Vinmonopolet etterlyser lokaler på Tasta: – Håper vi kan åpne butikk i løpet av året

Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun ber Vinmonopolet vurdere å etablere polutsalg på Hundvåg, Tasta eller Rennesøy. Vinmonopolet har allerede pekt seg ut Tasta som aktuelt for nytt utsalg i 2021.

Publisert:
Stavanger kommune har vedtatt et ønske om flere polutsalg i kommunedelene. Vinmonopolet er svært interessert i Tasta kommunedel, og har etterspurt lokaler der.

Stavanger kommune vedtok i sitt budsjett for 2021-2024 et ønske om flere polutsalg i kommunedelene. Nå har ordfører Kari Nessa Nordtun bedt Vinmonopolet om å vurdere nye utsalg i kommunen.

«Dette for å gi gode og likeverdige tilbud til alle våre innbyggere, og for å redusere unødig privatbilisme», skriver hun i henvendelsen.

Videre påpeker hun at Hundvåg kommunedel er utpekt som en av kommunedelene hvor polutsalg ville vært spesielt gunstig, men ber også om at de vurderer Tasta og Rennesøy.

Vinmonopolet har pekt ut Tasta

Pressekontakt Jens Nordahl i Vinmonopolet avslører at Vinmonopolet allerede har pekt ut Tasta som en aktuell kommunedel å etablere nytt pol:

– Vinmonopolet er nå ute med en annonse hvor vi spør etter lokaler på Tasta. Det er vanskelig å gi noe konkret tidspunkt for eventuell åpning av utsalg, men en grei ambisjon er å åpne i løpet av året. På grunn av korona er vi nødt til å holde det litt åpent, for det er usikkert når vi kan reise igjen for å gjøre en vurdering av eventuelle lokaler, sier han, og legger til at Stavanger lenge har vært av interesse:

– Vi har lenge tenkt at Stavanger er en interessant kommune å åpne nye utsalg i. Kommunen har hatt en vekst de siste ti årene, og er jo i ferd med å vokse sammen med Sandnes. I tillegg er det et av de store urbane sentrum i Norge, og det er naturlig for oss å åpne butikk i en slik kommune, sier han.

Vinmonopolet har i dag fem utsalg i Stavanger:

  • Mediegården i i sentrum
  • Herbarium i sentrum
  • Kilden Kjøpesenter i Hillevåg
  • Stadionparken i Jåttåvågen
  • Amfi Madla i Madlakrossen

Før Vinmonopolet kan åpne utsalg på Tasta må flere ting avklares:

– Vi må få på plass et lokale, se an når vi får reist og vurdert lokalene, og når lokalene eventuelt blir ledig for overtakelse. I tillegg må det lages nytt varemottak, man må få på plass lokale håndverkere og etableringen må politisk behandles i kommunestyret.

Senterleder på Tasta: Vinmonopolet er en ønsket butikk

Senterleder Birte Wiinberg på Tasta senter vil ikke kommentere hvorvidt Tasta senter har besvart annonsen fra Vinmonopolet, men hun bekrefter at de er kjent med den.

– Jeg kan i hvert fall si at Vinmonopolet er en ønsket butikk i vår butikkmiks, sier hun.

– Vinmonopolet er en ønsket butikk i vår butikkmiks, sier senterleder Birte Wiinberg på Tasta senter.

Følger utviklingen i Stavanger med interesse

Vinmonopolet etablerer ikke butikker på tilfeldige steder. De har et oppdrag fra staten, og er underordnet helse- og omsorgsdepartementet. De får ikke åpne butikker som de tror vil gå med underskudd, og butikkene skal ha en selvfinansierende driftsform. Derfor innebærer prosessen at Vinmonopolet gjør nøye analyser av befolkning, kundekrets, vurdering av handel på stedet og aktivitetsnivå på stedene.

– Vi håper jo at vi kan få åpnet en butikk på Tasta snart, og vil videre følge utviklingen i Stavanger med stor interesse. Hundvåg ligger jo sentralt, og med den nye Hundvågtunnelen er det et spennende område. I tillegg vil vi selvsagt vurdere Rennesøy. Vi håper å få gjort en ny befaringsrunde i Rogaland i løpet av første halvår i år, sier Nordahl.

LES MER:

Pappvinsalget økte med 45 prosent under koronakrisen

LES MER:

Flaske eller papp: Så lenge holder vinen seg etter at den er åpnet

Selv om Stavanger er av stor interesse for Vinmonopolet, er det ikke slik at nye pol vil komme til kommunen på samlebånd fremover:

– Vi må gi den eventuelle nye butikken på Tasta tid til å slå rot, før vi etablerer enda flere utsalgssteder i kommunen.

På landsbasis har Vinmonopolet hatt en takt på 3–4 nye butikker i året, og de vurderer cirka 200 steder årlig. Nesten 80 prosent av nyetableringene de siste 20 årene har kommet til kommuner som ikke hadde pol fra før. I Rogaland var det sist Suldal som fikk sitt første pol i november 2020.

Ordfører: – Lenge vært et ønske fra bydelene

– Jeg har sendt en anmodning til Vinmonopolet om å vurdere etablering av utsalg i områder i Stavanger kommune som ikke har slike utsalg i dag. Det handler om å unngå unødige reiser med privatbiler, og på den måten redusere klimautslipp, men også for å styrke lokal handel i bydelenes sentrum, skriver Nessa Nordtun i en e-post til Byas.

Vinmonopol i bydelene som ikke allerede har pol, kan redusere klimautslipp og styrke lokal handel, sier Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun. Hun er fornøyd med at Vinmonopolet allerede har kikkerten på Tasta.

Hun sier at det lenge har vært et ønske fra Hundvåg og Tasta å få et slikt utsalg.

– Og det er forhåpentligvis  kommersielt grunnlag for dette. Kanskje også på Rennesøy. Det er opp til Vinmonopolet selv å ta endelig vurdering, naturligvis, men jeg mener det er viktig at jeg som ordfører signaliserer et slikt ønske av overnevnte årsaker, sier hun.

– Hva tenker du om at Vinmonopolet ønsker å etablere butikk på Tasta?

– Så bra! Da har de lyttet, skriver hun.

Publisert:

H&M legger ned på Tasta

Kjøpesenteret jobber med å få inn nye aktører i lokalene.

Publisert: