Her er det lettere for menn å komme inn på sykepleierutdanningen

Universitetet i Agder har innført tilleggspoeng for menn som søker seg til bachelorutdanningen i sykepleie. UiS ønsker ikke å gjøre det samme, til tross for at det er færre menn som tar sykepleie ved UiS enn ved UiA.

Oppdatert:
Er du mann og søker deg inn på bachelorutdanningen i sykepleie ved Universitet i Agder, kan du legge på to ekstrapoeng på snittet ditt.

– Vi er klar over at UiA har gått inn for å «kvotere» inn menn ved å gi dem tilleggspoeng ved årets opptak. Ved bachelor i sykepleie ved UiS har vi derimot valgt å ikke gjøre dette, skriver studieprogramleder for bachelor i sykepleie ved UiS, Bodil Bø Våga i en e-post til Byas.

Menn som søker seg til utdanningen i Kristiansand får nå to tilleggspoeng på vitnemålet.

Har du et snitt på 4,2 vil du med tilleggspoengene få et snitt på 4,4.

Hvorfor skal mannfolka få en fordel? Svaret er enkelt:

– Vi håper at det vil gi utslag i flere mannlige sykepleierstudenter, sier leder ved fakultetet for helse- og idrettsvitenskap ved UiA, Anders Wickstrøm Andersen til KRSby.

Følg Byas.no på Facebook!

Flere menn ved UiA

Men UiS ønsker ikke å innføre lignende tiltak, til tross for at det i dag er færre menn som tar en bachelor i sykepleie på Ullandhaug sammenlignet med Kristiansand.

  • Tall fra Universitetet i Agder viser at 903 studenter tar en bachelor i sykepleie ved universitetet. 130 av disse er menn, noe som tilsvarer 14 prosent.
  • Tall Byas har fått fra Universitetet i Stavanger viser at i dag er 747 studenter ved UiS som tar en bachelor i sykepleie. Av disse er 78 menn. Dette utgjør i overkant av 10 prosent av studentene ved bahcelorutdanningen.

I tabellen under kan du se fordelingen av antall menn på bachelorutdanningen i sykepleie ved UiS:

Antall aktive studenterProsentandell mennKull
1977,12015
26910,72016
28112,462017
74710,44(Totalt)

– Nå ønsker vi å se på erfaringene fra UiA i tillegg til egen utvikling for kommende år. Vi kommer til å følge godt med på dette, skriver Bø Våga.

UiA har satt seg et mål om at 30 prosent av sykepleierstudentene skal være menn i løpet av 2020.

– God utvikling

Antall mannlige sykepleiere har gått opp og ned ved UiS.

Ved fjorårets opptak var 12,7 prosent av søkerne menn. I 2015 var tallet 9,9 prosent, men i 2013 var universitetet igjen oppe på 12-tallet. Da var 12,2 prosent av søkerne menn.

LES OGSÅ:

– Mennene på utdanningen vår har de siste årene vært svært aktive og synlige i studentmiljøet, og dette tenker vi har vært med på å påvirke den positive utviklingen, skriver Bø Våga.

Sykepleierutdanningen ved UiS var blant de mest populære utdanningene i landet i fjorårets opptak.

Da hadde nesten 1000 personer sykepleierstudiet som førstevalg.

I tillegg til UiA har også Lovisenberg diakonale høgskole i Oslo innført tilleggspoeng for menn på sykepleierstudiet.

Publisert:
Oppdatert:

Skal friste menn til å bli sykepleiere

Menn får nå tilleggspoeng hvis de søker sykepleierstudiet ved Universitetet i Agder. Studentene Vetle Brunvatne (23), Mats Cromann (23) og Stefan Avila (24) håper dette kan bidra til at flere menn søker.

Oppdatert: