Nå skal det bygges nye studentboliger på Ullandhaug

Ved studiestart 2020 kan du som student flytte inn i en av 160 splitter nye studentboliger på Ullandhaug. Vil gjøre mye med studentmiljøet på campus, tror daglig leder i SiS Bolig.

Publisert:
Her er en av de tidligste illustrasjonene for de kommende boligblokkene. Planene skal være noe endret nå.

Der det i dag er en stor parkeringsplass på Ullandhaug skal det etter sommeren bygges tre boligblokker, bestående av tre til fire etasjer.

Hver av leilighetene skal være på cirka 20 kvadrat, med både bad og kjøkken. Mer enn halvparten skal være tilrettelagt for rullestolbrukere.

Press på studentboligene

Daglig leder i SiS Bolig; Øyvind Lorentzen forteller at de har sett et økende behov for studentboliger etter oljekrisen i 2014. Da sank antall søknader.

Nå har søkningen økt igjen, og det begynner å bli press på studentboligene våre, sier Lorentzen.

Videre sier han at flere av studentene som har bodd i studentleilighet dette året ønsker å forlenge leiekontrakten til neste år.

Det gjør at det blir færre ledige boliger til førsteårsstudentene.

Kostnadsrammen for boligene er 144 millioner kroner inkl. mva.

Alle studenthyblene kommer til å inneholde eget bad og kjøkken. Flere studenter søker studentbolig nå enn før, og SiS Bolig føler presset.

100 meter fra universitetet

Byggingen av boligene starter etter sommerferien. Lorenzen forklarer at de valgte å plassere boligene på Ullandhaug for at studentene skulle få kort vei til universitetet.

Der går man 100 meter gjennom en undergrunn så er man på universitetet.

Lorenzen tror dette er positivt for livet på campus.

Dette gjør at man får flere studenter som bor på campus, og dette tror vi vil styrke studentmiljøet spesielt på kveldstid, sier han.

Her skal det komme 160 nye studentboliger som skal stå klare til studiestart 2020.

– Trygt og solid tilbud

Studentleder i studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger; Joachim Børlie er veldig fornøyd med utbyggelsen av studentboliger på Ullandhaug.

Det å ha studentboliger nært campus gir mer verdi for universitet som helhet.

Børlie tror at tilgang på studentboliger er med på å gjøre at flere fullfører høyere utdanning.

Det gir et trygt og solid tilbud til tilflyttende og lokale studenter, sier han.

I én av de tre blokkene vil det være et stort fellesrom der studentene kan møtes og arrangere diverse aktiviteter. Mellom byggene vil det også være et uteareal.

Det er godt egnet for å oppholde seg utendørs, skjermet mot både vær og vind, sier Lorenzen.

StOr-leder Joachim Børlie ønsker å endre regelverket slik at de kan rehabilitere gamle studentboliger.

Vil endre regelverket

Regjeringen har satt et mål om at 20 prosent av alle studenter som studerer i Stavanger skal ha tilgang på studentbolig. I dag ligger dekningsgraden på 12 prosent.

Utbyggelsen av studentboligene på Gosen fører oss nærmere målet om 20 prosent dekning lokalt, sier Børlie.

Han sier videre at samskipnaden eier en del eldre studentboliger, og at de i StOr ønsker at de ubrukte midlene satt av til bygging av nye studentboliger i statsbudsjettet også kunne blitt brukt til rehabilitering av disse.

Her bør regelverket endres slik at samskipnaden får mulighet til dette, avslutter Børlie.

Blokkene vil ligge både nær campus og Kiwi.

P-plasser erstattes ikke

De nye studentboligene fører imidlertid til at de 112 p-plassene forsvinner.

Det vil imidlertid fortsatt være tre store parkeringsplasser på campus, i tillegg til en uregulert grusplass. Parkeringsplassen på Gosen vil ikke erstattes.

– En av grunnene til det er at kollektivtilbudet stadig blir bedre. Den største andelen av studentene reiser kollektivt. UiS er det universitetet i Norge med flest parkeringsplasser. At det forsvinner et fåtall kommer til å gå helt fint, sa Cathrine Sønvisen til Byas i mai fjor, daværende StOr-leder.

Publisert:

Nå starter byggingen av 160 nye studentboliger på Ullandhaug

Onsdag formiddag kom UiS og SiS et lite stykke nærmere målet om et større studentmiljø på over 5000 leiligheter.

Oppdatert: