15-timers kurs hjelper studenter seks år senere

Kurset gir studentene økt velvære, bedre stress-mestring og tilstedeværelse i nuet enn sine medstudenter.

Publisert:
Det er ikke alltid like enkelt å holde oppmerksomheten rettet mot det man ønsker, noe som kan være frustrerende.

Nærværskurset, eller mindfulness som det også kan kalles, var på 15 timer fordelt på syv uker. Forskere fant ut at det også hjalp studentene seks år senere.

– Nærværstrening er å trene på å være tilstede i det man gjør. Det er evnen til å kunne samle seg, sier Michael De Vibe, forfatter av studien.

288 medisin- og psykologistudenter i Oslo og Tromsø deltok i studien. Studentene ble delt i to grupper, 144 som tok kurset, og 144 fungerte som kontrollgruppe.

Løsningen for stressede studenter er å melde seg opp til enda flere kurs?

– Det er et paradoks. Essensen er å være, ikke gjøre noe mer. I et prestasjonsbasert skolesystem er det behov for sosial og emosjonell kompetanse. Det gir utslag på kreativitet, samhandling og på å se sammenhenger, for eksempel når studenter lurer på hvorfor de må lære seg fag i et studie, sier De Vibe.

Det er flere måter å dempe stresset på. Ved Universitetet i Stavanger har terapihunder hjulpet stressede studenter.

Er det ikke bedre til å oppmuntre til sosiale sammenkomster, opplevelser i naturen, hvor man tenker mindre på en selv og er i relasjon med andre?

– Fellesskap er avgjørende for helse og liv. Det er også kvaliteten på relasjonen. Det avhenger av at personene i relasjonene er tilstede og nærværende i forhold til hverandre. Hvis man trener på å være i kontakt med seg selv, er det lettere å bringe nærværet inn i relasjon til andre, sier De Vibe.

Miste oppmerksomheten

Treningen krever ikke utstyr, finn et behagelig sted å sitte og sett i gang. Forsøk å holde oppmerksomheten på for eksempel pusten. Bare registrere inn- og utpust.

– Kanskje klarer man ti sekunder. Så vil noe annet ta oppmerksomheten. Treningen går ut på å anerkjenne og akseptere det. Det er helt naturlig at det skjer, sier De Vibe.

Å akseptere at det skjer, uten å mate irritasjonen som oppstår med oppmerksomhet, er nøkkelen.

Mange studenter kjenner seg kanskje igjen i å miste oppmerksomheten fra lesingen. Så kommer den dårlige samvittigheten, og det De Vibe beskriver som den indre pisken.

– Har man en slik følelse, at man hele tiden kjenner på alt det man skulle eller burde ha gjort, da blir det vanskeligere å vie seg til det man holder på med. Mister en oppmerksomheten handler det om å vennlig anerkjenne at det skjer. Det gjør det lettere å vende tilbake til det man egentlig skulle, enn hvis en sloss mot forstyrrelsen, sier De Vibe.

Tilbudet finnes

Studentsamskipnaden i Stavanger tilbyr mindfulness-kurs. Men per dags dato er det ikke noe aktivt kurs.

– Det har vært arrangert felleskurs årlig, med 7–8 ukers kurs i mindfulness. Og det var kjempemange påmeldte i en periode. Men nå var det rett og slett ikke nok påmeldte, sier Janne Telle, psykologspesialist SIS.

For å arrangere kurs for flere er det nødt til å være 8–10 studenter som melder seg opp.

– Men det er ingen som avvises hos oss. Nå når vi ikke har kurs lager vi et individuelt tilbud til de studenter som henvender seg. I et slikt individuelt kurs kan vi bruke mindfulness som metode, sier Telle.

Å gi irritasjonen din oppmerksomhet gjør det vanskeligere å vende tilbake til der den var i utgangspunktet, sier De Vibe.

Effekten

De Vibe forteller at effekten er at kropp og sinn slapper av.

– Sinnet er ikke statisk, det forandrer seg hele tiden. Man oppnår en bevissthet om at jeg er den som kan forholde meg til tankene og følelsene mine. Jeg er ikke tankene og følelsene sine, jeg er ikke stresset jeg føler, sier De Vibe.

Hvordan kan man se eller oppleve en person som har tatt et slikt kurs?

– Det som kjennetegner en person med oppmerksomt nærvær, er en person som er veldig tilstede, som er lyttende, åpen og nysgjerrig. Men vi kjenner alle personer som er motsatt, som er fylt og opptatt av sitt.

Effektene av treningen er endring i hvordan en person møter utfordringer og problemer.

– Studenter øver på å bli kjent med seg selv, noe som gjør det lettere å gå problemer og utfordringer i møte, som igjen gir en forklaring på forskjellene studentene oppnår i velvære 6 år etter kurset, sier De Vibe.

Les også:

Dette skjer dersom du blir tatt for juks på eksamen

Denne utdanningen ved UiS sprenger alle skalaer - igjen!

Disse studentene jobber mest og minst

Publisert:

Denne «nødforsyningen» skal mette, glede og sosialisere studentene

Torsdag fikk 34 studenter i Stavanger utdelt mat.

Publisert: