Dette er den aller største utfordringen for helsa vår

Usunn mat er blitt en større utfordring for folkehelsen enn røyk, ifølge en rapport fra Folkehelseinstituttet.

Publisert:
Hvis man ser alle aldre under ett, er nå et usunt kosthold den største livsstilsutfordringen som påvirker helsa vår.

Hvis man ser alle aldre under ett, er nå et usunt kosthold den største livsstilsutfordringen som påvirker helsa vår, viser rapporten, som ble lagt fram tirsdag.

– Ikke fordi usunt kosthold er farligere enn røyk, men fordi stadig færre nordmenn røyker. Siden 1990 er andel røykere i Norge redusert fra 35 til 13 prosent, sier Stein Emil Vollset, leder ved Folkehelseinstituttet nyopprettede Senter for sykdomsbyrde.

Følg Byas.no på Facebook!

Første oversikt

For første gang presenterer helsemyndighetene en samlet oversikt over hvilken sykdommer den norske befolkningen lider av og hva vi dør av.

Historisk sett har man kartlagt hva folk dør av, men for å få et riktigere og mer nyansert bilde av helsetilstanden i Norge, har Folkehelseinstituttet også sett på hvilke sykdommer og plager vi har mens vi lever.

Rygg- og nakkesmerter, angst og depresjon er blant de viktigste årsakene til helsetap hos nordmenn.

Hjertekarsykdom og kreft tar flest leveår.

Bedre helse enn før

Nordmenn er imidlertid ved bedre helse i dag enn tidligere, til tross for at vi lever lengre. En viktig årsak er færre dør som følge av hjertekarsykdom.

Siden 1990 har bare et titalls sykdommer økt fram til i dag.

Blant disse er Alzheimers, kols, lungekreft og prostatakreft. Ruslidelser fra illegale rusmidler er den tilstanden som har hatt størst økning i sykdomsbyrde fra 1990.

Usunn livsstil tar flest liv i Norge, viser sykdomsbyrderapporten.

– 46 prosent av alle dødsfall før fylte 70 år i Norge kan forklares av atferdsfaktorer som usunt kosthold, overvekt, tobakk, lav fysisk aktivitet, og alkohol- og narkotikabruk, sier Vollset.

Publisert:

Flere tester seg for klamydia

Men selv om antallet som tester seg har steget, er det fortsatt færre som blir smittet av infeksjonen, viser klamydiastatistikken for 2017.

Publisert: