Mener dagens regler for el-sparkesykler allerede har gått ut på dato

Høyre-politiker vil endre regelverk som ble vedtatt for åtte måneder siden, men blir bedt om å ha is i magen.

Publisert:
Ingebjørg Folgerø (H) ønsker å endre et ganske ferskt regelverk. Slik kan det bli mer attraktivt for større selskaper å etablere sparkesykkel-utleie i Stavanger.

– Jeg føler helt klart et ansvar for vedtaket som ble gjort, det var jo jeg som la det fram, sier Ingebjørg Folgerø.

Høyre-politikeren er medlem av utvalget for miljø og utbygging. Nå ber hun samme instans som vedtok de gjeldene retningslinjene i september om å endre dem.

– Jeg har snakket med aktører i bransjen som mener det er umulig å drive effektivt når de maks kan leie ut 100 sparkesykler, sier Folgerø.

Færre utleiere, flere sykler

Sparkesykkeldebatten i Stavanger dukket for alvor opp i fjor sommer, da Ryde plasserte ut el-sparkesykler i byen uten kommunens tillatelse.

Politikerne fikk fjernet dem og vedtok høsten 2019 retningslinjer for hvordan sparkesykkelutleie skal foregå (se faktaboks).

Per i dag tillater kommunen at 10 aktører leier ut maks 100 sykler hver. Folgerø ønsker å redusere antallet aktører til fire, men heve makstaket til 250 el-sparkesykler.

– Akkurat nå har vi bare én aktør som leier ut sykler i Stavanger. Derfor mener jeg vi må åpne opp for flere sykler slik at flere utleiere kan komme på banen og innbyggerne får et enda bedre tilbud, sier politikeren.

– Er det ikke tidlig å endre på noe allerede nå?

– Det må være lov å justere på reglene etter hvert som man får mer informasjon. Vi lager ikke vedtak for evigheten, svarer Folgerø.

Seksjonssjef i Stavanger kommune, Trygve Petter Nilsen, ber politikerne ha is i magen og la prøveprosjektet gå sin gang.

Ber om tid

Seksjonssjef i Stavanger kommune, Trygve Petter Nilsen, har hatt ansvaret med å koordinere utleieordningen i byen.

Han har vært i kontakt med flere selskaper som Voi, Zvipp og Tier, men foreløpig er det kun sparkesykkel-selskapet Ryde som aktivt driver utleie i Stavanger.

– Utleieordningen er et vedtatt prøveprosjekt, derfor tror jeg ikke det er heldig å innføre endringer allerede nå. Vi bør gi dette et forsøk til å sette seg og vente til koronapandemien er over, sier Nilsen.

Daglig leder i Ryde Technology, Espen Rønneberg, mener at makstaket på sparkesykler passer selskapet hans og gjør det mulig å drive effektivt i byen.

Han forteller at det er usikkert om Ryde ville benyttet seg av muligheten til å sette ut 150 nye el-sparkesykler, i tillegg til de 100 som allerede står i gatene.

– Det framstår for meg som merkelig å endre et prøveprosjekt som vi mener fungerer bra allerede, sier Rønneberg til Byas. 

Ryde-direktør Espen Rønneberg (t.h.) mener dagens ordning fungerer godt. Her sammen med styremedlem Johan Olofsson.

Utleie i andre bydeler?

Det er tydelig at flere aktører ønsker seg til Stavanger, men at dagens retningslinjer begrenser inntjeningsmulighetene for større selskaper.

Kort tid etter at dagens regelverk ble vedtatt, gikk Circ-sjef, Emil Åkesson, ut i Aftenbladet og sa at: «Ved å sette et tak på 1000 el-sparkesykler i en by med mer enn 100.000 innbyggere vil el-sparkesykkelen aldri bli et logisk alternativ».

Cirk leverer mikromobilitetstjenester i 12 land og 45 byer rundt om i verden.

Folgerø i Høyre ønsker blant annet også å utvide mulighetene sparkesykkelselskapene har til å tilby utleie i andre bydeler. Per i dag er det kun tillatt å drive utleie i sentrum.

– Da vil det være logisk å tilby el-sparkesykler i for eksempel Jåttåvågen og på Forus, sier Folgerø.

Forslaget fra Folgerø skal opp til diskusjon i utvalget for miljø og utbygging den 17. juni.

Publisert:

Voi snur - kommer til Stavanger likevel

Sa i februar at de ikke ville satse i Stavanger. Fredag neste uke setter Voi ut 100 nye elsparkesykler i byen.

Oppdatert: