StOr-leder om statistikken: – Det er krise

Nær én av fem karakterer blir ikke gitt studentene i tide.

Publisert:
StOr-leder Jørgen Sjøberg (innfelt) mener situasjonen ved UiS er uakseptabel.

– Den første jeg lurer på er hvordan universitetet har latt det gå så langt, sier leder av Studentorganisasjonen (StOr), Jørgen Sjøberg.

Byas har fått statistikk over forsinka sensurer fra Eksamenskontoret ved Universitetet i Stavanger.

Statistikken strekker seg tilbake til høstsemesteret 2013, og viser at UiS bryter loven, med god margin, hvert eneste studieår.

– Det er krise, jeg må få bruke det ordet, sier Sjøberg oppgitt.

Følg Byas.no på Facebook!

Vedvarende problem

Ifølge Universitets- og høgskoleloven (se faktaboks) skal studentene få karakterene sine innen tre uker.

Statistikken fra Eksamenskontoret er nedslående:

Ved studieåret 13/14 ble 26 prosent av karakterene gitt for sent.

Ved neste studieår var 25 prosent av alle karakterene forsinka.

For de siste to studieårene, 15/16 og 16/17, ble 20 prosent av alle karakterene ved UiS ikke gitt til studentene i tide.

Brytes statistikken ned for hvert semester, ser den slik ut:

Ved ett tilfelle, høstsemesteret 2014, var 31 prosent av karakterene forsinka.

Studentavisa SmiS skrev om forsinka sensurer allerede i 2010. Daværende rektor Aslaug Mikkelsen kalte tallene for pinlige.

Sju år etter er problemet fortsatt aktuelt. StOr ønsker derfor å innføre et botsystem. Et tiltak som har vist seg å fungere godt i Trondheim.

– Når problemet går så mange år tilbake i tid, må det en kulturendring til. Dersom fakultetene ikke tar seg sammen, kan vi ikke feie et botsystem under teppet når vi ser hvor godt det fungerer andre steder, sier Sjøberg.

Utreder botsystem

– Det er altfor høye tall, vi tar dette alvorlig og skal forbedre situasjonen, sier utdanningsdirektør ved UiS Veslemøy Hagen til Byas.

Under et møte i Læringsutvalget ved UiS den 7. november ble det bestemt at et botsystem skal utredes og presenteres ved neste møte i februar 2018.

Likevel sår Hagen tvil om statistikken er reell. Utdanningsdirektøren mener at feil i systemet hvor karakterene blir registrert, kan spille inn på tallene. Denne feilen har da vært gjennomgående over flere år.

– Vi skal gå gjennom rutinene våre og undersøke dette grundig, sier hun.

– Betyr dette at statistikken fra Eksamenskontoret er feil?

– Jeg kan ikke per nå si at statistikken er feil, men vi kan ikke utelukke at det kan være andre grunner til at tallene er så høye, sier Hagen.

Utdanningsdirektør Veslemøy Hagen står fast ved at tekniske årsaker kan forklare de høye tallene.

Tror flere vil få sensuren i tide

StOr-lederen mener på sin side at en teknisk svikt er lite sannsynlig.

– Ved ett tilfelle har vi over 30 prosent for sein sensur. Dette er gjennomgående over flere år, så at dette er en teknisk glipp tror jeg ingenting på, sier han.

– Hvorfor er det viktig at studentene får karakterene sine etter tre uker?

– Fristen på tre uker er det Stortinget som har bestemt, det skal være slik at studentene får karakteren sin til avtalt tid. Gjør de ikke det, er det til syvende og sist et lovbrudd, og lovbrudd må straffes, sier Sjøberg.

Det har vært stor oppmerksomhet rundt saken siden studentavisa SmiS først skrev om den 1. november.

Hagen håper at dette vil vise igjen når studentene nå går i gang med eksamenene for høsten 2017.

– Jeg både håper og tror at flere vil få sensuren sin i tide. Det er både i studentenes og universitetets interesse, sier hun.

Neste møte i Læringsutvalget er i februar 2018. Da skal botsystemet presenteres og eventuelle tekniske problemer knyttet til karakterregistreringen gjøres rede for.

Publisert:

Vil bøtelegge universitetet for sen sensur

– Et forslag som må på plass for å bedre situasjonen, sier StOr-leder.

Publisert: