Flest klamydiatilfeller registrert på 13 år – veldig mange tester seg

I 2018 ble 26.570 klamydiatilfeller registrert i Norge, 5,7 prosent flere enn i 2017. Folkehelseinstituttet mener for mange utenom risikogrupper tester seg.

Oppdatert:
Seksuelt aktive mellom 20 og 24 år er i risikogruppen for klamydia. Så mange som to av tre smittede er i denne aldersgruppa.

Antall klamydiadiagnoser i 2018 er det høyeste antallet siden 2005. Tallene ble lagt ut i det nasjonale overvåkingssystemet for smittsomme sykdommer, MSIS , onsdag.

Tross tilsynelatende økning er ikke avdelingsdirektør Hilde Kløvstad ved Folkehelseinstituttet (FHI) bekymret over veksten i diagnoser. Hun påpeker at rapportert forekomst er noe annet enn reell utbredelse.

– Klamydia gir sjelden symptomer. Det er derfor ikke tilstrekkelig å ha informasjon om antall diagnostiserte tilfeller for å forstå utbredelsen av infeksjonen. Antall diagnostiserte personer med klamydia må også ses i sammenheng med hvor mange som tester seg, og kjønn og aldersfordelingen blant dem som tester seg, sier Kløvstad til NTB

I Rogaland var det i fjor 2.099 tilfeller med klamydia registrert, ifølge tall fra MSIS. 1.272 var kvinner og 827 menn, flesteparten i aldersgruppen 20–29 år.

Det betyr at antall klamydiatilfeller i fylket har økt noe i løpet av de siste årene. I 2017 var det 2.016 registrerte tilfeller, og i 2016 var det 2.004 tilfeller. Men det er fortsatt et stykke til «toppåret» i 2014 - med 2.309 tilfeller.

Kan få følger

Kløvstad understreker at klamydiatallene holder seg stabile år etter år, og at veksten i diagnoser står i forhold til befolkningsveksten.

– Hvor bekymret skal vi være for følger av klamydia?

– Hos de fleste går klamydia over uten at de merker det, uten at noe skjer. Men hos noen få kan det føre til komplikasjoner, og derfor må vi være mer målrettet mot dem som er i risikogruppa, først og fremst seksuelt aktive kvinner og menn under 25 år. Sykdommen smitter ved ubeskyttet sex og er nå den vanligste seksuelt overførbare, bakterielle infeksjonen vi har i Norge, sier Kløvstad.

To av tre smittede er registrert i alderen 20 til 24 år.

For mange tester

Antall testede for klamydia i fjor var imidlertid 362.603 for hele landet, og av disse var det 7,3 prosent som testet positivt.

– Det er altfor mange som tester seg, og de siste årene har det vært en økning i antall undersøkelser, samtidig som man finner færre tilfeller blant dem. Vi ser særlig at det testes for mye blant de eldre aldersgruppene. Det er bortkastet bruk av ressurser, og man øker risikoen for falske positive testresultater, sir Kløvstad.

Spesielt blant kvinner over 30 år er andelen positive tilfeller lav, samtidig som denne gruppa utgjør en økende andel av dem som tester seg.

I Stavanger kan du teste deg gratis for klamydia på følgende steder:

LES OGSÅ:

LES MER:

Flere tester seg for klamydia

Oslo høyest

I likhet med tidligere år har Oslo ennå høyest rapport om forekomst av klamydia, med 5.627 registrerte tilfeller i 2018.

Forekomsten har økt betydelig de siste tre årene, etterfulgt av Troms og Finnmark. Den rapporterte forekomsten har gått ned i Troms og Finnmark siden 2008, men det var en oppgang fra 2017 til 2018.

– Forskjellene i observert forekomst av klamydia fylkene imellom kan skyldes regionale ulikheter i seksualatferd, ulikt helsetjenestetilbud og hvor utbredt klamydiatestingen er, forklarer Kløvstad.

Det er rundt 60 prosent kvinner blant dem som diagnostiseres, men det er også langt flere kvinner enn menn som tester seg.

Publisert:
Oppdatert:

Stadig flere unge får klamydia

I fjor ble det registrert 28.466 tilfeller av klamydia i Norge – 6,6 prosent opp fra året før, og det høyeste rapporterte antallet noensinne, ifølge FHI.

Publisert: