Aktuelt

Disse studentene er mest og minst tilfreds med utdanningen sin

Norske studenter er gjennomgående godt tilfreds med kvaliteten på studiene, men politistudentene utmerker seg. I motsatt ende av skalaen ligger lærerstudentene.

Publisert:
 • NTB
31.000 studenter har svart på undersøkelsen. Det er femte gang den nasjonale studentundersøkelsen Studiebarometeret blir gjennomført.

Nye tall fra Studiebarometeret viser at politistudentene er mest fornøyd med utdanningen sin, og har et snitt på 4,7 på en skala fra 1 til 5.

Til sammenligning er snittscoren 3,6 for studenter ved femårige grunnskoleutdanninger.

Men variasjonen mellom utdanningstypene er ikke stor. Samlet svarte 75 prosent av studentene i undersøkelsen at de er tilfreds eller svært tilfreds med studieprogrammet sitt.

84 prosent finner studiet yrkesrelevant, men tilbakemeldinger og veiledning er blant det studentene er minst tilfreds med. Studentene er også kritisk til muligheten man har for å påvirke innhold og opplegg i studieprogrammet.

Følg Byas.no på Facebook!

 • Få tilgang til gode rabatter og fordeler - helt gratis. Bli med i Byas Kompis!

Tidsbruk

Det er femte gang den nasjonale studentundersøkelsen Studiebarometeret blir gjennomført. Om lag 31.000 studenter svarte, noe som utgjør en svarprosent på 48.

Av undersøkelsen framgår det at heltidsstudentene i fjor i gjennomsnitt brukte 34,9 timer i uken på studier.

Forskjellene er store mellom studieretningene. Arkitektur- og odontologistudenter brukte 49 timer i uken på faglige aktiviteter, mens de fem utdanningstypene med lavest faglig tidsbruk – femårig grunnskolelærer, idrett, pedagogikk, sosiologi og språk – alle ligger under 30 timer i uken.

Studentene på medisin, politi og masterprogrammene i sykepleie oppgir også høy tidsbruk på faglige aktiviteter, over 40 timer i uken.

Av en maksscore på 5, er politistudentene mest tilfreds med en snittscore på 4,7. Her er politistudenter fra distriktet på en dokument- og promillekontroll på Vatne i 2012.

Lite digitalisering

At digitale verktøy kun i beskjeden grad brukes i undervisningen, er blant hovedfunnene i årets undersøkelse, som Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga (NOKUT) står bak.

– Bruken av digitale verktøy har ofte vært avhengig av ildsjeler blant underviserne. Dette blir for tilfeldig, og i dag har universitetene og høyskolene helt andre digitale ambisjoner for egne utdanninger og studenter, sier NOKUT-direktør Terje Mørland.

Han framholder at studentene som blir eksponert for digitale hjelpemiddel i stor grad er positive til hvordan disse brukes. Halvparten mener de selv deltar mer aktivt i undervisningen når de faglig ansatte bruker digitale hjelpemidler.

– Innføringen av digitale verktøy må være basert på kunnskap om hvordan studentene lærer ved å bruke verktøyene, sier Mørland.

Studenter innen IT, politi og primærnæringer oppgir størst bruk av digitale hjelpemidler, mens studentene i arkitektur, medisin og antropologi oppgir minst bruk.

Publisert:
 1. Skole og utdanning
 2. Undervisning
 3. Universitet

Disse studentene er mest og minst fornøyd med utdanningen sin

Politistudentene topper lista, grunnskolelærere scorer lavest.

Publisert:
 • Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Relaterte artikler

 1. AKTUELT
  Disse studentene jobber mest og minst
  4 ÅR SIDEN
 2. AKTUELT
  Studie om studentenes helse: – Svært bekymringsfullt
  5 MÅNEDER SIDEN
 3. AKTUELT
  Regjeringen åpner for fysisk undervisning: UiS åpner delvis neste uke
  8 MÅNEDER SIDEN
 4. AKTUELT
  Ny studentundersøkelse: – Det er bekymringsfullt
  3 ÅR SIDEN
 5. AKTUELT
  Studenter mener ny timeplan truer familieliv, fritidsaktiviteter og økonomi
  1 ÅR SIDEN
 6. AKTUELT
  Sender ut undersøkelse til 11.000 studenter i Stavanger og Sandnes
  4 ÅR SIDEN