I denne kommunen tjente menn 336.000 kroner mer enn kvinner i 2015

I samtlige Rogalands-kommuner tjener menn langt mer enn kvinner.

Oppdatert:
SOLASTRANDEN: Kjent for å ha gode forhold for deg som driver med kiting!

I forrige måned presenterte Statistisk sentralbyrå (SSB) en oversikt som viste lønnsforskjellene mellom menn og kvinner. I oversikten er forskjellene mellom kjønnene i de enkelte kommunene listet opp.

Kommunen med størst prosentvis lønnsforskjell er Sola. Mens kvinnene tjente i gjennomsnitt 399.500 kroner i løpet av året, tjente mennene totalt 735.700 kroner, en differanse på 84 prosent.

Menn i Sola kommune tjente altså i gjennomsnitt 336.000 kroner mer enn kvinner i samme kommune.

Ingen andre kommuner i Rogaland hadde en så høy inntekt som menn i Sola.

Følg Byas.no på Facebook!

Rogaland verste fylke

I gjennomsnitt tjente menn i Rogaland 229.712 kroner mer enn kvinnene i løpet av 2015. Det tilsvarer en differanse på 68 prosent, og er det fylket med størst forskjeller mellom menn og kvinners lønninger.

Minst lønnforskjell mellom menn og kvinner var i Suldal. Her var forskjellen 47 prosent.

Stavanger var eneste kommune i Rogaland der kvinner tjente over 400.000 kroner i løpet av 2015.

Gjennomsnittlig inntekt for kvinnene i Stavanger var 410.400 kroner i løpet av året. Menn tjente likevel langt mer: 693.300 kroner i gjennomsnitt.

I Sandnes tjente menn i gjennomsnitt 623.400 kroner i 2015 og kvinner 367.600 kroner. Det tilsvarer en differanse på 70 prosent.

LES MER:

- Les også: Her er de 10 best betalte jobbene i Norge

Flest kvinner med utdanning

Menn i Rogaland har altså langt høyere lønninger enn kvinner. Ser en på utdanningsnivå i statistikken, viser SSB at det er størst andel kvinner med høyere utdanning i alle (!) 26 kommuner i Rogaland.

60 prosent av de med høyere utdanning i dag er kvinner, skriver SSB. Så hvorfor er det så store forskjeller?

Utdanningsvalgene er fremdeles tradisjonelle, melder SSB. Få menn utdanner seg innenfor omsorg og undervisning, og få kvinner innenfor naturvitenskap, teknikk- og håndverksfag.

LES MER:

- Les også: Vegar (30) satte seg som mål å få jobb innen 30 dager - og klarte det!

– Ganske drøyt

– Jeg er dessverre ikke overrasket. Vi ser at det stort sett er menn som har jobbene høyt oppe i oljenæringen, sier Malin Elisabeth Bjerknes Sviland (18), leder av Unge Venstre i Rogaland.

Byas opplyser henne at menn i Stavanger tjente 693.300 kroner i 2015, mens kvinner tjente 410.400 samme år. En forskjell på nesten 300.000 kroner.

– Det er ganske drøyt faktisk.

– Er det en utfordring?

– Det er absolutt en utfordring. Jeg ville sagt nei om det ikke var nesten 300.000 som skilte, gjennomsnittlig! Da begynner det å ligne et likestillingsproblem, sier Bjerknes Sviland.

LES MER:

- Les også: - Jeg kan ikke ha en jobb hvor jeg må begrense meg

Vanskelig å endre

Den unge politikeren mener det vil være vanskelig å endre, spesielt siden det er størst forskjeller i privat sektor.

Hun ville gjerne sett at sykepleiere der det er flere kvinner, skulle fått høyere lønninger, men sier det bunner ut i for dårlig økonomi til det.

Bjerknes Sviland tror at menn får de høyest lønnede stillingene fordi det er mange menn der fra før.

– Vi velger både yrke og ansatte som vi kan kjenne oss selv igjen i. Det er kanskje ikke så rart menn ikke velger å bli helsesøster eller jordmord når det er så få som jobber der. Tradisjonelt har mange menn sittet i lederstillinger med makten i samfunnet. Er det tre menn som skal ansette, velger de kanskje ubevisst en mann som minner om dem selv, sier hun.

Bjerknes Sviland tror også kvinner kan bli flinkere til å kreve høyere lønn og bedre betalte stillinger.

– Jeg tror kanskje litt av det kan være at menn tradisjonelt har vært flinkere til å snakke seg selv opp, mens kvinner kanskje ikke er det.

Holdningsendring

– Jeg tror det er en holdning som må endres i barneskolen. Vi har en stor jobb å gjøre med rådgivningstjenesten, sier leder av Rogaland AUF og bystyrerepresentant i Sandnes, Julia Wong (21).

- [Les intervju med Julia her!]()

Når en snakker om utdanningsmuligheter, må en ikke skissere at bare menn kan bli brannmenn og kvinner som sykepleiere.

Wong sier AUF er opptatt av at en i offentlige yrker skal ha samme lønn for samme stilling. Dette er noe partiet vil jobbe for gjennom en likestillingspost de har foreslått.

– Er dette en viktig sak for deg?

– Ja, for min del er det rettferdigheten jeg er mest opptatt av i politikken. Her er det en stor urettferdighet, så dette er absolutt en viktig sak for meg.

Velger bort lønn

At kvinner tjener mindre enn menn er en kjent sak. Kvinner har en tendens til å nedprioritere drømmen om høy inntekt når de velger jobb, uttalte forsker Bente Abrahamsen ved Høgskolen i Oslo og Akershus til forskning.no i 2013.

– Det viser seg at egne preferanser spiller en betydelig rolle for å forstå kjønnsforskjeller i lønn, og kan forklare hvorfor kvinner tjener mindre enn menn – selv når de jobber innenfor samme yrke, sa Abrahamsen da.

En mannlig sykepleier vil dermed typisk prioritere lønn når han velger jobb, mens en kvinnelig sykepleier vil velge den jobben som åpner for de beste deltidsmulighetene.

Mer fra Byas.no:

LES MER:

- Camilla (26) fra Tasta jobber som moteredaktør i London

LES MER:

- Espen (34) jobbet som slakter i 15 år. I dag er han vegetarianer. Her kan du bli litt bedre kjent med Tou Scenes nye musikksjef

LES MER:

- Bli med politistudentene på jobb: - Jeg var selvsagt nervøs

Publisert:
Oppdatert:

Stort kjønnsgap i høyere utdanning blant unge

Andelen som tar høyere utdanning, øker. Kvinnene er i flertall, og særlig blant unge er det store forskjeller mellom kjønnene, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Publisert:
  • NTB