Olje-bachelorene ved UiS har ledige studieplasser for andre året på rad

Antall søkere til bachelor i petroleumsteknologi har falt fra 1451 til 325 på fire år. Tallet på studieplasser er halvert.

Oppdatert:
I 2013 ble to bomberom gjort om til nye laboratorier for oljestudentene ved UiS. Shell investerte 2,5 millioner kroner i prosjektet, universitetet brukte en million kroner på utstyr. Årsaken var rekordmange søkere og lite frafall. Så startet nedturen.

Den 19. juli la Samordna opptak ut en oversikt over studium som fortsatt har ledige studieplasser til høsten.

Ved Universitetet i Stavanger (UiS) er det ført opp fem studium. Fire av disse er ingeniørstudier, to av disse er rettet mot petroleumsnæringen.

Dette er bachelorutdanningene i petroleumsgeologi og petroleumsteknologi. Disse utdanningene er på lista for andre året på rad.

– Søknadstallene til ingeniørutdanningene varierer voldsomt fra år til år. Det er også disse utdanningene som har blitt mest påvirket av arbeidsmarkedet i regionen, uten tvil, sier konsulent ved opptakskontoret ved UiS, Frøy Helle.

Følg Byas.no på Facebook!

Kraftig nedgang

Byas har fått tilgang til søknadstallene til bachelorutdanningene i petroleumsteknologi og petroleumsgeologi fra 2013 fram til i dag.

Tallene varierer voldsomt, men går nesten utelukkende i en retning: Nedover.

I 2013 hadde bachelor i petroleumsteknologi 60 studieplasser. UiS mottok 1451 søknader og 273 søkere hadde studiet på førstevalg. Det var et rekordår.

I årets opptak tilbyr UiS 30 studieplasser. Antall søkere har krympet til 325, 40 av disse har studiet som førstevalg.

Sammenligner vi med tallene for fjoråret, ser man også en nedgang.

Den eneste oppturen er at bachelor i petroleumsgeologi har fire flere primærsøkere i år (antall søkere som har studiet på førstevalg journ.anm.) sammenlignet med fjoråret.

I år har 16 personer studiet på førstevalg, mot 12 i fjor. Likevel faller det totale antall søkere til utdanningen. I 2013 søkte 785 personer seg til bachelorutdanningen, i fjor var tallet 225, i år har UiS mottatt 199 søknader.

Antall studieplasser er også redusert, fra 25 til 15.

(Artikkelen fortsetter under grafen)

Selv om det per nå er nok primærsøkere som til å fylle studieplassene ved de to bachelorutdanningene, ønsker UiS flere søkere.

– Selv om det er «fullt», så er det ikke fullt. Det er ikke alltid søkerne er kvalifisert til utdanningen, samtidig vil flere falle fra underveis, sier Helle ved opptakskontoret.

Bra kompetanse

– Jeg vil på ingen måte si at petroleumsutdanningene ved UiS er i ferd med å dø ut, sier instituttleder ved Institutt for petroleumsteknologi ved UiS, May Britt Myhr.

Instituttlederen sier at hun ikke er skuffet. Myhr kaller heller søknadstallene rimelig gode, tatt den lange nedturen i olje- og gassnæringen i betraktning.

– Med en oljepris på under 50 dollar fatet, så må man forvente at tallene ikke øker, sier hun.

Instituttlederen sier at UiS har tatt innover seg realiteten i markedet.

Flere studieplasser innenfor Praktisk Pedagogisk Utdanning.

Studieplasser fra olje-bachelorene er flyttet til andre utdanninger, blant annet innenfor elektro og data.

Instituttlederen mener på sin side at det å ta en bachelorutdanning innen petroleum, er lite risikofylt.

– Kompetansen kan brukes i andre sektorer, for eksempel innenfor medisinsk teknologi og fornybar energi, sier instituttlederen.

– Samtidig vil Norge trenge kompetanse til å få mest mulig ut av feltene som allerede er åpne. Det vil være et behov for kompetanse i mange år framover, fortsetter Myhr.

(Artikkelen fortsetter under grafen)

Bekymret

Selv om Instituttlederen ikke uttrykker stor bekymring, er stemningen en annen hos fagforeningen Tekna.

– Sammenligner vi årets tall med søknadstallene fra 2013, ser vi en dramatisk nedgang. Selvsagt bekymrer det oss, sier president i Tekna, Lise Lyngsnes Randeberg.

Hun deler samme syn som Myhr ved UiS: Kompetansen er viktig både for næringen og for landet, men slik framstår det ikke dag, mener Randeberg.

– Bransjen må på banen og vise fram spennende muligheter, innenfor både teknologi og realfag. I dag har vi en bransje som er altfor defensive, sier hun.

Tror trenden kan fortsette

Listetopp for Miljøpartiet de Grønne i Rogaland, Anna Svendsen Kvam, har tidligere uttalt at olje- og gassvirksomheten bør fases ut innen 2032.

Hun mener søknadstallene snakker for seg selv.

– Når tallene går så mye ned på så kort tid, ser vi at det ikke er sikkert at vi skal ha så mange oljejobber i Norge de neste femti årene som vi har hatt tidligere, sier hun.

Derfor mener hun nå at politikerne heller bør gi mer penger til fornybare satsinger, i stedet for olje- og gassindustrien.

– Det ingen grunn til å tro at søknadstallene ikke vil fortsette å falle, sier Kvam.

Dette frykter også Randeberg i Tekna.

– Jeg tror søknadstallene vil fortsette å falle dersom det ikke skjer en dramatisk endring, og det vil være svært uheldig både for bransjen og for Norge, sier hun.

MER FRA BYAS:

LES MER:

Atle (28) pleier å si at han har erfaring fra oljebransjen. Han jobbet på Esso på Forus.

LES MER:

Oljebyen blir grønnere og grønnere, i alle fall i frisørsalongene

LES MER:

Denne gjengen skal gjøre oljeindustrien kul igjen for de unge

LES MER:

Marthe (29) jakter skrot på dynga. Det blir det ganske kule ting av!

Publisert:
Oppdatert:

Dette er de mest populære studiene ved UiS

Rekordmange ønsker å studere ved Universitetet i Stavanger. Studier innen helse, psykologi og økonomi topper lista.

Oppdatert: