Vil satse på e-sport som breddeidrett

Ruben Eggebø mener at e-sport bør være lett tilgjengelig for alle. Han vil ha med seg Stavanger kommune på laget.

Publisert:
Ruben Eggebø mener at det mangler et e-sportstilbud.

Eggebø har selv bakgrunn fra idrett, både som spiller på Viking Håndball, og som daglig leder i Finnøy idrettslag. Han er nå daglig leder i E-sport Hub AS.

– Per nå kan jeg ikke si så mye mer enn at det er et e-sport-initiativ, men jeg gleder meg til å kunne fortelle mer, sier han.

Han har allerede før jul presentert noen av ideene sine for politikerne i Stavanger – som viste interesse for temaet.

E-sport samler tusenvis av publikummere i arenaer. Samtidig følges sendingene av millioner av seere på nett.

Mangel på tilbud

I en undersøkelse fra medietilsynet kom det frem at så mange som 98 prosent av gutter og 76 prosent av jenter mellom 8 og 19 år spiller dataspill.

– Det er utrolig mange barn og unge som brenner for dette, men som mangler et tilbud. Da blir det til at de sitter hjemme og spiller, med det negative det fører med seg, sier Eggebø.

Han trekker spesielt frem at gaming kan føre til at folk isolerer seg.

– Folk sitter hjemme og spiller, fordi de ikke har en annen plass å gå.

LES MER:

Det er ikke bare på isen Oilers kjemper om trofeer

Gaming med sunne rammer

Eggebø mener at organisert e-sport vil føre mye positivt med seg.

– Spesielt for det sosiale vil det være bra, men det vil også være fint å kunne arrangere e-sport i sunne rammer, hvor det kan legges vekt på fysisk aktivitet.
Han ser for seg at e-sport kan være en fritidsaktivitet unge går på etter skoletid, på samme måte som noen går på fotballtreninger.

Han sier også at e-sportstilbud kan være et tilskudd til idrettslagene.

– Det kan muligens bidra til at de holder lenger på medlemmer de tidligere har slitt med å beholde.

LES MER:

Kommentar: E-sport har et potensial til å bli en av de fem største sportene i verden

LES MER:

Denne ungdomsskolen har fått sitt eget gamingrom

E-sport for alle

Eggebø påpeker at e-sport ikke bare skal bli satset på som idrett, men også som et sosialt tilbud. Det skal være et tilbud for alle, inkludert barn og voksne som havner utenfor.

– E-sport er unikt fordi det treffer så bredt, derfor kan det gjøre noe godt for denne gruppen.

Han ser altså på e-sport som et verktøy som både kan brukes i idretten, og av alle som jobber for sosial mobilitet.

– Jeg er redd for at det skal gi sosiale ulemper om folk ikke får mulighet til å delta. Dette vil vi legge til rette for.

En undersøkelse viser at langt over halvparten av unge «gamer» på fritiden.

Vil ha kommunen med på laget

Eggebø nevner tilgang på lokaler som en veldig viktig del av satsingen. Han ønsker derfor Stavanger kommune med på laget, blant annet med økonomisk støtte.

– Kommunen bidrar økonomisk i andre idretter, og det prinsippet vil vi legge til rette for at skal gjelde for e-sport også.

Med gode avtaler med kommunen ønsker han at det skal være enkelt for både de som vil spille, og for organisasjoner som vil starte e-sportstilbud, uten at økonomisk status kommer i veien.
Han ser for seg en fremleieavtale med kommunen, hvor de kan stille med lokaler dersom organisasjoner eller privatpersoner ønsker å starte et e-sportstilbud.

LES MER:

Hobbyen til «alle» guttene på barneskolen har blitt deltidsjobben til Morten (24)

LES MER:

Har du erfaring fra dataspill? Da bør du sette det opp på CV-en

Positiv respons

I desember la Eggebø frem prosjektet for Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog i Stavanger. Responsen fra kommunen var positiv.

Anne Kristin Vik Bruns fra KrF sa på møtet at det trengs en holdningsendring til når det kommer til gaming, nettopp fordi det er så viktig for mange.

– Det er ikke mange år siden jeg selv oppdaget de positive sidene ved gaming, og her tror jeg det må en holdningsendring for å få anerkjent dette som en sportsgren.

Kjell Erik Grøsfjeld fra Høyre er også positiv til å satse mer på e-sport.

– Vi kommer til å være en pådriver for dette, det er en kjernepolitisk satsing, og det er et godt utgangspunkt, sa han under møte i desember.

Også FNBs Stian Tjensvold satte pris på Eggebøs presentasjon.

– Det at alle kan delta uansett økonomisk utgangspunkt, er utrolig viktig for meg.

Eggebø legger til at politikerne i Stavanger kommune fortjener skryt.

– De går foran som en veldig positiv og nytenkende kommune innen e-sport. De fortjener skryt for å ta dette på alvor.

Publisert:

Snart får Stavanger et nytt e-sport-tilbud

Når gamingstanden i Sørmarka Arena legges ned, ønsker Haven esport å starte opp et annet sted i byen. Tirsdag fikk til og med en statsråd teste gamingferdighetene.

Publisert: