Unge snakker engelsk med dansker

Én av tre under 30 år bytter ofte til engelsk når de snakker med dansker, viser en ny undersøkelse fra Språkrådet.

Publisert:
  • NTB
Kamelåså? Ifølge Språkrådet velger én av tre under 30 år å snakke engelsk i stedet for norsk med våre gode naboer.

På oppdrag fra Språkrådet har Opinion undersøkt hvilke holdninger nordmenn har til de skandinaviske språkene.

Det viser seg at nordmenn er delte i synet på om dansker er lette å forstå. Hver tredje som svarte mener det er lett å forstå dansk tale, mens like mange synes det er vanskelig. Det er vanligere å bytte til engelsk enn å fordanske språket, og det er helst de unge som legger om til engelsk.

– At vi kan kommunisere sammen på morsmålene våre, er viktig for den skandinaviske identiteten, og nabospråkforståelsen gjør det mulig for oss å løse viktige samfunnsoppgaver sammen. Fellesskapet blir svekket når engelsk blir minste motstands vei, sier direktør Åse Wetås i Språkrådet.

Hvor vanskelig er det egentlig å forstå dansk? I denne sketsjen blir kunnskapene virkelig satt på prøve!

Forstår svensk

Mens de som er under 30 år gjerne tar i bruk engelsk når de snakker med dansker, velger de over 30 heller å fordanske ord for å gjøre seg forstått. I den samme aldersgruppen «svorsker» de med svensker. De som er eldre, bruker bare norsk.

– Før var folk mer eksponert for nabospråkene. I dag blir engelsk stadig mer dominerende på de plattformene ungdommen bruker, slik som YouTube, Netflix og dataspill. Vi er urolige for at barn og unge skal velge bort morsmålet sitt på flere og flere områder, sier Wetås.

Over 80 prosent av de spurte i undersøkelsen mener det er lett å forstå svensk tale. Få nordmenn over 30 år legger om til engelsk med svensker. Det er vanligere å forsvenske ord enn å fordanske ord.

Folk i Nord-Norge forstår svensk best, mens oslofolk og sørlendinger er de som forstår dansk best.

Negative til dubbing

Svært få av de spurte i undersøkelsen ønsker at skandinaviske filmer og TV-serier skal bli dubbet. Det store flertallet foretrekker undertekster når de skal se på nordiske serier.

– Det er avgjørende for språkforståelsen at vi hører og leser nabospråkene. Dubbing svekker språkforståelsen og undergraver det nordiske fellesskapet. Derfor er vi glade for at de fleste vil høre originalspråket i svenske og danske serier, sier Wetås i Språkrådet.

MER FRA BYAS:

LES MER:

Malin Ekstrøms (30) lidenskap er mat, men veien dit har vært turbulent

LES MER:

Til ungdommen: Åtte av livets edle sannheter

LES MER:

Slik kan p-pillen «endre» deg

Publisert:

Fem Netlix-serier du bør se – med tekst!

Mange er skeptisk til ikke-engelskspråklige filmer og serier, helt uten grunn. Her er noen anbefalinger som vil få hvem som helst til å endre mening.

Publisert: