UiA starter tiltak for mannlige studenter som sliter psykisk: – Maskuline idealer står i veien for å be om hjelp

Ferske tall fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse viser at nesten én av tre studenter opplever ensomhet. Dette ønsker Universitetet i Agder å gjøre noe med.

Publisert:
Universitetet i Agder på campus Kristiansand blir den første skolen i Norge med et slikt type tilbud, hvor menn med psykiske problemer kan komme å få hjelp i grupper.

– Menn har et mindre nettverk, de er dårligere til å snakke sammen og dårligere til å åpne seg. De maskuline idealene står i veien for å be om hjelp, forklarer Live Mehlum, sosiolog i ressurssenter for menn Reform.

I samarbeid med Studentsamskipnaden i Agder (STA) og studentpresten, tilbyr de fra 29. august gratis samtalegrupper på UiA for mannlige studenter som sliter psykisk.

LES OGSÅ:

LES MER:

Studenter studerer seg syke: – Du kan bare glemme å ha kjæreste, det vil du ikke ha tid til

LES MER:

Som ny student gjorde Kjersti «alt riktig». Til slutt endte hun på sykehus.

SHoT-undersøkelsen fra 2014 viste at kvinner i større grad enn menn har søkt hjelp for psykiske plager. De fullverdige resultatene fra undersøkelsen fra 2018 blir publisert 5. september.

– Dette er bekymringsfullt

Nesten én av tre studenter opplever ofte eller svært ofte ensomhet i form av å savne noen å være sammen med, føle seg utenfor eller føle seg isolert.

21 prosent av mennene har svart de «ofte» eller «svært ofte» savner noen å være sammen med.

Det viser ferske tall fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT 2018).

– Dette er bekymringsfullt. (..) Mange flytter hjemmefra for første gang, skal skaffe seg nytt nettverk og klare seg selv, samtidig som de skal prestere i studiene. Dette kan føre til at de kjenner på ensomhet og sårbarhet, og det kan gi utslag i psykiske plager. Derfor må vi ta dette på alvor, sier Kari Jussie Lønning i en pressemelding, lege og leder for styringsgruppa til SHoT.

Totalt har litt over 50 000 fulltidsstudenter besvart undersøkelsen. Det er første året Universitetet i Agder deltar.

UiA-student Robin Rondestvedt Moudnib stiller seg svært positiv til tilbudet, og tror det kan være med på å endre holdninger om menn og følelser.

Tror tilbudet kan endre holdninger om menn og følelser

En av de mest mannsdominerte linjene på UiA, er IT og informasjonssystemer. Leder for linjeforeningen deres tror tilbudet kan være med på å fjerne tabuer rundt menn og følelser.

– Personlig er jeg veldig imponert over tilbudet. Det bidrar til å endre holdninger om at "menn ikke snakker om følelser". Jeg tror vi alle har godt av å være åpne om psykisk helse, spesielt med tanke på ensomhetsproblematikken som nok en gang blir belyst av Studentenes helse og trivselsundersøkelse, skriver UiA-student og leder for Systematicus, Robin Rondestvedt Moudnib.

Han kjenner til flere mannlige studenter som har slitt psykisk.

– Det er flere enn man skulle tro som i ulik grad sliter. En god venn av meg slet veldig en periode, men både studier, foreninger og inkludering bidro til at han nå ser lysere på ting.

Live Mehlum jobber som sosiolog i Reform, og har spesiell kompetanse på kjønn og nære relasjoner. Hun vil lede samtaletimene for menn på UiA.

Menn i høyere utdannelse sliter i større grad enn kvinner

Initiativtakerne er ressurssenteret for menn, Reform. I deres arbeid med likestilling, har de gjort seg flere erfaringer med menn.

– Vi ser at menn som begynner på høyere utdannelse sliter i noe større grad enn kvinne, sier Mehlum.

De satte derfor i gang et prøveprosjekt, hvor de kontaktet alle studentsamskipnadene i landet om å samarbeide om samtaletimer for menn som sliter psykisk. UiA sa ja.

– Det er et unikt tilbud på UiA. Målet er at det skal bli et fast tilbud her, og at vi får spredt det rundt til alle studentsamskipnadene i Norge.

Studentprest på UiA Hans Jørgen Wennesland og sosiolog ved Reform Live Mehlum på stand under studiestart på UiA i Kristiansand.

Etterspurt tilbud

Samtalene vil handle om blant annet stresshåndtering, eksamensangst, egenomsorg, vennskap og parforhold, ensomhet og utenforskap, psykisk og fysisk seksuell helse og andre livsutfordringer.

– De som kommer til oss skal få lov til å fortelle hvilke utfordringer de har. Vi skal ha et åpent miljø. Men det er også lov å bare observere og høre etter.

– Har dere troen på at dette er et tilbud mannlige studenter tør å ta i bruk?

– Vi håper og tror det. Når vi nå har stått på stand under studiestart, så har vi hatt mange en-til-en samtaler med menn som forteller at dette er noe de har trengt.

Lehlum peker på flere funksjoner med gruppesamtalene.

– Det vil gi hjelp til de som går i gruppa ved at de tar opp problemer de står i, og vi håper også det kan knytte relasjoner mellom de som møter opp. Vi har troen på at disse gruppene vil bedre trivselen til de som er med, og at det vil ha stor effekt på den psykiske helsen.

Vi vet det er menn der ute som ikke får hjelp.

– Det sitter lengre inne hos en mannlig student å oppsøke hjelp

Studentpresten på UiA har ofte samtaler med studenter av begge kjønn, men også han har merket at menn vegrer seg for å snakke om vanskelige ting.

– Det sitter nok lengre inne hos en mannlig student å oppsøke hjelp. Derfor er en sånn gruppe et godt initiativ. Det blir ufarliggjort og man er med likesinnede, sier Hans Jørgen Wennesland.

– Har du noen tanker om hvorfor det er sånn?

– Vi menn har nok mer å forsvare. Det er den gamle historien om menn og psykisk helse, hvor vi gjemmer mye inni oss. Kvinner er generelt sett flinkere til å snakke om ting, mens vi skal håndtere ting selv. Men mye har skjedd de siste årene, forklarer han.

STA-leder Benedicte Nordlie forteller at de henviser både kvinner og menn til ulike hjelpeapparat, men at det er flest kvinner som faktisk tar de i bruk.

– Vi vet det er menn der ute som ikke får hjelp

– Samskipnaden har tilbud til alle studentene, men man vet at kvinner er flinkere til å ta i bruk tjenester hvis de sliter, forteller leder for Studentorganisasjonen i Agder (STA), Benedicte Nordlie.

STA ble kontaktet av Reform, og stilte seg svært positive til samtaletimer for mannlige studenter som sliter psykisk.

– Vi vet at det er mange mørketall på at menn sliter. Det er ikke så stor kultur for å prate høyt om det. Vi vil normaliserer det og senke terskelen for å spørre om hjelp.

Nordlie forteller at både kvinnelige og mannlige studenter som sliter kontakter STA, men erfaringsmessig er det kvinnene som tar i bruk hjelpemidlene de blir tipset om.

– Vi henviser de videre, men det er flest kvinner som tar i bruk hjelpemidlene, så da vet vi at det er menn der ute som ikke får hjelp.

Publisert:

SHoT-undersøkelsen: Flere studenter sliter psykisk

1 av 4 norske studenter har alvorlige psykiske plager. Det er flere enn tidligere, viser ny studentundersøkelse.

Oppdatert: