25 prosent færre unge søker boliglån nå enn for et år siden

Både SR-bank og Sandnes Sparebank melder om nedgang hos de under 34.

Publisert:
FØRSTE BOLIG: 25 prosent færre søkte boliglån i 2016 sammenlignet med første kvartal 2015.

Det er ingen hemmelighet at oljefylket opplever nedgangstider om dagen. Det får konsekvenser. Deriblant på lånefronten.

Og da går det gjerne ut over de unge som vil inn på boligmarkedet.

– Det er naturlig å regne med at færre unge faktisk får lån i disse tider. Noen har blitt arbeidsledige og faller utenfor av denne grunnen. Andre har fått redusert inntekt, og får låne mindre på grunn av det, sier Rune Pedersen, ansvarlig redaktør for Smarte Penger.

– Men det er den generelle økonomiske situasjonene i oljefylkene som nok gjør at bankene er mer forsiktige, sier han.

Følg Byas.no på Facebook!

Stor nedgang i søknader

Hos SR-bank var det fra første kvartal 2015 til første kvartal i 2016 25 prosent færre under 34 år som søkte boliglån.

Nedgangen er ikke ønsket fra bankenes side. Heller tvert imot.

– Vi er interessert i å låne ut og hjelpe folk inn på boligmarkedet, sier Oddvar Rettedal, produktsjef for finansiering i SR-bank.

I første kvartal 2015 var det 2617 under 34 år som søkte boliglån i banken. Av disse fikk 3,6 prosent avslag.

For samme periode i 2016 var det 1962 under 34 år som søte om boliglån hos SR-bank.

Rettedal tror det kan skylles flere ting, som usikre boligpriser og dårlig arbeidsmarked.

– Vil par fra oljebransjen ha mer problem enn andre med å få lån?

– I utgangspunktet ikke, men vi vil diskutere med dem hvor sikker jobben er. Om de vet firmaet nedbemanner må en se på risikoen for disse, sier Rettedal.

Noe av forklaringen til nedgangen tror Rettedal er at flere som har ønsket å ta opp boliglån, og derfor har møtt rådgiver, har trukket seg før de har lagt inn en formell søknad fordi framtidsutsiktene er usikre.

KJØPE NÅ? Bankene synes det er rart at ikke flere kjøper nå som det er mange boliger på markedet.

Forundret

Selv om det er et dårlig marked syns bankene det er rart at unge førstegangskjøpere som har tenkt å investere i en bolig ikke slår til nå.

– En burde undersøkt muligheten om en var interessert i en bolig, mener Rettedal.

– Boligprisene har falt, rentene er rekordlave i norsk målestokk i dag, de kan bindes over ti år og mange har fortsatt en trygg jobb.

Han tror det er mange som sitter på gjerdet.

Skyldes usikkert boligmarked

Når boligprisene faller holder bankene mer igjen på lånene, mener førsteamanuensis ved Handelshøyskolen på Universitetet i Stavanger (UiS).

– Bankene ser hele tiden på risikoen og vurderer om det får igjen pengene på lånet med renter, og tar pant i leiligheten din. Ser de at prisene synker i et området vil jeg tro de er mer forsiktig med å gi et lån, sier Siri Valseth til Byas.no.

Det er mer usikkerhet runde de som eventuelt skal selge gammel bolig samtidig som de skal kjøpe ny.

Hun sier det helt klart vil være lettere for bankene å gi et lån på 2 millioner i Oslo enn her, og tror mange ikke får store nok lån i Stavanger.

SR-bank mener de ikke krever høyere lønn i dag enn for et år siden, men det dårlige boligmarkedet har slått uheldig ut for dem som eier fra før og vil flytte.

– Det er mer usikkerhet runde de som eventuelt skal selge gammel bolig samtidig som de skal kjøpe ny. Da er det fornuftig for noen å selge før dem kjøper. Her er vi mer obs i dag enn vi var for en stund siden, sier han.

Færre søkere i Sandnes Sparebank

SR-bank er ikke den eneste banken som opplever nedgangen.

– Ja, vi har hatt færre søknader om boliglån den siste tiden, sier Ingrid Schøpp, kommunikasjonsdirektør i Sandnes Sparebank til Byas.no.

Hun tror kundene bruker mer tid på et boligkjøp, og mange sparer lenger før de kjøper. Banken bruker også mer tid før de godkjenner et lån nå.

– Vi er nok litt mer forsiktige med å gi ut lån nå, sier Schøpp.

– Det handler om jobbsituasjonen folk er i, hvilke type utdanning kundene har, og selvfølgelig hvor mye de har i egenkapital. Vi bruker mer tid med kundene, sier hun.

Hvilke type jobb en har spiller også inn, uten at hun vil gå inn på hva som er en sikker jobb i dag. Hun tror ikke det er flere som får avslag på boliglånet, men sier at banken bruker mer tid på rådgivning med hver enkelt kunde for å sikre at de klarer å betjene lånet og har nok oppsparte penger.

Vi er nok litt mer forsiktige med å gi ut lån nå.

– Vil dere råde førstegangskjøpere å investere i bolig i dag?

– Det er vanskelig å gi råd. Vi kan ikke se inn i glasskulen hvordan bolig- og arbeidsmarkedet er om noen når. Men det er mye som tyder på at rentenivået fortsatt vil være lavt fremover.

Kjøpe når en er ung?

– Er det viktig å komme inn på boligmarkedet tidlig?

– Det er vanskelig å si. Det kommer an på hva liv du vil ha. Noen mener det ikke er så farlig å leie. Generelt er det dumt å være førstegangskjøper når boligprisene er på topp, sier Valseth.

Hun viser til boligkrisen på 90-tallet der folk kjøpte sin første leilighet, så falt prisene 70 prosent og folk måtte låne mer om de ville flytte på seg og kjøpe noe nytt.

Hun tror folk kan være redd for å kjøpe i et så farlig marked.

– Ingen vil vel kjøpe dyrt dersom de tror prisene vil falle mer, sier hun.

Hun tror også lave søkertall kan ha med at de som er arbeidsledige ikke vil påta seg stor økonomisk forpliktelse.

– Det kan også være at noen vurderer det som mer lønnsomt å leie enn å eie bolig akkurat nå siden leieprisene har falt mye, sier Valseth.

Hun mener det viktigste unge kan gjøre er å spare så mye en klarer. Det er bankene enige i.

LEIE ELLER EIE: Eksperter på UiS mener det kan være like greit å leie nå som markedet er usikkert og heller spare opp mye egenkapital.

Mer fra Byas.no:

LES MER:

- Professor anbefaler å binde renten på studielånet nå

LES MER:

- Tips til deg som skal leie bolig

LES MER:

- Ekspert: - Ikke stress med å betale ned studielånet

Følg Byas.no på Facebook!

Publisert:

Seks av ti unge eier egen bolig

Tendenser i boligmarkedet viser at Amalie Fagerhaug Evjen slett ikke er alene om å kjøpe bolig mens hun ennå er student. Seks av ti unge under 24 år bor i selveiet bolig, ifølge Statistisk Sentralbyrå.

Oppdatert: