99 smittetilfeller knyttes til utelivet i Stavanger – nå ber bransjen om hjelp fra kommunen

Nytt køsystem, flere vektere og jevnlig testing av ansatte skal være med på å bekjempe koronasmitte i køene og på utestedene på Skagenkaien. Minst 99 smittetilfeller er de siste dagene knyttet til utesteder og fester i Stavanger.

Oppdatert:

Den siste uka har kommunene på Jæren og Nord-Jæren meldt om til sammen 99 koronasmittede knyttet til Beverly, Sportskafeen og privatfester.

Slik fordeler smittetilfellene seg:

  • Stavanger 45
  • Sandnes 38
  • Randaberg 4
  • Hå 5
  • Sola 3
  • Time 1
  • Gjesdal 3

Noen av tilfellene er direkte smitte, mens andre tilfeller er nærkontakter av personer som har vært på utestedene.

En ny helg venter i Stavanger, utestedene mener de har gjort sitt for å være forberedt. Her fra utsiden av Beverly og Sportscafeen på Skagenkaien onsdag kveld.

Mange nærkontakter

Svært mange av de smittede er i aldersgruppen 20–30 år.

– Det er en kjempeoppgave for smittesporerne. Dette er en sosialt aktiv gjeng som har mange nærkontakter, sier Svein Henning Haarr, fungerende kommuneoverlege i Sandnes.

Nå går det mot en ny helg med yrende uteliv på byen i Stavanger.

– Vi diskuterer daglig når vi får smittetallene hvordan det ser ut. Tiltak kan gjøres raskt hvis det skulle være nødvendig. Serveringsstedene er veldig opptatt av å fortsette gjenåpningen og se om det er noe de kan endre på for å bedre situasjonen, sier Runar Johannessen, helsesjef i Stavanger.

LES MER:

Nå har de fleste utesteder åpnet igjen, men denne plassen holder fortsatt stengt

Øyvind Sørensen er en av tre daglige ledere ved Beverly Hills Fun Pub. Han er lei seg for at folk har blitt smittet på Beverly og understreker viktigheten av at gjestene følger smittevernreglene – både innenfor og utenfor sperringene.

– Har kontroll

På Beverly er daglig leder Øyvind Sørensen bekymret for eventuelle nye innstramminger, og sier de ansatte gjør alt i deres makt for å følge smittevernreglene.

Sørensen mener reglene blir fulgt nøye innenfor gjerdene, men er mer usikker på hvor flinke folk er utenfor sperringene og i køen til utestedet. Han sier at de ansatte ikke kan hindre store grupper i å samle seg på gaten utenfor.

– På innsiden føler vi at vi har full kontroll, det er verre på utsiden, når alle vil inn på en gang.

– Mange reagerer på disse køene, hvordan kan man få folk til å holde avstand?

– Vi er i løpende dialog med kommunen, for det kan ikke være sånn som det er nå.

– Føler dere et ansvar for de andre aktørene i utelivsbransjen?

– Selvfølgelig. Både for utelivet og resten av befolkningen. Fordi om det oppstår smitte her, vet vi hvor fort det kan spre seg til folk som er i faresonen, og det er ikke bra. Nå håper vi det snart er over.

– Har dere da vurdert å stenge, siden så mye av smitten har spredt seg fra Beverly?

– Nei, det har vi ikke. Vi stoler hundre prosent på Stavanger kommune og tiltakene vi får derfra. Bestemmer de at vi må stenge, må vi gjøre det. De vet best, og vi må følge de retningslinjene vi får.

Kommuneoverlegene har tidligere sagt at smitten har skjedd både utenfor, i køen, og inne i lokalene til utestedet.

Maria Nybraaten i Rekom, som blant annet eier Beverly, mener de har god kontroll etter en skikkelig oppbemanning, og tror at de vil klare å takle en ny helg med festglade folk.

Skrev brev

Rekom, som eier blant annet utestedene Beverly, Stavanger Sportscafe og Sting, har skrevet brev til kommunen der de forklarer hvordan de jobber for å hindre at smitten sprer seg.

– Vårt formål er å vedlikeholde smittevernforsvarlig drift samt holde arbeidsplassene i gang, skriver Maria Nybraaten i Rekom i brevet som er sendt til administrasjon og politikere i Stavanger kommune.

– Etter en tung tid med nedstengte bedrifter, tapte kroner i millionklassen, tapt arbeidstid og inntekt, så er vi nok en gang ved et skillepunkt hvor vi som by og bransje må ta i et tak, fortsetter Nybraaten i brevet.

Stavanger kommune har allerede satt inn gatevektere i helgene, men ikke i ukedagene. Nybraaten håper på å få på plass et samarbeid slik at de klarer å takle folkemengdene også i ukedagene.

– I det offentlige rom har vi egentlig ikke mandat til å gjøre noen ting, Derfor er vi i dialog med kommunen om hvordan vi på best mulig måte kan få orden på dette, sier Maria Nybraaten til Aftenbladet.

Hun forteller at Beverly har iverksatt en rekke tiltak for å hindre at ytterligere smitte sprer seg fra utestedet.

– Vi har senket kapasiteten på hvor mange gjester vi har inne og skjerpet inn på smittevernrutinene. I tillegg har vi et enda lavere lydnivå inne og flere vektere og ansatte på jobb.

Det er også bestemt at de ansatte skal testes jevnlig for covid-19.

Kom plutselig

Helsesjef Runar Johannessen i Stavanger sier han ikke er veldig bekymret for koronautbruddet i utelivet.

– Av og til skjer det litt plutselig, og da gjerne sammen med fint vær. Det kan være at befolkningen nå skjønner at det fortsatt er fare for smitte, sier Johannessen.

– Er tiltakene utestedene gjør gode nok?

– Det er et godt initiativ, og vi opplever at de tar fatt i situasjonen. Flere vektere i kø-området vil løse mye. Problemet er ikke bare i serveringsbransjen, men det går også på viljen i befolkningen til å etterleve smittevernrådene.

Helsesjefen sier det per nå ikke er aktuelt å stenge utestedene, men at det blant annet anbefales at alle ansatte tester seg jevnlig.

LES MER:

«Smittevernsnerdene»: – Overveldende at folk gikk fra null interesse til å ville nerde sammen med oss

Runar Johannessen, helsesjef i Stavanger.

Vurderer tiltak

Fredag gir forskriftsgruppa på Nord-Jæren, som blant annet består av kommuneoverlegene, sin faglige anbefaling til kommunedirektørene i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg når det gjelder videre gjenåpning av samfunnet.

Til slutt er det ordførerne som bestemmer veien videre, altså om det skal innføres nye, lokale tiltak, eller om kommunene skal fortsette å følge de nasjonale reglene.

I det regnestykket vil naturligvis de faglige rådene veie tungt.

– Vårt ønske er å treffe målrettede tiltak som tar tak i situasjonene der smitten sprer seg. Vi vil i det lengste unngå at tiltakene treffer bredt og rammer en tredjepart som ikke har noe med smittespredningen å gjøre, sier Runar Johannessen.

– Samtidig er dette utbruddet også en påminnelse om at det fortsatt er nødvendig å ta de gjeldende smittevernreglene på alvor. Vi kan ikke begynne å leve som normalt helt ennå, sier helsesjefen i Stavanger.

LES MER:

Russ fra Sør-Rogaland drar andre steder for å rulle

De nye vaskerutinene på Beverly innebærer blant annet at bardisk, kasse og kortterminaler blir spritet ned én gang i timen. Det er satt av en egen medarbeider som har som eneste oppgave å sikre at smittevernrutinene blir fulgt.

Foreløpig ingen innlagt på SUS

Tross smittehoppet på Nord-Jæren de siste dagene, var det torsdag ingen innlagte koronapasienter på SUS.

– Det som er smittet tilhører en yngre aldersgruppe, men de er likevel såpass gamle at de ikke bor hjemme hos foreldrene. Det fører til mindre spredning av smitte til eldre som ikke er vaksinert. Slik vi leser situasjonen nå, vil ikke dette utbruddet føre til mange innleggelser, sier helsesjef Johannessen.

Regjeringen har også varslet at de vil holde pressekonferanse fredag. Der blir det opplyst om Norge skal gå videre til trinn 3 i den nasjonale gjenåpningsplanen. I trinn 3 ligger blant annet lengre åpningstider i utelivet og lettelser for breddeidretten.

Publisert:
Oppdatert:

Russ fra Sør-Rogaland drar andre steder for å rulle

14 kommuner i Sør-Rogaland har forbud mot rulling. Noen busser har dratt til andre kommuner for å feste videre, selv om det er ulovlig.

Oppdatert: