Stortingspolitiker tar oppgjør med forsinka sensurer: Krever svar fra statsråden

Forsinka sensurer har lenge vært et problem ved UiS. Nå vil stortingsrepresentant og UiS-student Aleksander Stokkebø (H) vite hva statsråden vil gjøre for å bedre situasjonen.

Oppdatert:
StOr-nestleder for utdanning, Sara Sunniva Jalali og stortingsrepresentant for Høyre, Aleksander Stokkebø, ønsker et bøtesystem for forsinka sensur ved Universitetet i Stavanger.

– Universitetene stiller strenge krav og tidsfrister til studenter for oppmelding til fag, innlevering, og eksamen. Fristene som er forbeholdt studenter er strenge. Da skulle det bare mangle at universitetene overholder fristene for sensur, sier stortingsrepresentant for Høyre og student ved UiS, Aleksander Stokkebø (23).

Antallet forsinka sensurer har vært en verkebyll for Universitetet i Stavanger.

Siden 2013, med unntak av semestrene i 2016, har én av fem sensurer ikke blitt gitt til studentene i tide.

Nå krever UiS-studenten og stortingsrepresentanten svar fra høyeste hold.

– Det er flere universiteter som over tid har hatt et stort omfang av forsinkede sensurer. Dette er en av grunnene til at jeg nå henvender meg til forskning- og høyere utdanningsministeren, sier Stokkebø.

Dette er spørsmålet

I brevet til statsråden, som Stokkebø sendte av gårde i dag, stiller han følgende spørsmål:

«På hvilken måte vil forsknings- og høyere utdanningsministeren jobbe for at universitetene og høyskolene forholder seg til sensurfristen som fremgår av uhl. § 3-9?»

Ifølge Universitets- og høgskoleloven (se faktaboks) skal studentene få karakterene sine innen tre uker.

– Stortinget vedtar lovverket og fristene, og forventer at universitetene overholder loven. De er ikke veiledende, og når det ikke finnes gyldig unntak, er de absolutte, sier han

Stokkebø forteller at han ønsker å ta opp saken forebyggende.

– Om problemet vedvarer og ikke blir løst lokalt, så blir det nødvendig med nasjonale grep, sier han.

Utreder botsystem

Tidligere har StOr vært på banen for å innføre botsystem ved forsinka sensurer. Dette har vist seg å fungere bra i ved NTNU siden 2005.

I forrige uke hadde Læringsmiljøutvalget et møte hvor botsystemet igjen ble diskutert.

Da ble det vedtatt at et slikt system skal utredes og deretter presenteres for universitetsstyret i løpet av våren.

LES OGSÅ:

Læringsmiljøutvalget har lenge vært kritisk til forslaget, og alle fire representantene stemte imot, mens de fire studentrepresentantene stemte for en utredning.

– Det kom ikke som et sjokk. De er nok ikke så mye imot det, som de er skeptisk til det, sier nestleder for utdanning i StOr, Sara Sunniva Jalali til Byas.

Vil ikke overkjøre studentene

I en avstemning ved slike møter, har prorektor ved UiS, Dag Husebø, dobbelstemme. Studentene kunne blitt overkjørt, men Husebø valgte å ikke bruke den.

– Dette er en viktig prinsippsak for studentene, og det er ikke riktig av meg å bruke min dobbeltstemme på å gå i mot dette, som de har arbeidet mye med. Jeg tror lite på den form for sanksjonering, men jeg tror heller ikke på å overkjøre studentene og å bruke den typen makt, sier Husebø til SmiS, som først omtalte saken og var til stede under møtet.

– Han respekterer studenter og lytter til oss. Det står det respekt av, sier Jalali.

Stort omfang av forsinkede sensurer

StOr-nestlederen setter stor pris på støtten til stortingsrepresentanten og at prorektoren ved universitetet ser at dette er en problemstilling som er viktig for studentene.

– Vi har foreslått bøtelegging. Ikke nødvendigvis for å straffe noen, men fordi vi ønsker konsekvenser for lovbrudd og for å skape bevissthet rundt problemene med forsinket sensur, sier Jalali.

Stokkebø støtter studentorganisasjonens forslag om å utrede et botsystem.

– Jeg er selv student, og problematikken angår mange av oss. StOr har gjort meg oppmerksom på omfanget av utsettelsene. Når universitetene stiller krav til studenter, mener jeg det er rett og rimelig at studenter kan stille krav til universitetet også, sier Stokkebø.

Publisert:
Oppdatert:

Nå skal det bli vanskeligere å gå fra C til stryk

Studenter som klager på eksamenskarakteren og går ned to eller flere karakterer, skal få en ny vurdering.

Oppdatert: