Studentene møtte ikke til gjesteforelesning. Da ville foreleseren sette hele klassen ned i karakter

- Over streken, sier studentlederen.

Oppdatert:
Grunnet det usikre jobbmarkedet er Universitet i Stavanger spente på søkertallene fra Samordna opptak i år.

29 studenter på faget «Valuation» på Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger føler seg urettferdig behandlet, skriver NRK Rogaland.

Det hele begynte i forrige uke da elevene møtte til forelesning i anvendt finans.

Foreleseren var irritert, ifølge elever NRK Rogaland har snakket med, og informerte elevene om at de kom til å få trekk i karakteren.

Nå føler studentene seg urimelig behandlet, og har klaget foreleseren inn til ledelsen ved skolen.

Hvorfor? Jo, fordi ingen hadde meldt seg på en gjesteforelesning hos Næringsforeningen i Stavanger samme kveld.

Nå føler studentene seg urimelig behandlet, og har klaget foreleseren inn til ledelsen ved skolen. De mener det aldri ble informert skikkelig om møtet.

Følg Byas.no på Facebook!

Foreleser står på sitt

Foreleseren på sin side, hevder til NRK Rogaland at forelesningen var obligatorisk.

– Jeg opplyste klassen om at næringslivet i Stavanger holdt et møte som var åpent for alle studenter i finans, men siden det var spesielt interessant for denne klassen, skulle alle møte opp, sier professor Bernt Arne Ødegaard til NRK.

Siden det var spesielt interessant for denne klassen, skulle alle møte opp.

Ødegaard legger til at vurderingen av klassen delvis baseres på eksamen, og delvis baseres på deltakelse i klassen.

LES MER:

Student? Sjekk ut denne oppsiktsvekkende videoen fra parkeringskaoset på universitetet.

Støtte fra studentorganisasjonen

Men det er ikke bare elevene selv som reagerer på behandlingen. Også studentorganisasjonen er overrasket.

– Her synes jeg foreleser har tråkket over en stor strek. Både med tanke på manglende emneplan, og med tanke på oppførselen han viser overfor studentene, sier leder i Studentorganisasjonen Stor, Anine Klepp, til Byas.no.

– Er dette greit?

– Nei.

Studentombud ved UiS, Dennis Aske, har behandlet klagen fra studentene. Han har sendt fakultetsdirektøren og dekanen en uttalelse, hvor han kommer med sine synspunkter som ombud og hvor han ber om en opprydding.

STUDENTLEDEREN: Anine Klepp er misfornøyd med måten foreleseren har behandlet studentene.

Ombudet ber om opprydding

Studentombud Aske legger vekt på tre hovedmomenter han mener ledelsen må se nærmere på.

1. Emnebeskrivelsen.

– I alle emner skal det framgå klart hvordan karakteren blir fastsatt. I dette tilfellet er den heller utydelig. I tillegg har foreleser brukt begrepet «mappevurdering» som vurderingsform for faget. Men mappevurdering er egentlig at studentene leverer inn en rekke arbeider i løpet av et semester, og så får en vurdering på slutten av semesteret. I dette faget ser det ut som om eksamen inngår i mappevurderingen, men eksamen er en selvstendig vurderingsform som ikke kan pakkes inn i en mappe.

Du kan ikke gjøre hvilken som helst aktivitet obligatorisk.

– Dette er veldig uforutsigbart for studentene.

2. Vekting av karakterer.

– Uforutsigbarheten i dette emnet gjør det vanskelig for elevene å vurdere selv om karakteren de får på slutten av semesteret er rettferdig. Blant annet skal karakteren baseres på hvor aktiv du er i diskusjoner i klasserommet. Denne type aktivitet er håpløs å måle.

3. Obligatorisk aktivitet.

– Hvis en aktivitet skal være obligatorisk skal det framkomme i emnebeskrivelsen. Det gjør det ikke i dette tilfellet. I tillegg er det en tidsfrist for varsling av obligatorisk aktivitet. Den har ikke blitt overholdt i dette tilfellet.

– Du kan ikke gjøre hvilken som helst aktivitet obligatorisk.

– Hvordan kan noe bli obligatorisk?

– Da skal du lære ferdigheter du ikke ville lært ved å lese deg til dem på forhånd.

– Oppfyller en gjesteforelesning i Næringsforeningen dette kravet?

– Nei.

LES MER:

Følger du med på FB-gruppa Overhørt på UiS? Vi traff [den anonyme mannen bak](http://www.byas.no/article/personen-bak-overhort-5553437e26ca26f6418b4568). Og her er også våre topp 10-Overhørt på UiS-moments .

Publisert:
Oppdatert:

Nå skal det bli vanskeligere å gå fra C til stryk

Studenter som klager på eksamenskarakteren og går ned to eller flere karakterer, skal få en ny vurdering.

Oppdatert: