Det blir ikke mastergrad i rettvitenskap ved UiS

UiS har tidligere fått avslag på søknaden om å etablere en master i rettsvitenskap. Forskriften kommer ikke til å bli endret, ifølge Kunnskapsdepartementet.

Oppdatert:
UiS har tidligere prøvd på å få mastergrad i rettvitenskap, men har fått avslag.

– Fagmiljøet står sentralt i regjeringens generelle vurdering av hvordan sektorer skal oppnå sterkere fagmiljø. Etablering av master i rettvitenskap ved flere institusjoner vil ikke være i tråd med dette, sier statssekretær i Kunnskapsdepartementet Rebekka Borsch.

Kunnskapsdepartementet mener at rettsvitenskapstudentene må fortsette å søke seg videre til UiB eller andre universitet som tilbyr master i rettsvitenskap.

Følg Byas.no på Facebook!

Viktig at forskriften forsvinner

Ifølge en forskrift er det Universitetet i Oslo, Bergen og Tromsø som har førsterett på å tilby mastergrad i rettsvitenskap.

Dette er noe som professor ved UiS Benn Folkvord, og leder for Arbeiderpartiets studentlag Lise Fyllingen, har jobbet lenge med å endre.

I utgangspunktet skal studenter som går bachelor i rettsvitenskap søke seg videre til andre universiteter hvis de vil fortsette med utdanningen.

LES OGSÅ:

Ved opptaket i fjor hadde rettsvitenskap ved UiS hele 1668 søkere til 58 planlagte studieplasser. 216 av søkerne hadde studiet som førstevalg.

– Mastergrad i rettvitenskap er veldig ønskelig for UiS, som både har ressurser og midler til å opprette mastergraden, sier Professor Benn Folkvord ved UiS.

Leder for Arbeiderpartiets studentlag Lise Fyllingen går i dag siste året på en bachelor i rettsvitenskap ved UiS. Skal hun ta en master, er hun nødt til å flytte.

Må fortsatt søke seg videre

– Vi har finansiert en toårig mastergrad ved UiB for at studenter skal kunne tas opp på grunnlag av karakterer, sier Borsch i Kunnskapsdepartementet.

UiB har opprettet en toårig mastergrad i rettsvitenskap med 30 plasser.

– Dette er noe vi opprettet i egent initiativ 2014 og vi fikk det finansiert av Kunnskapsdepartementet, forteller Christine Olsvik, seksjonssjef i studieseksjonen ved det juridiske fakultet.

Hva slags opptakskrav studentene skal oppfylle, er det universitetene som bestemmer, forteller Borsch.

Ved UiB er det blant annet to måter å komme seg inn på en eventuell mastergrad i jus.

– Den ene måten er at man søker seg inn med karakterene fra videregående skole gjennom Samordna opptak og sammen med førstegangsøkere, sier Olsvik og fortsetter:

– En annen måte er å søke om studieplass til masteren gjennom Søknadsweb. Dette gjøres via Samordna opptak og da er det de karakterene i bachelorgraden som blir fokusert på, sier Olsvik.

Publisert:
Oppdatert:

Må søke seg inn på master med karakterer fra videregående: – Helt meningsløst

UiS får ikke lov til å tilby master i rettsvitenskap fordi andre universiteter har førsterett. Uheldig og meningsløst, mener professor. Nå jobber et studentlag for å få masterutdanningen til universitetet.

Oppdatert: