Denne gruppen nordmenn peker seg ut: – Blant dem som trener mest

Mange nordmenn trener jevnlig, men en av ti svarer at de aldri trener, ifølge en undersøkelse fra SSB. Lite tid og helsebegrensninger er de vanligste hindrene.

Publisert:
  • NTB
13 prosent trener aldri, mens 58 prosent av befolkningen trener flere ganger i uka, ifølge en undersøkelse fra SSB.

58 prosent av befolkningen på 16 år og eldre svarer at de trener eller mosjonerer flere ganger i uka, og 15 prosent trener én gang i uka, viser Levekårsundersøkelsen om idrett og friluftsliv for 2021 fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

13 prosent svarer derimot at de aldri trener.

– Blant dem som trener mest, finner vi personer under 24 år, personer med høyere utdanning og yrkesaktive, sier rådgiver Håvard Bergesen Dalen i SSB.

For lite tid til trening

Omtrent fire av fem i disse gruppene svarer at de trener ukentlig eller oftere.

– Størst andel som ikke trener, finner vi blant uføre, innvandrere, eldre og personer med lav utdanning, sier Dalen.

I befolkningen i alt er den vanligste hindringen helsebegrensninger. 29 prosent svarer at dette begrenser deres muligheter for å trene. For lite tid er også en vanlig årsak.

LES MER:

Dette er vinneren av #byasbeste treningssenter

LES MER:

Gjenåpningen fikk ikke nordmenn i bedre form

– Blant par med barn under sju år svarer nesten 60 prosent at de er helt eller delvis enig at de har for lite tid til å trene, sier han.

Totalt svarer 27 prosent at de har for liten tid til å trene, mens 16 prosent synes det er for dyrt.

– Størst andel som ikke trener, finner vi blant uføre, innvandrere, eldre og personer med lav utdanning, sier Håvard Bergesen Dalen i SSB.

Unge trener for å se bra ut

Folk har også ulik grunn for å trene.

– De yngre trener for å se bra ut i større grad enn de eldre, mens de eldre i større grad trener å få frisk luft og naturopplevelser, sier Dalen.

LES MER:

Så mye påvirker genene dine treningsresultatene

LES MER:

Treningssenteret er forvandlet til en stor bar med 14 minigolfbaner

De som i størst grad svarer at de trener for å se bra ut, er kvinner i aldersgruppen 25–44 år og menn i aldersgruppen 16–24 år, hvor en av fire er helt enige i at det er en grunn til at de trener.

Den samme undersøkelsen viser at svært mange har tatt nærområdene i bruk til friluftsaktiviteter under pandemien.

Pandemien trakk folk ut i nærområdene

Rekordhøye 93 prosent av befolkningen har gått tur i nærområdet sitt under pandemien, viser tallene fra SSB.

Dette er den største andelen registrert i Levekårsundersøkelsen, og en markant oppgang fra 2020 hvor 76 prosent sa det samme. Én av fire har overnattet ute i naturen det siste året.

– Undersøkelsen kartlegger friluftslivsaktivitet ett år tilbake i tid, altså spør man i 2021 i stor grad om friluftslivsaktivitet under pandemien, sier Dalen.

Publisert:

Nordmenn lite treningsvillige etter pandemien

Treningsiveren til nordmenn har ikke økt etter at landet har gjenåpnet. Til tross for åpne treningsstudioer viser en fersk undersøkelse at det er motsatt.

Publisert:
  • NTB