Vi drikker ikke mer under koronapandemien

Nordmenns drikkemønster er uendret siden i fjor. 1 av 3 drikker alkohol hver uke, mens 15 prosent har ikke drukket i det hele tatt siden nyttår.

Oppdatert:
  • NTB
Nordmenn drikker ikke mer enn i fjor.

Det var økning i alkoholsalg i Norge etter begrensning av svenskehandel og nedgang i taxfreehandel.

Men koronapandemien ser ikke ut til å ha påvirket alkoholforbruket vårt nevneverdig, viser SSBs undersøkelse om rusmidler og tobakk.

LES MER:

Utelivsbransjen er lettet og glad for at skjenkeforbud oppheves

Den årlige kartleggingen er gjort i samarbeid med Folkehelseinstituttet. Tallene som ble hentet inn ble gjort i andre kvartal i år.

Det er også ulike drikkemønstre etter alder og kjønn.

  • 85 prosent av nordmenn har drukket alkohol minst en gang i løpet av det siste året. Menn drikker mest.
  • 37 prosent av menn har drukket alkohol en eller flere ganger hver uke, og 31 prosent av kvinnene.
  • Menn drikker også mer hver gang. 7 prosent oppgir at de drikker minst seks alkoholenheter mot 2 prosent av kvinnene.
Publisert:
Oppdatert:

Sånn påvirker alkoholen deg

Oppdatert: