Fargegata ønsker pergola, men byantikvaren sier nei

Flere aktører i Fargegata har lenge ønsket seg en ny løsning til uteserveringen som kan erstatte markisene. De mener pergola er løsningen.

Publisert:
Tom Ur Kjørsvik mener pergola er en god løsning både for det estetiske, praktiske og for kundene.

Hanekam-gründer Tom Ur Kjørsvik mener dagens løsning med markiser ikke er optimal.

– Vi ønsker en stabil og trygg tak- og markiseløsning. Det har vi ikke i dag, sier Ur Kjørsvik. Han mener pergola er en god løsning.

– Pergola tåler alt av vær og vind, og er derfor et bedre alternativ.

Denne illustrasjonen er et eksempel på hvordan en pergola ville sett ut utenfor Hanekam i Fargegata.

Vil ha uteservering året rundt

Ur Kjørsvik mener at markisene ikke er en god løsning av flere grunner.

– At de ikke skjermer godt nok for regn, må trekkes inn ved vind og at de stopper halvveis er noen av grunnene, sier han.

Dette gjør at det ikke er mulig å sitte ute store deler av året. Det mener Ur Kjørsvik er problematisk.

– Vi ser at flertallet av publikummerne og kundene våre ønsker å sitte ute. Det må vi tilrettelegge for.

Han får støtte av innehaver av Bøker og Børst, Tom H. Brekke, som også holder til i den populære gata.

– Vi trenger noe som kan stå fast, og som holder året rundt. Det vi har nå fungerer dårlig med det været vi har i Stavanger, sier Brekke.

LES MER:

Hvor ble halvliteren av, egentlig?

Regnes som tilbygg

Ur Kjørsvik forteller at han har vært i samtale med Park og vei i Stavanger kommune om pergola. Han beskriver at de har et godt samarbeid og en god dialog rundt uteserveringen.

Direktør for Bymiljø og utbygging, Leidulf Skjørestad, er positiv til forslaget.

– Vi synes det er bra med initiativ som kan bidra til å gjøre våre uteområder enda bedre, sier han.

På grunn av at en pergola festes i bakken, regnes den som et tilbygg. Forespørselen ble derfor henvist videre til avdeling for byggesaker, og byantikvaren. Her ble det gjennomført en forhåndskonferanse med representanter fra byggesaksseksjonen og byantikvaren. Fra dem fikk Hanekam tilbakemelding om at, basert på vernebestemmelsene i sentrum og gjeldende praksis, ikke kan regne med å få forespørselen godkjent.

– Siden pergola er en installasjon, blir det en fasadeendring. Vi er opptatt av å ta vare på det historiske særpreget i sentrum, som er noe av det viktigste sentrum har å by på, sier Byantikvar Hanne Windsholdt.

Per dags dato er det markiser som skjermer for sol og regn på uteserveringen i Fargegata. Flere av aktørene som holder til i gata mener det ikke er en optimal løsning.

Vil bevare de gamle bygningene

Bebyggelsene i Fargegata ble gjenreist etter bybrannen i 1860. Det er historiske, vernede bygninger, som sett bort fra den utradisjonelle fargebruken, har strenge krav rundt oppussing og endringer som avviker fra den opprinnelige byggestilen.

Windsholdt er skeptisk til fasadeendringen peroglaene vil føre med seg, og spesielt at den vil skjule store deler av bygningen.

– Vi vil gjerne vise frem fasaden på disse bygningene. De har en estetisk kraft, historisk interesse og et særpreg. Det vil vi ikke skjule bak pergolaer hele året, sier hun.

At pergolaene vil oppta mye av fasaden er Ur Kjørsvik uenig i.

– Vi har forståelse for at byantikvaren ikke vil skjule fasaden til bygningene. Det vil ikke vi heller. Jeg mener at pergola er den beste løsningen for å forhindre det. En markise, som står skrått, skjuler mye mer av bygningen. En pergola står flatt, og duken kan være gjennomsiktig, sier han.

LES MER:

– Jeg er redd for at Oslo skal ta innersvingen på Stavanger

Byantikvar Hanne Windsholdt. Her fotografert i anledning en reportasje i 2013.

Egne regler for Fargegata

Det er flere aktører i Stavanger som har ønsket pergola til uteserveringen. Og de fleste av disse har fått avslag på samme grunnlag som Hanekam. Windsholdt mener at Fargegata ikke kan få særbehandling.

– Det står ikke noe sted at pergola ikke er lov. Det er en vurdering vi må gjøre i hvert enkelt tilfelle, men vi vurderer ut fra de samme reglene. De reglene må også gjelde for Fargegata, sier hun.

Fargene på bygningene strider også med det opprinnelige uttrykket. Er det forskjellig fra en pergola?

– Ja, jeg mener at det ikke kan sammenlignes. Fargen kan fjernes, sier Windsholdt.

Det kan en pergola også?

– Det er forskjell på fargebruk og tilbygg.

Ur Kjørsvik mener det burde foreligge andre retningslinjer for kafeene og barene i Fargegaten på grunn av gatens spesielle uttrykk.

– Fargegaten er et spesielt område med særpreg. Jeg tenker at vi burde hatt egne regler slik at vi kan ivareta gatens uttrykk, og sørge for at det ser fint ut.

LES MER:

Stor prisguide: Her er alle ølprisene i Stavanger og Sandnes

Flere samtaler

Ur Kjørsvik har søkt til kommunen om pergolasystem som skal erstatte eksisterende terrassemarkise. Han ønsker også ytterlige samtaler med avdeling for byggesaker og byantikvar.

– Vi er enige om mye, blant annet at vi vil ta vare på det originale uttrykket til bygningene i Fargegata. Det gjennstår å komme til enighet om en god løsning, sier Ur Kjørsvik.

Skjørestad i Bymiljø og utbygging vil i likhet med Ur Kjørsvik komme til en enighet i saken.

– Park og vei har uttalt at de gjerne bidrar til bearbeide søknaden videre for å få til en god løsning for alle, sier han.

Publisert:

Fiktive gjester skal sørge for at folk holder avstand på Hanekam

Etter nærmere to måneders tørke kan både gjester - og utstillingsdukker - få lov til å gå på byen igjen.

Publisert: