ha sovet.

LES MER:

A- eller B-menneske? Det kan påvirke hvor mye du rører på deg

Presterer dårligere

En annen studie viser imidlertid at kvinner presterer dårligere på tester når døgnrytmen blir forstyrret enn det menn gjør.

– Det er sprikende funn, og vi trenger flere eksperimentelle studier på både dyr og mennesker før vi kan konkludere med at kjønn faktisk spiller inn på den biologiske klokka, sier doktorgradsstipendiat i psykologi ved Universitetet i Bergenl, Andrea Rørvik Marti, til forskning.no.

– Kjønn er én ting som kan påvirke døgnrytmen, men det er mye annet som påvirker også. Det er mange flere likheter enn forskjeller mellom kjønnene, legger hun til.

Publisert:

A- eller B-menneske? Det kan påvirke hvor mye du rører på deg

Kan utgjøre en forskjell tilsvarende en gåtur på opptil 30 minutter.

Publisert:
  • Line Pevik