UiA-budsjettet 2017: Oppgraderer grupperom og Alibiet

– Dette er et av de mest studentvennlige budsjettene universitetet har vedtatt noen gang, sier STA-lederen. Les vår oversikt over hva som forbedres ved Universitetet i Agder i 2017.

Oppdatert:
UiA har over 12.000 studenter, fordelt på campuser i Kristiansand og Grimstad. Foto: Kjartan Bjelland

I slutten av november ble det fattet vedtak ved Universitetet i Agder (UiA), om hvordan budsjettet for 2017 skal se ut. Leder for Studentorganisasjonen i Agder (STA), Kai Steffen Østensen, er veldig fornøyd med løsningen som er kommet på plass.

– Det er ingen tvil om dette budsjettet er et av de mest studentvennlige universitetet har vedtatt noen gang. Det er snakk om millioner av kroner som kun går til studentene. Det er knallbra!

Se oversikt over de viktigste budsjett-tiltakene i bunnen av saken.

Forbedring av grupperom og studentombud

Blant annet er det satt av en million kroner til forbedring av desentraliserte grupperom, og 250.000 kroner ekstra til oppgradering av Alibiet, som er det sosiale huset for studentaktiviteter.

– Vi har også fått gjennomslag for studentombud, som seinest skal være på plass ved studiestart 2017. I praksis betyr det at studentene vil ha et uavhengig ledd på universitetet, som får lønn fra UiA. Mandatet går ut på å bistå studentene i saker der de trenger hjelp, som juss, tolkning av lovverk, hjelp til klaging på eksamen – nemlig saker hvor studentene ofte føler de står alene, men der STA ikke har kompetanse, sier Østensen.

LES MER:

UiA-styret sier ja til studentombud

Kai Steffen Østensen er leder i Studentorganisasjonen i Agder (STA). Foto: Odd Inge R. Uleberg. Kai Steffen Østensen er leder i Studentorganisasjonen i Agder (STA). Foto: Odd Inge R. Uleberg.

Ikke gjennomslag for begrunnelse av karakterer

– Er det noe dere ikke har fått gjennomslag for, som dere skulle ønske var på plass i budsjettet?

– Ja, selvfølgelig. Vi skulle gjerne hatt penger inne for å sikre at studentene får begrunnelse for karakterer ved eksamen. Det er uenigheter om dette på universitetet, så et slikt tiltak kommer ikke på plass dette året, om ikke vi finner noen gode løsninger underveis, forteller STA-lederen.

_**LES MER:

LES MER:

Nå vil UiA-studentene ha mer enn karakteren

STA skulle også ønske at universitetet selv gikk inn med friske midler i budsjettet

LES MER:

til «Student at Risk»-ordningen.

– Vi har fått noe, og tapt noe. Likevel er det ekstremt mange ting som løftes for studentene nå, og det er viktig å understreke at vi går på et universitet som er opptatt av studentene sine. Det skal vi være stolte av. Blant annet legger de nå ned studentombudet ved Høgskolen i Oslo og Akershus på grunn av uenigheter, mens UiA satser på å få det på plass, forklarer Østensen.

_**LES MER:

LES MER:

Students at Risk: Fra fengsel i Etiopia til mastergrad i Kristiansand

Her er de viktigste tiltakene:

Forbedring av grupperom

Det er satt av en million kroner til utbedring av desentrale grupperom, etter ønske fra universitetsdirektøren.

– Det er generelt stort press på sentrale grupperom, men det er flere grupperomsbygg som kunne vært bedre utnyttet spesielt i Kristiansand. Etter dialog med studentene har det kommet fram ønske om å gjøre de desentrale grupperommene mer attraktive med for eksempel med skjermer, kaffemaskiner, vannautomater, møblering, skilting og lignende, kommenterer Kai Steffen Østensen.

Det er også et ønske fra STA at det skal komme på plass en bedre booking-løsning når nytt Fronter-system er på plass. Dette er de i dialog med universitetet på.

– Problemet nå er at andre studenter ikke vet om grupperommet er tatt i bruk eller ikke. Det er lite plass i B-bygget, slik det er nå. Men om vi klarer å få til å ta i bruk hele området, vil universitetet føles mer romslig, mener STA-lederen.

_**LES MER:

LES MER:

UiA-studenter sliter med å finne ledige grupperom i eksamenstida

Studentombud

UiA får eget studentombud, i likhet med andre universiteter. Dette trer i kraft fra 2017, og det er avsatt 600.000 kroner til tiltaket. Hensikten med etablering av studentombud er å sikre at saker som angår studentene blir rettmessig behandlet, og å styrke studentenes rettssikkerhet og læringsmiljø. Ombudet kommer også til å bistå studenter ved behov, for eksempel ved klagesaker.

_**LES MER:

LES MER:

Studenter studerer seg syke

Studentdeltakelse i forskning

For 2017 øker universitetet avsetningen til to millioner kroner. Det er en økning på 500.000 kroner fra i fjor.

– At studentene får bidra i forskningsprosjekter betyr at de får tilknytning og praktisk erfaring, i tillegg til teorien, forteller Østensen.

Støtte til oppbygging av fagmiljø

For at UiA skal hevde seg i konkurransen blant annet om nytt senter for fremragende utdanning, er oppbygging av fagmiljø en kritisk suksessfaktor, ifølge universitetet. Til dette tiltaket ble det avsatt 3 millioner kroner.

Oppgradering av Alibiet

Alibiet, som er et felles kontorlokale og sosialt område for studentforeninger, fikk i 2016 bevilget 200 000 kroner. I 2017 bevilger man 250.000 kroner for å gjøre studenttiltaket ferdig og sikre at studentene har oppgraderte hus å være i.

Pengene skal gå til innvendig oppgradering av Alibiets sosiale fellesområde og kontorlandskap. Dette innebærer oppgradering av tak, golv samt tilrettelegging for optimal inventarplassering.

LES MER:

LES MER:

_**Hva kan du spørre foreleser om under eksamen?**_

Publisert:
Oppdatert:

UiA-styret sier ja til studentombud

Studentene på UiB, UiO, UiT, NHH og HiOA har studentombud, men slik har det ikke vært på UiA.

Oppdatert: