Få drar på utveksling: UiS ligger under landsgjennomsnittet

14 prosent av studentene som ble uteksaminert ved Universitetet i Stavanger i fjor, hadde vært på utveksling.

Publisert:
Tall fra Kunnskapsdepartementet viser at svært mange studenter ved UiS dropper å dra på utveksling.

Tallene som Kunnskapsdepartementet (KD) har offentliggjort viser store forskjeller blant landets universiteter og høgskoler.

Av studentene som i 2019 ble uteksaminert fra universitetet på Ullandhaug, hadde 14 prosent vært ute i verden for faglig påfyll.

Dette er to prosentpoeng under landsgjennomsnittet på 16 prosent.

– Det er klart vi kan komme høyere enn dette, sier prorektor for utdanning ved UiS, Astrid Birgitte Eggen.

Kulturutveksling

Hun forteller at universitetet har som ambisjon å sende 20 prosent av studentene på utveksling. Eggen tror årsaken til at mange velger å droppe utenlandsoppholdet, er todelt.

– Institusjoner med mange studenter som er hjemmehørende i samme område, strever med å få antallet opp. Samtidig er det utfordrende for studenter som tar profesjonsutdanninger å finne et vindu for å dra på utveksling, sier hun.

LES OGSÅ:

Profesjonsutdanninger er studier som leder til et spesifikt yrke, som for eksempel lærer- og sykepleierutdanningene.

Kontoransvarlig ved Internasjonalt kontor ved UiS, Bjarte Hoem, har også en annen teori.

– Vi har ikke klart å bygge opp en kultur for å dra på utveksling. Hvis du er student ved Norges handelshøyskole, så er det nærmest noe rart med deg om du ikke tar et semester i utlandet, sier han.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) vil ha flere norske studenter ut i verden.

– Universitetene må bli flinkere

NHH er nemlig institusjonen som topper statistikken til KD. Her hadde hele 60 prosent av studentene vært på utveksling.

På bunn ligger Nord universitet og NLA Høgskolen. Kun 4 prosent av studentene som fullførte utdanningen sin i 2019, hadde vært på utveksling.

InstitusjonUteksaminerte studenter i 2019 som har vært på utveksling
Norges handelshøyskole60 prosent
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo30 prosent
Universitetet i Bergen28 prosent
Universitetet i Oslo23 prosent
Kunsthøgskolen i Oslo21 prosent
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet21 prosent
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet20 prosent
Lovisenberg diakonale høgskole19 prosent
Høgskulen i Volda19 prosent
Universitetet i Agder18 prosent
Handelshøyskolen BI17 prosent
VID vitenskapelige høgskole15 prosent
Norges musikkhøgskole14 prosent
Universitetet i Stavanger14 prosent
Norges idrettshøgskole13 prosent
Høgskulen på Vestlandet13 prosent
OsloMet – storbyuniversitetet12 prosent
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet11 prosent
Høgskolen i Innlandet9 prosent
Universitetet i Sørøst-Norge9 prosent
Høgskolen i Østfold8 prosent
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning8 prosent
Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk7 prosent
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn6 prosent
Høyskolen Kristiania5 prosent
NLA Høgskolen4 prosent
Nord universitet4 prosent

Totalt dro 7680 studenter på utveksling i fjor, en liten oppgang på 385 studenter fra året før. Men hverken økningen eller studentmassen som drar til utlandet er stor nok, mener forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

– Jeg mener flere studenter bør ta deler av utdanningen sin i utlandet. Internasjonal erfaring er bra for studentene, det er bra for næringslivet og det er bra for Norge. Derfor har regjeringen et langsiktig mål om at halvparten av studentene skal ha hatt et utenlandsopphold, sier Asheim i en pressemelding.

Han mener også at universitetene må bli flinkere med å legge til rette for utvekslingsopphold.

– Det blir for dumt at hvor du studerer avgjør om du drar på utveksling eller ikke. Universitetene og høyskolene må bli flinkere til å gi informasjon om utenlandsopphold, og gjøre det enklere for studenter å ta valget om å reise ut, sier ministeren.

Australia er det mest populære stedet for norske utvekslingsstudenter. Videre følger USA og Storbritannia. Kunnskapsdepartementet ser derimot at Nederland og Kina blir mer og mer populære utvekslingsmål.

Ikke for vanskelig

Hverken Eggen eller Hoem ved UiS mener at universitetet gjør det vanskelig for studentene å velge utlandet i studietiden. Tvert imot.

Begge peker på søknadsprosessen har blitt forenklet. På studentsidene får du opp et kart som viser deg hvilke institusjoner utenfor landegrensene som kan være aktuelle.

Det er også et krav at alle studier ved UiS skal ha mulighet for utveksling.

– Informasjonen er mye tydeligere enn før. Studentene får nærmest en pakkereise de kan bestille ved et klikk. Likevel har vi ikke fått den økningen som vi håpte på, sier Hoem.

– Hva skal dere gjøre nå da?

– Vi må bare gjøre det enda enklere og tydeligere for studentene. Så må vi også være tydelige på at UiS forventer at studentene tar et opphold i utlandet, slik at det blir en kultur blant studentene, sier Hoem.

Publisert:

Planene gikk i vasken for Lizelle og 240 andre UiS-studenter

Universitetet i Stavanger har kansellert alle utvekslingsopphold. BI tar en avgjørelse i løpet av uka.

Publisert: