Foreslår flere klasser til yrkesfaglige linjer: – Dette er fantastisk!

På grunn av høye søkertall foreslås det å øke antall klasser til yrkesfaglige linjer på videregående skoler i Rogaland.

Publisert:
Elever ved teknologi- og industrifag på Randaberg videregående skole. Det er foreslått å opprette to klasser til i fagene elektro og datateknologi og teknologi- og industrifag ved skolen. Alexander Bergraf (17) og Yosef Esso (17) sammen med lærer Frode Wathne.

– Vi ønsker å opprette flere klasser på yrkesfag, og årets søkemønster er årsaken til dette, forklarer seksjonssjef i opplæringsavdelingen i Rogaland fylkeskommune, Helge Eide.

Forslaget skal opp til politisk behandling fredag, 18. mars.

NHO har tidligere uttalt til Aftenbladet at næringslivet roper etter yrkesutdannet arbeidskraft.

Regiondirektør i NHO Tone Grindland forteller at nettopp elektro- og datateknologi og teknologi- og industrifag er svært etterspurt blant bedrifter.

– Dette er helt fantastisk! Det er utrolig bra at fylkeskommunen tar tak i dette. Det er så viktig å legge opp til at de som har lyst til å ta disse fagene skal få sin plass, sier Grindland.

Regiondirektøren legger til at det er viktig at de ekstra klassene møter næringslivets behov for kompetanse.

Tone Grindland, regiondirektør i NHO Rogaland.

Vil øke kapasiteten

VGS-søkertallene i Rogaland viser at flere unge velger yrkesfag. 

Tirsdag publiserte seksjonssjefen et forslag om endring av tilbudsstrukturen til videregående skoler i Rogaland.

For linjen elektro og datateknologi ønskes det å opprette fire klasser på fire forskjellige skoler på første trinn vgs. På teknologi- og industrifag ønskes en økning på 3,5 klasser.

I tillegg ønskes det blant annet å øke en klasse på linjen informasjonsteknologi og medieproduksjon og en ekstra på håndverk, design og produktutvikling ved Godalen vgs.

En fullstendig oversikt over hvilke klasser som ønskes lagt til finner du i faktaboksen her:

Også på Gand skole er det foreslått å få på plass to klasser til i fagene elektro og datateknologi og teknologi- og industrifag.

Gand videregående skole er en av dem som vil kunne merke forslag om endring. Der er det foreslått å øke med én klasse på hver på elektro og datateknologi og teknologi- og industrifag.

– Med flere søkere må vi tilpasse med flere plasser. Kullet blir større i år enn i fjor, og vi gleder oss til å ta imot to nye klasser om dette blir vedtatt, sier Sturla Sjøen Ingebrigtsen, avdelingsleder for de to linjene ved Gand videregående.

Avdelingsleder for elektro og datateknologi og teknologi- og industrifag Sturla Sjøen Ingebrigtsen, håper de kan ta imot to nye klasser.

Yrkesfag mer populært

De siste årene har det vært en jevn økning på yrkesfaglige linjer.

VGS-søkertallene fra Rogaland viser at yrkesfaglige utdanningsprogram hadde en søkerandel på 55,2 prosent. Studieforberedende hadde 44,8 prosent.

Den økende interessen for yrkesfag gjelder i hele landet, ifølge en pressemelding fra regjeringen.

I år er det 2300 flere som søker yrkesfaglig, enn studieforberedende på vg1. 1300 færre har valgt studiespesialisering som førstevalg, sammenlignet med fjoråret. Likevel er studiespesialisering fortsatt mest populært.

Rekordmange jenter har søkt yrkesfaglige fag i år. Blant de mest populære er bygg- og annleggsteknigg og teknologi- og industrifag.

– Det er godt nytt for arbeidslivet vårt som trenger flere dyktige fagarbeidere, sier kunnskapsminister Tonje Brenna i pressemeldingen.

Kunnskapsministeren fortsetter med at forhåpentligvis viser dette at flere føler de kan søke det de vil, uten å tenke på kjønn.

På yrkesfag på Gand videregående har søkertallet økt.

– Flere jenter søker seg inn hos oss i år. På teknologi og industrifag har vi fått størst økning av kvinnelige søkere, forteller Ingebrigtsen.

Vil også legge ned klasser

Selv om det vurderes å legge til klasser, er det også noen som foreslås lagt ned. Blant dem seks klasser i helse- og oppvekstfag. Seksjonssjefen i opplæringsavdelingen i Rogaland fylkeskommune presiserer at det likevel vil være samme antall plasser som tidligere på linjen.

– I stedet for å ta inn 15 elever i noen klasser, tas det heller inn 17. Dette fører til behov for færre klasser. Antall elever som får tilbud blir ikke endret, forklarer Eide.

Andre klasser som foreslås lagt ned er blant annet idrettsfag på Sola vgs., og kulde-, varmepumpe- og ventilasjonsteknikk ved Godalen vgs. Full oversikt over de ulike planene finner du her.

Publisert:

Disse klassene vil opprettes og legges ned på VGS

Alle idrettsklassene på Sola består, men den såkalte «kuldelinja» henger i en tynn tråd. Se full oversikt her.

Oppdatert: