13 UiS-studenter utestengt fra høyere utdanning

På norske universitet og høyskoler ble det i alt registrert 221 saker i registeret for utestengte studenter. 13 av dem var fra Universitetet i Stavanger.

Publisert:
Brudd på regelverket kan få store konsekvenser for studenter.

Det viser ferske tall som Unit (Direktoratet for IKT- og fellestjenester i høyere utdanning og forskning) har hentet ut for Khrono.

Prorektor for utdanning ved UiS, Astrid Birgitte Eggen kan fortelle at de fleste tilfellene ved Universitetet i Stavanger gjelder fusk.

– At en student blir utestengt fra universitetet, vil si at personen blir fratatt rett til å gå opp til eksamen ved andre universitet og høyskoler, skriver Eggen i en e-post til Byas.

Gjennom RUST (registeret over utestengte studenter) vil alle institusjoner få tilgang til merknadene slik at de utestengte elevene heller ikke kan bli meldt opp til eksamen andre steder. Med én gang utestengingen opphører får studenten mulighet til å starte med blanke ark.

Å jukse på eksamen kan få store konsekvenser

– Universitetet i Stavanger ser alvorlig på fusk. Fra universitetets side er det nødvendig å markere at fusk under eksamen ikke blir akseptert, og at det blir reaksjoner i de tilfellene det oppdages, understreker prorektoren.

Hun forklarer at det er viktig å reagere på fusk, eller forsøk på dette. Både av hensyn til den individuelle studenten, men også av hensyn til andre studenter.

Prorektor for utdanning Astrid Birgitte Eggen forteller at de de fleste av de 13 tilfellene ved UiS gjelder fusk.

– Hvor lenge vil en student kunne bli utestengt?

– Etter Lov om universitet og høyskoler § 4–8, tredje ledd kan en student som har jukset med vilje, eller grovt uaktsomt, utestenges fra institusjonen i inntil 1 år.

– Hva regnes som fusk?

– Det må være studentens intensjon å fuske. Det må også være ens egen skyld, ved at personen har jukset med vilje, eller grovt uaktsomt. De to klassiske tilfellene av fusk er ved plagiering under hjemmeeksamen, og ulovlig hjelpemiddel ved skoleeksamen.

Kan være mørketall

Prorektoren forteller at det er vanskelig å sikre seg helt at alle typer fusk blir oppdaget.

– Stadig ny teknologi gjør det også vanskeligere å oppdage alle tilfeller av fusk. Vi har ikke oversikt over eventuelle mørketall. Fakultetene og sensorer gjør en god jobb i å avdekke plagiering og annen type fusk. Det samme gjelder våre eksamensvakter som har oppsyn med studentene under gjennomføring av skoleeksamen, forteller Eggen.

Tiltak for å unngå fusk

Universitetet har ulike tiltak for å hindre at folk tyr til juks. Godkjenning av utdanningsplan hvor studenten huker av at de har lest og akseptert reglementet for fusk for å kunne gjennomføre eksamen, er én av dem.

– Videre må studentene informeres om regelverket, kildebruk, og tillatte og ikke tillatte hjelpemidler. Ved skriftlige eksamener passer også eksamensvakter på. I tillegg har vi også en elektronisk plagieringskontroll, legger prorektoren til.

Andre årsaker til utestenging

  • Falske vitnemål
  • Forstyrrende/plagsom atferd
  • Farlig atferd, grove brudd på taushetsplikt, grov upassende oppførsel i praksis eller klinisk undervisning
  • Utestenging etter sikkerhetsvurdering
Publisert:

Flere studenter utestenges for juks

Det jukses mer ved universitetene og høyskolene i landet. Årsaken er nedstenging og pandemi, skriver Khrono.

Oppdatert:
  • NTB