UiA: Studenter får ikke pengene tilbake

Universitetet vil kun betale egenandelen til studenter fra og med høsten.

Publisert:
Studenter har måttet betale dyre priser for obligatoriske studieturer.

Tirsdag opplyste Universitetet i Agder at de ikke ville ta betalt av studenter som må delta på obligatoriske studieturer.

Dette har tidligere vært praksis på noen studier, og studenter har måttet betale opptil 4500 kroner for å bli med på tur. Noen turer er derimot allerede planlagt for neste høst, så UiA må ha en overgangsordning.

LES OGSÅ:

LES MER:

Slutter å ta betalt for obligatoriske studieturer

Opptil 10.000 kroner for et studium

– Hvordan vil overgangsordningen høsten 2017 foregå?

– Studieturer og andre aktiviteter utenfor campus som er planlagt for høsten 2017 vil i all hovedsak gå som planlagt, men uten egenbetaling, opplyser studiedirektør Greta Hilding til KRSby.

Tidligere studenter som har måttet betale kan derimot ikke forvente å få noen av sine utgifter dekket.

Turer planlagt høsten 2017 vil bli gjennomført, men UiA vil dekke egenandelen.

– Kan det bli aktuelt å tilbakebetale studenter?

– Per i dag vurderes ikke dette som aktuelt, sier Hilding.

– Hvilke beløp har studentene tidligere måtte betale for obligatoriske studieturer?

– Det har variert fra noen få hundre kroner opp til større beløp, og jeg vet at vi har en tur som har kostet 4500 kroner. Innen samme studium kan totale kostnader ha kommet opp i cirka 10.000 kroner. Noen av beløpene har imidlertid inkludert kost, slik at den reelle merutgiften for studenten blir lavere, sier Hilding.

LES OGSÅ:

LES MER:

Åpner sin tredje salong: – Kristiansand er en god by for oss

Turer blir gjort frivillige

– Noen turer vil fortsatt være obligatoriske, men UiA skal betale egenandelen. Hvilke turer gjelder dette?

– Det kan vi ikke svare på nå. Det skal gjøres en vurdering av hvorvidt studieturer som til nå har vært obligatoriske, skal fortsette å være det. Noen slike turer vil sannsynligvis bli opprettholdt med omtrent uendret innhold, mens andre kan bli gjort frivillige, eventuelt med alternativ aktivitet på campus. Det kan også være aktuelt å vurdere å flytte aktiviteter til campus eller områder rundt, slik at studentene slipper å reise. Beslutninger om hva som skal videreføres, og i hvilken form, vil sannsynligvis bli tatt i løpet av høsten 2017, sier Hilding.

Publisert:

Slutter å ta betalt for obligatoriske studieturer

Universitetet i Agder rydder opp i egen praksis.

Oppdatert: