Studentombudet på UiA: - Tror det er noen mørketall når det gjelder #metoo innen akademia

På et halvår har det nyopprettede studentombudet hatt 103 saker på sitt bord. To av dem om seksuell trakassering.

Publisert:
I juni 2017 ble det opprettet et studentombud ved Universitetet i Agder. Nå er resultatene fra første halvår klart.

40 henvendelser handler om eksamen, 16 om læringsmiljø, og fem om mobbing og trakassering, hvorav to av disse handlet om seksuell trakassering.

– Ingen av disse sakene har kommet til meg som varslingssaker. Det har vært saker som allerede har vært tatt opp. De har kommet til meg for å spørre om hvilke regler som gjelder i slike saker, forklarer Eirik Andreassen Mo, studentombud ved Universitetet i Agder.

Sist onsdag la han fram sin første rapport for universitetsstyret ved UiA for studentombudets første halvår, fra juni 2017 til februar 2018.

Flest eksamenssaker

– Den største kategorien er eksamen. Det er noe som opptar studentene, det avlegges mange eksamener og det kan fort oppstå problemer, sier Mo.

Klagerettigheter, forsinket sensur, feil med eksamen og generelle rettigheter i eksamenssituasjoner er gjengangere.

I kategorien «studierelatert» har det vært 17 henvendelser. Mo forklarer at her kommer tema som kvalitet på undervisningen og spørsmål om obligatoriske krav. Resten av henvendelsene under læringsmiljø har handlet om det fysiske, som tilgjengelighet i klasserom, luftkvalitet, støy og lignende.

Høyt antall - lav alvorsgrad

– Antallet henvendelser er relativt høyt, men alvorlighetsgraden er lav. Første halvår viser at det er et behov for et studentombud, og man har etablert en ordning som står bedre rustet når eller hvis de store skandalene skulle komme. Jeg tror det er noen mørketall når det gjelder #metoo innen akademia, sier Mo.

LES MER:

LES OGSÅ: Denne mannen skal sikre UiA-studentenes rettigheter

LES MER:

LES OGSÅ: UiA-student Camilla (33) klagde på eksamenskarakter – gikk fra C til stryk

Henvendelser fra studenter til studentombudet ved UiA.
Henvendelser fordelt på fakultet.

Flest fra Handelshøyskolen

Handelshøyskolens studenter har meldt inn 20 saker, etterfulgt av studentene ved lærerutdannelsen som meldte inn 19 saker.

– En forklaring på akkurat hvorfor statistikken ser slik ut kan ha noe å gjøre med kjennskapen til ordningen innad i fakultetene, eller at studenter ved Handelshøyskolen kanskje er mer opptatt av karakterer og eksamen. Det er jo den største kategorien. Og lærerutdannelsen har mest praksis, så det kan ligge noe der.

16 stykker har ikke oppgitt hvilket fakultet de tilhører.

– Der studenter vil være anonyme og snakke med noen og høre om hvilke rettigheter de har, der kommer studentombudet godt inn. De fleste ønsker ikke at navnet skal være kjent, heller ikke hvilket fakultetet de tilhører som man kan se ut ifra rapporten.

LES MER:

Erik Pettersen (25) tar en master han tviler på at han får bruk for. – Langt fra alle trenger så høy utdannelse, sier Spekter-sjef.

Eirik Mo mener behovet for et studentombud ved UiA absolutt er til stede, men at det må jobbes for å tydeliggjøre stillingens oppgaver.

Tre enkle endringer

Mo har i rapporten trukket fram tre problemstillinger som han enkelt mener kan endres fra universitetets side:

1. Begrunnelse av enkeltvedtak:

– Det handler om å få et svar med en begrunnelse og hvilke regler begrunnelsen er basert på. Det kan være på søknader om tilrettelegging ved eksamen eller andre ting man har søkt om:

– Studenten skal kunne sjekke at UiA har brukt riktige regler og at de har forstått situasjonen. Det er en ting som enkelt kan endres på, og det står klart beskrevet i loven hvordan dette skal gjøres, sier Mo.

2. Forsinket sensur på eksamen:

– Det står klart beskrevet i loven hva som er sensurfristen, som er tre uker. De får heller ingen gode grunner på hvorfor man opplever å få forsinket sensur på en eksamen. I sakene har sensuren kommet i løpet av en uke.

3. Informasjon om klagemuligheter etter eksamen:

– Dette handler om hvordan nettsiden til UiA er bygget opp og hvordan universitetet gir informasjon. De fleste vet at man kan klage på karakterer, men man kan også klage på formelle feil. For eksempel hvis det har skjedd noe på eksamen, bråk eller at noen har fått utlevert fasit. Hvordan klager man og hvor sender man klagen, er vanlige henvendelser.

– Dette er det første halvåret, med over 100 henvendelser. Er det grunn til å tro at dette antallet vil øke de neste årene?

– Antallet henvendelser tyder på at synligheten er bra, men antall henvendelser er ikke nødvendigvis det beste parameteren. Mange av de er enkle spørsmål som egentlig andre kan svare på.

Studentombudet skal ikke være en informasjonskanal.

– Min rolle er å vise studentene hvilke alternativer de har i saker, og samtidig påse at UiA utfører sine forpliktelser. Forhåpentligvis vil det på sikt være færre enkle henvendelser, og flere vanskelige der min rolle kommer til sin rett.

Leder Kai Steffen Østensen i studentorganisasjonen i Agder.

Viktig med uavhengig instans

Det var blant annet påtrykk fra studentorganisasjonen i Agder (STA) at det ble etablert et studentombud ved Universitetet i Agder.

STA-leder Kai Steffen Østensen roser universitetet for å ha lyttet til studentene i denne viktige saken.

– Halvårsrapporten viser at behovet for et studentombud absolutt er til stede. Det er veldig viktig for studentene å ha en uavhengig og godt kvalifisert instans å henvende seg til for råd og veiledning i vanskelige saker, sier Kai Steffen Østensen.

LES MER:

Parkeringsavgift på UiA: – Rammer studenter som ikke har et annet valg

Publisert:

Stortingspolitiker tar oppgjør med forsinka sensurer: Krever svar fra statsråden

Forsinka sensurer har lenge vært et problem ved UiS. Nå vil stortingsrepresentant og UiS-student Aleksander Stokkebø (H) vite hva statsråden vil gjøre for å bedre situasjonen.

Oppdatert: