Aktuelt

– Hvilken utdanning sikrer meg jobb?

UiA-ekspertene svarte på lesernes spørsmål i nettmøte om utdanning mandag. Les svarene her!

Publisert:
  • Kjetil Nygaard

UiA-ekspertene svarte på lesernes spørsmål. Fra venstre: Øyvind Andreas Strømme, Nertila Stringa, Jofrid Meidell, Erlend Falck og May Linn Tarasenko. Foto: UiA.

Jeg liker å jobbe med mennesker og vil ha en utdanning som sikrer jobb i fremtiden. F.eks er NAV et godt alternativ til disse tjenestene Hva slags studiervalg vil dere anbefale for en optimal jobb hos da, f.eks, NAV?»

NAV er en svært offentlig instans som har behov for mangfoldig kompentase. Det er mange utdanninger som kan være relevante for ulike stillinger i NAV som for eksempel statsvitenskap, sosialt arbeid, folkehelse, kommunikasjon, juss, psykisk helsearbeid etc.

- - - - - -

«Jeg har 3,9 i snitt og ønsker å søke på noe som krever 4,1. Er det slik at det er lurt å ha dette som førstevalg uansett? så kan jeg ha de jeg fullfører kravene på, på andre og tredje valg»

Poenggrensene som ligger ute er poenggrensene fra i fjor, disse kan variere fra år til år. Det betyr at det ikke er sikkert at utdanningen vil ha samme snitt i år som i fjor. Du bør uansett sette ditt førstevalg som 1 prioritet, du får alltid tilbud på den utdanningen du kvalifiserer for som du har høyest på prioriteringslista. Det betyr at du om setter førstevalget ditt på en lavere prioritet så kan du muligens gå glipp av en mulighet for opptak. du kan omprioritere fram til 1 juli.

- LES OGSÅ: Mye å velge i for avgangselevene

- LES OGSÅ: Hvilken utdanning søker de seg inn på?

- - - - - -

«Hei! Jeg aner ikke hva jeg vil studere, og har derfor hatt et friår etter VGS. Jeg gikk idrett, og trivdes veldig med det. Jeg interesserer meg for idrett, formgiving, og vil også kanskje jobbe med mennesker. Men jeg aner ikke hva jeg skal studere, eller hva jeg vil bli. «

Vil anbefale deg å ta kontakt med en studieveileder for å få nærmere veiledning/rådgivning. Det hjelper ofte å lufte tankene litt med andre. Det er mange muligheter, men vi må vite litt mer, og snakke sammen for å komme fram til noen aktuelle studier.

- - - - - -

«Jeg har snakket med studieveileder og var på åpen dag, men er fortsatt usikker.. Får man jobb i Agder med «bare» en bachelor i rettsvitenskap?»

Det finnes mange store næringsvirksomheter i Agder som vil alltid ha behov for juridisk kompetanse enten de driver med industri, handel, eller service.

I tillegg kvalifiserer programmet også for stillinger i kommunal og fylkeskommunal forvaltning og i statlig sektor (for eksempel Skatteetaten, NAV, vei- og samferdselsforvaltning, og saksbehandler i politi og domstol).

Så svaret er ja, det er bare å «knekke» koden for å få «drømmejobben».

- - - - - -

«Jeg skal søke lokalt opptak (forkurs ingeniør) , men jeg tenker også å søke på andre studier, sånn i tilfelle. Forkurset søkes jo via lokalt opptak, mens andre studier søkes via Samordna opptak. Hvordan blir dette i forhold til prioriteringsønske? Vil at forkurset skal være pri 1, samkjøres søknadene, eller?»

Lokalt opptak og Samordna opptak er uavhengig av hverandre, det betyr at hvis du er kvalifisert for opptak så kan du potensielt få tilbud i både lokalt opptak og Samordna opptak. Det blir ikke noe prioritering mellom Lokalt opptak og Samordna opptak.

- - - - - -

«Jeg har en mastergrad i statsvitenskap og ledelse fra UiA som jeg ble ferdig med for en tid tilbake. Da jeg begynte tenkte jeg det skulle gå fort å få en relevant jobb etter studiet. Så har ikke skjedd. Har dere tips til hvordan man kan få en relevant jobb som nyutdannet i dagens arbeidsmarked? Karakterene skal det ikke være noe i veien med. Arbeidsgivere velger gjerne det trygge når de ansetter»

Det er hard konkurranse i arbeidsmarkedet nå og det kan være utfordrende å få seg jobb som nyutdannet. Når det er sagt så har du en bred kompetanse som kan brukes både på det offentlige og det private.

Dine evner til å skille deg ut, vise engasjement og karakterer vil avgjør om du får napp på «drømmejobben». Mitt beste råd er å skape en mulighet til å vise fram din kompetanse som for eksempel gjennom en praktikantstilling eller rett og slett jobbe frivillig/ulønnet i en bedrift i en begrenset periode.

- - - - - -

«Går en Bachelor innenfor ingeniørfag og vurderer master. Når man søker på master, kan man da søke seg inn gjennom samordnet opptak, om man har begynt sin høyere utdanning? Hva ligger snittet på for indøk-masteren? «

Du søker normalt lokalt opptak for å komme inn på master. Det er også mulig å søke via Samordna opptak, også søke om å få godkjent de 3 første årene. Du finner mer info og karaktersnitt fra fjorårets opptak på studiets informasjonsside.

- - - - - -

«Får elever ved deres skole noe ekstra hjelp eller lignende til å finne jobb etter utdanning? Eventuelt mens man tar utdanningen?»

Universitetet i Agder har et karrieresenter som blant annet arrangerer jobbsøkerkurs, CV skriving og tar i mot studenter for karriereveiledning.

- - - - - -

«Hvordan er det å begynne på ingeniørutdanning som ofte er oljerelatert nå for tiden? Tenker da på f.eks. mekatronikk»

Vanskelig å spå om framtida, men slikt går ofte i bølgedaler, så det er ikke utenkelig at markedet har snudd, og at du vil være kjempeattraktiv som ferdig utdannet om tre år.

I et langsiktig perspektiv vil det uansett fremdeles være behov for ingeniører. Som ingeniør (også mekatronikk) har du jo også en kompetanse som strekker seg langt utover oljebransjen, selv om den ha vært svært attraktiv lenge.

- - - - - -

«Jeg holder på å ta en bachelor i nordisk språk og litteratur og lurer på om det er vanskelig å kommer inn på ppu? Jeg har 120 stp i norsk og skal ta 60 stp i engelsk. Er det greit å få jobb i videregående/voksenopplæring med en bachelorgrad, eller kreves det master? Er det greit å ta en master mens man jobber mye?»

Her var det mange spørsmål 🙂

Det er stor konkurranse om plassene på PPU for allmenfaglærere, så det kan være vanskelig å få plass. Det er likevel en fordel at du har norsk/nordisk, det trengs lærere med den kompetansen. arbeidsmarkeder varierer. Hvor enkelt/vanskelig det er å få jobb kommer an på hvor du vil jobbe og hvilke fag du har. Igjen er det nok en fordel for deg at du har nordisk/norsk.

Det er stor forskjell på masterudanningene vi tilbyr ved UiA. Vi anbefaler ikke studenter å ha en fulltidsjobb ved siden av fulltidsstudier. De fleste masterutdanningene ved UiA er fulltidsutdanninger.

Når det er sagt så kommer det helt an på utdanningen og kapasiteten din om du kan jobbe ved siden av studier.

Ta gjerne kontakt med studieveileder ved UiA eller opptakskontoret hvis du lurer på mer.

- - - - - -

«Jeg er veldig usikker på hva jeg skal søke, jeg er ikke glad i realfag. Jeg er mer praktisk av meg, men hva har jeg og velge mellom da? Jeg vil ikke jobbe innen helse, utenom kanskje vernepleierutdannelsen, men har for lite kunnskap om den. Er det noen andre valg?»

Det er vanskelig å gi noen konkrete råd kun basert på det du skriver her, men vi vil gjøre oppmerksom på at universitetsstudier er teoretiske, også innenfor praktiske studier. Det er mye teori i alle studiene.

Praktiske studier kan f eks være kunst og håndverk, ernæring, mat og kultur, idrett – og vernepleier som du nevner. Men alle har mye teori. Du kan lese om alle emnene (fagene) på hvert av studiene på uia.no, der du også kan finne pensumlister. Det kan gi et godt innblikk i studiene.

Hvis du ønsker en universitets/høyskoleutdanning med praktisk tilnærming, så er det mange muligheter.

Men hvis du tenker en praktisk utdanning og en praktisk jobb, så kan det hende du bør se mer i retning av fagskoler.

Ta gjerne kontakt med meg hvis du ønsker nærmere studieveiledning.

- LES OGSÅ: Mye å velge i for avgangselevene

- LES OGSÅ: Hvilken utdanning søker de seg inn på?

- - - - - -

«Hva slags jobber innen økonomi vil det være best muligheter på arbeidsmarkedet?»

Alle virksomheter har behov for ansatte med økonomisk og administrativ kompetanse, enten det er i privat næringsliv, offentlig forvaltning eller i frivillige organisasjoner.

Aktuelle stillinger finnes innenfor regnskap og controlling, økonomiske analyser og utredninger, markedsføring, salg og kundekontakt, innkjøp og logistikkfunksjoner samt HR og ledelse.

Behovene i arbeidsmarkedet endrer seg hele tiden og det er litt vanskelig å forutse hvilke stillinger vil være mest ettertraktet om 4-5 år.

Det vil alltid være behov for økonomer men det er dine evner til å skille deg ut, engasjement og karakterer som avgjør hvor godt du vil lykkes på arbeidsmarkedet.

- - - - - -

«Jeg har vurdert om jeg skal studere litt til, slik at jeg blir adjunkt med opprykk (lærer), både for å ha mer kunnskap og øke lønnen. Er jeg da nødt til å ta et årsstudium (60 stp), eller er det mulighet for å heller ta enkeltemner som til sammen utgjør 60 stp? «

Dette er egentlig et lønnsspørsmål, så det er opp til arbeidsgiver å bestemme. Hør med arbeidsgiver hva de vil «godta» som 60 studiepoeng.

Hvis du ikke har arbeidsgiver per i dag; ta gjerne kontakt med UiAs avdeling for lærerutdanning for nærmere anbefalinger.

- - - - - -

«Lurer på hvordan jobbmulighetene er etter studiet sammfunnsplanlegging og kommunikasjon? Er det lett å få en jobb som er relevant for utdanningen en har? Jeg har ikke mulighet til videre utdanning etter endt bachelor så det er litt greit å vite. Har også sett på folkehelsearbeid, som jeg syns er veldig interresant. Hvordan et jobbmarkedet i krsand for noen med den utdanningen?»

Det finnes jobber, men det krever litt mer å finne dem enn for eksempel hvis man utdanner seg til sykepleier eller lærer, som gir helt åpenbare jobber.

Dette er et av de studiene som ikke kvalifiserer for én spesifikk stilling, men du får en kompetanse som kan brukes i ulike stillinger.

Folkehelsearbeid er per i dag i litt samme kategori, men vi vet jo at det satses mye på folkehelse i Norge i dag.

Mange er mer opptatt av å forebygge, framfor å reparere, innen helsefagene. Folkehelse handler jo nettopp om det; å gjøre tiltak for å hindre dårlig helse. Her vil det nok bli flere jobber i tiden som kommer, men det handler da også mye om hvem du er som person, hva du brenner for og hvordan du klarer å beskrive din kompetanse i møtet med arbeidsmarkedet (i søknader og jobbintervju).

- - - - - -

«Jeg har allerede høyere utdanning innenfor helsevesenet og vurderer nå å søke meg videre på noe annet. Har tenkt litt på markedsføring og ledelse men etter en samtale med en studie veileder har jeg fått inntrykk av at det er mye matte som fagstoff. Hva med å tenke litt på de som faktisk ikke har matte som det sterkeste faget. De av oss blir nemlig bare ekskludert.»

Bachelor i markedsføring og ledelse har ikke et rent matematikkemne i studieplanen slik som bachelor i økonomi og administrasjon.

Studiet har en del økonomiske emner som for eksempel økonomi styring, finans og mikroøkonomi som forutsetter at du har grunnleggende matematikkforståelse.

- - - - - -

«Jeg må søke studier nå, men jeg har ikke noe elektronisk vitnemål liggende inne. Jeg har et vitnemål på papir hjemme i tillegg til bekreftelser på fag jeg har bestått som privatist. Hvordan kan jeg ettersende vitnemål, og hvordan vet jeg hvilke studier jeg har mulighet til å komme inn på? «

Hvis du har søkt på Samordna opptak vil du noen dager etter 15 april (ca. 20-25 april) få et følgeskjema i din nettsøknad, samt informasjon om innsending av dokumentasjon.

Når du får følgeskjema så skriver du det ut, og sender inn med all relevant dokumentasjon. Du trenger ikke sende inn noe før du får følgeskjema i nettsøknaden. Du kan lese mer om innsending for Samordna opptak her.

Hvis du har søkt i lokalt opptak så kan du laste opp ditt vitnemål og kompetansebevis i Søknadsweb.

Kontakt oss gjerne hvis du er usikker på hva du skal sende inn (opptak@uia.no). Lykke til 🙂

- - - - - -

«Hva er inntakskravene til PPU? Er det kommet krav om mastergrad, eller er bachlorgrad fremdeles «godt nok»?»

Opptakskravet til PPU for allmenfaglærere er utdanning fra høgskole eller universitet av minimum 3 års omfang (180 studiepoeng). Minimum 60 studiepoeng må være innen et fag UiA tilbyr fagdidaktikk. Det stilles krav til fagsammensetning for opptak til de ulike fagdidaktiske retningene.

Det er foreløpig ikke krav om master for å kvalifisere for opptak til PPU, men søkere rangeres på bakgrunn av hvor høy grad man har, om man har 1 eller 2 undervisningsfag og hvor mange studiepoeng man har.

Det betyr at det kan være vanskelig å komme inn uten masterutdanning. Ta gjerne kontakt med oss på Opptakskontoret for mer info om opptak til PPU.

- - - - - -

«Jeg går for magefølelsen og tar en råsjanse når jeg velger å begynne på en bachelor i sosiologi til høsten, da jeg har forstått at dette ikke akkurat gjør meg til en vinner på jobbmarkedet. Men spm mitt er; Hvor fritt står jeg til å velge bredde andre året? Kan jeg velge fra andre høyskoler/universiteter? Hvordan er mulighetene for fjernstudier? Jeg har liten mulighet til å flytte fra krs. Takk!»

Det legges opp til at studentene selv skal ha relativt stor frihet i å velge mellom flere årsstudier som breddekomponent i bachelorgraden, for eksempel:

Engelsk, filosofi, fransk, historie, IT og informasjonssystemer, kommunikasjon, statsvitenskap\ utviklingsstudier\\*

I utgangspunktet kan du ta breddekomponenter (eller enkelte enner i et studium) ved andre institusjoner enn UiA, men vi anbefaler deg å dobbeltsjekker dette med studiekonsulenten for dette studiet (sosiologi).

Det er UiA som eventuelt gir deg vitnemålet på sosiologi, og da må UiA godkjenne eventuelle studier/emner du har tatt andre steder.

Sosiologistudiet tilbys ikke som fjernstudium ved UiA dessverre.

- - - - - -

«Hvordan er studiet innenfor sosialt arbeid?»

Bachelorprogrammet er bredt anlagt med sikte på at du som sosionom skal være kvalifisert for ulike typer arbeid. Gjennom praksisplass og valg av tema for bacheloroppgave kan du få mulighet til å ha særlig vekt på enkeltemner innen sosialt arbeid, f.eks innen arbeid med barn og unge/barnevern eller arbeidsinkludering.

Publisert:

– Kan jeg ta bachelor i ernæring hvis jeg er veganer?

Ekspertene fra UiA fikk mange spørsmål å bryne seg på. Sjekk ut svarene på spørsmålene her!

Oppdatert: