• – Kode rød for menneskeheten

  Klimamålene fra Parisavtalen i 2015 holder på å ryke. Ekstremvær blir mer vanlig. Det kan være for sent.

  Det er hovedbudskapet når FN har gjennomgått all relevant faglitteratur innen klimaforskning.

  Her får du en enkel oppsummering og bildene som sjokkerer verden.

  Publisert 09. august, kl. 15:29

 • Tørke, styrtregn og hetebølger kommer oftere og blir sterkere

  Det kommer frem i første del av hovedrapporten til FNs klimapanel, som ble lagt fram mandag formiddag. Den regnes som det viktigste vitenskapelige faggrunnlaget for utformingen av internasjonal klimapolitikk.

  Ekstremværet denne sommeren har sjokkert hele verden. FNs generalsekretær uttaler at rapporten er «kode rød» for menneskeheten.

  Video: Biler kjemper mot mot flomvannet i Omaha forrige uke etter styrtregn og flom.

 • Bildene som sjokkerer

  Den globale temperaturøkningen er anslått til 1,07 grader allerede, for perioden 2010 til 2019, sammenliknet med 1850–1900.

  Samtidig har sommeren 2021 vært dominert av dramatiske bilder fra flommer i mange deler av verden.

  Video: Også Storbritannia opplevde store regnbyger og flom nylig, her fra Glasgow i helgen.

 • Ekstreme konsekvenser

  Uten raske kutt i utslippene av drivhusgasser, vil oppvarmingen gi stadig mer ekstreme konsekvenser:

  • Stigende havnivåer
  • Lavere oksygennivå i havene
  • Mer ekstremvær, som tørke, hete, skogbranner, mindre snø og flere flommer

  Video: Røyken legger seg over Death Valley National Park, etter en av de største skogbrannene i California noensinne forrige uke.

 • Mange av endringene er ugjenkallelige i hundrevis, for ikke å si tusenvis av år

  FNs klimapanel sier at den globale havnivåstigningen vil fortsette frem mot år 2100, både fordi varmere vann gjør at havet utvider seg og fordi iskapper – som på Grønland – fortsetter å smelte.

 • Vestlandet er utsatt

  Mens områdene rundt Middelhavet med stor sannsynlighet vil oppleve tørke, hete og skogbranner, vil Norge og Arktis med stor sannsynlighet oppleve mindre snø og flere flommer.

 • Dette kan påvirke energiproduksjon, infrastruktur og vinterturisme, sier en av hovedforfatterne til kapitlet om regionale klimaendringer, Jana Sillmann, til E24.

  Vestlandet er fra før særlig utsatt for alvorlige skredhendelser i forbindelse med styrtregn. Her fra Vågen, hvor kommunen må sørge for å holde sjøen unna veier og bygninger mot springflo.

 • – Det haster

  I 2015 ble verdenssamfunnet enige om å begrense den globale temperaturøkningen til 1,5 grader gjennom Parisavtalen.

  Nå er målet snart utenfor rekkevidde. Rapporten sier at vi trolig når dette tallet allerede innen ti år, som er ti år tidligere enn det klimaforskere trodde for kun få år siden.

  Konklusjonene fra klimarapporten danner det faglige grunnlaget for et klimatoppmøte, hvor ministrene fra over 190 land skal møtes i Glasgow.

Her er nyhetene hos Netflix, Disney+, HBO Max og Paramount+ i april

Vi har sjekket premieredatoene for nye sesonger og helt nye serier på de ulike strømmetjenestene - sånn at du slipper.

Publisert:
 • Line Pevik