Endret sensurregler etter engasjement fra studenter

Sensorene ved Universitetet i Agder skal nå få skriftlige retningslinjer for å bedømme eksamener. Dette vil gjøre det lettere å få konsekvente vurderinger.

Oppdatert:
– Vi ønsker ikke å ha noen slike saker der det er mange trinns forskjeller i vurderingene, sier studiedirektør ved UiA, Greta Hilding.

KRSby har tidligere skrevet om Camilla som klagde på karakteren C, og endte opp med stryk. En endring i lovverket til UiA skal hindre at slike situasjoner oppstår igjen.

LES MER:

LES OGSÅ: Nå kan det bli dyrere å være syk student

Påbudt med sensorveiledning

Universitetstyret ved UiA vedtok i vår en endring i «forskrift om studier og eksamen ved UiA», i paragraf 37 punkt 6 som handler om sensur:

«Det skal i alle emner benyttes enten intern og ekstern sensor eller to interne sensorer til utarbeidelse av eksamensoppgaver og skriftlige retningslinjer for bedømmelsen. Det skal foreligge skriftlige retningslinjer for bedømmelsen av alle eksamener. Retningslinjene skal være tilgjengelig for sensor før vurderingen starter, og tilgjengelig for studentene når sensur foreligger.»

Regelen ble innført fra og med skoleåret 2017/2018.

– Vi er litt i forkant

– Det innebærer et pålegg om at det skal foreligge skriftlige sensorveiledninger til alle eksamener, som skal være tilgjengelig for sensor før vurdering har startet og tilgjengelig for studenter når sensuren foreligger, sier studiedirektør ved UiA, Greta Hilding, til KRSby.

Litt enklere sagt:

– Det er veiledning til sensoren om hva det skal legges vekt på for når man skal vurdere en eksamen, sier Hilding.

De ulike fakultetene må selv utarbeide veiledninger tilpasset sine fag.

– Fagene våre er veldig forskjellige og eksamensformene er forskjellige, så her må de ulike fagene finne sin fasong som er hensiktsmessig for dem.

– Hva sa loven om dette punktet før?

– Før sto det at det skal normalt foreligge, og det var også relativt nytt.

Hilding forteller at det nå er et forslag til lovendring på høring, som inneholder det samme kravet som UiA nå har innført.

– Det er ikke noe sånt pålegg i loven foreløpig, vi er litt i forkant. Hvis dette går gjennom, så vil det komme som et lovpålegg for alle universiteter og høyskoler i landet, sier Hilding.

LES MER:

LES OGSÅ: Slik lager du digg mat på stramt budsjett

Studiedirektør ved Universitetet i Agder, Greta Hilding.

– Studentene har vært veldig opptatt av dette

– Hvor kom forslaget fra?

– Studentene har vært veldig opptatt av dette, så de har frontet saken. Også har styret vært enige om å innføre det.

– Kan dette tiltaket være med på å hindre veldig ulik bedømmelse fra ulike sensorer på samme eksamen?

– Ja, det er jo en del av hensikten, at man får mer konsistens i vurderingene.

Hilding legger til:

– Jeg tror ikke det er mulig å få et system som er slik at det aldri vil være ulike faglige vurderinger, for det er jo ikke alltid bare ett rett svar. Det vil alltid være litt skjønn inn i bildet, men vi håper med dette å unngå de store sprangene i vurderinger, forklarer hun.

UiA har ifølge Hilding veldig få saker av typen hvor det er store forskjeller mellom ordinær sensur og klagesensur.

– Men vi ønsker ikke å ha noen slike saker der det er mange trinns forskjeller i vurderingene.

STA-leder Kai Steffen Østensen tror regelendringen kan sikre at man ikke får store gap mellom karakterene etter en klage.

– Å gå fra en B til en F skal i prinsippet være umulig

Studentorganisasjonen i Agder (STA) støttet vedtaket.

– STA er for denne regelendringen fordi vi tror at en felles forståelse av hvordan man skal vurdere en eksamen er viktig for å sikre at man nettopp ikke får de store gapene mellom karakterene når man klager, som sykepleierstudentene i fjor høst opplevde. Å gå fra en B til en F skal i prinsippet være umulig, skriver STA-leder, Kai Steffen Østensen, i en mail til KRSby.

Videre skriver han at karakterhoppene viser at ansatte har lagt ulikt i vurderingssituasjonen når de har vurdert eksamener tidligere.

– Nå innskrenker man denne muligheten med å innføre lokale veiledninger for hvordan sensorene skal vurdere de ulike eksamenene, og med det gir studentene en bekreftelse på at alle vurderinger som blir gjort, gjøres med samme utgangspunkt og forståelse av hva som faktisk testes.

– Tror STA denne innføringen vil hindre store forskjeller mellom eksamensvurderinger, eller må det gjøres flere tiltak?

– STA tror at dette vil være med å redusere antall karakterhopp ved klage. Hvorvidt det kun er dette som er fasiten har vi ikke sagt noe om. Det er en av flere faktorer. En annen faktor vil kunne være å følge opp vitenskapelige ansatte i stadige kurs på vurderingssituasjoner.

LES MER:

LES OGSÅ: Slik blir de nye bussprisene

LES MER:

LES OGSÅ: Slik blir din nye busshverdag

Publisert:
Oppdatert:

Nå skal det bli vanskeligere å gå fra C til stryk

Studenter som klager på eksamenskarakteren og går ned to eller flere karakterer, skal få en ny vurdering.

Oppdatert: