Skjenking i salongen: – Dette er noe som hadde vært utrolig kult for byen, men som kommer til å bli vanskelig å få til

Slik er sjansene og dette sier politikerne.

Publisert:
Brødrene Fevangs Barberstue i Øvre Holmegate ønsker å åpne opp for å servere alkohol til kundene sine. Søknaden kom fram til kommunen denne uka, men allerede nå sier flere politikere at en innvilgning er lite sannsynlig.
LES MER:

Å nyte en øl hos barbereren høres kanskje spesielt ut for en nordmann, men det er akkurat det Brødrene Fevangs Barberstue nå ønsker å få til.

Tirsdag dukket søknaden opp hos kommunen, som nå skal behandle forespørselen fra barbererne i Øvre Holmegate.

– Er det i dag noen frisører som har bevilling i Stavanger kommune?

– Nei, det er det ikke, sier juridisk rådgiver ved bevillingsseksjonen i Stavanger kommune, Linn Sliper.

Følg Byas.no på Facebook!

Dersom alt går i boks, blir barberbrødrene de første i byen som kan tilby både alkohol og hårstuss.

Hvordan går kommunen fram i en slik sak?

Kan barbereren få bevilling?

– Er det noe i veien for at frisører eller barberere kan få innvilget bevilling?

– Når vi vurderer nye søknader om skjenkebevilling, tar vi utgangspunkt i den konkrete søknaden. Dersom søknaden er i tråd med kommunens skjenkeretningslinjer og alkoholloven, så er det stor mulighet for at søknaden innvilges, sier Sliper.

Men...

Kort fortalt: Skjenkeretningslinjene

  • I et høringsnotat til retningslinjene kommer det fram at det ikke skal gis fast bevilling til frisører og skjønnhetssalonger. Begrunnelsen for dette ligger i alkoholloven, mener flertallet av politikerne. Alkoholforbruket skal begrenses og barn og unge skal skjermes.
  • Nye retningslinjer ble vedtatt i Stavanger bystyre fjor sommer og gjelder fra sommeren 2016 til høsten 2020. Disse sier noe om hvem som kan og ikke kan få skjenkebevilling i Stavanger kommune, og politikere og saksbehandlere skal følge retningslinjene når de behandler bevillingssøknader.
  • Praksisen om å tillate skjenking i salonger er ulik i kommune-Norge. Stavanger kommune ønsker å følge majoriteten av kommunene i sørfylket, og heller innvilge bevilling til slike konsepter for enkelte anledninger (ambulerende bevilling).
Dersom politikerne trekker likhetstegn mellom en barberer og en frisør, henger bevillingen i en tynn tråd, mener Christian Wedler i Frp.

Hva skjer videre?

Saken har ikke en gang fått en saksbehandler, den ble registrert i kommunens systemer på tirsdag.

Fra bevillingsseksjonen mottar alle nødvendige dokumenter, går det vanligvis to til tre måneder før kommunen gir et endelig svar.

Nå begynner ferden gjennom papirmølla.

– Søknaden sendes til Skatteetaten, kemnerkontoret, politiet og fagavdelingen Oppvekst og levekår i kommunen for uttalelse. Dersom etatene har merknader til søknaden, vil vi foreta en vurdering av dem, før vi avgjør om søknaden skal innvilges eller om den bør avslås, sier Sliper.

Havner saken hos politikerne?

Sliper legger til at søknader som har fått avslag, legges fram for Stavanger formannskap for endelig avgjørelse.

På bordet til formannskapet ender også bevillingssaker som kommunen omtaler som prinsippielle.

– Siden det ikke er frisører som har skjenkebevilling i Stavanger i dag, er det vel grunn til å tro at denne saken ender på bordet til formannskapet?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere. Først må vi sette en saksbehandler på saken, og vurdere søknaden. Så vet vi hvor den havner, sier Sliper.

Dette sier politikerne

Disse politikerne sitter i formannskapet i Stavanger kommune, og kan på sikt være de som skal avgjøre saken.

Politikerne fikk følgende spørsmål:

  • Hva tenker du om å tillate skjenking i en barberstue i Stavanger?
John Peter Hernes, Høyre.

John Peter Hernes, Høyre:

– Meningene om dette er delte i Høyre, sier Hernes,

Han forklarer at noen partifeller er opptatt av at en fast bevilling til Fevang-brødrene, kan føre til at alle frisører kan kreve det samme.

Andre i partiet er mer positive, og tenker at ingen vil gå til en frisør eller barberer for å drikke seg fulle. Da vil gjestene gå andre steder.

– Men hvor flertallet i gruppen er, det tør jeg ikke spå, sier Hernes.

Christian Wedler, Frp.

Christian Wedler, Frp:

– Dette er noe som hadde vært utrolig kult for byen, men som kommer til å bli vanskelig å få til, sier Wedler.

Han forteller at partiet var åpne for å tillate skjenking hos frisører og skjønnhetssalonger da skjenkeretningslinjene ble utformet i fjor, men at andre partier ikke var like positive.

I dag er dette retningslinjer politikerne må forholde seg til. Det betyr at Wedler kanskje må stemme mot et forslag han egentlig ønsker velkommen.

*– Men er ikke barberstua et sted som ikke driver kommersiell

skjenkevirksomhet og som i henvender seg til en begrenset krets personer? Slik som det står i retningslinjene?*

– Det er nok mange som vi se en barberer i sammenheng med frisør, og da har de nok allerede tapt, sier Wedler.

Eirik Faret Sakariassen, SV.

Eirik Faret Sakariassen, SV:

– Jeg vil avvente en behandling hos rådmannen av en eventuell søknad. Ikke lett å ta stilling uten et saksgrunnlag, sier SV-politikeren.

Bjørg Tysdal Moe, KrF.

Bjørg Tysdal Moe, KrF

– Jeg mener skjenkeretningslinjene våre er klare her. Det gis ikke permanent bevilling til slike konsepter, sier Moe, og viser til punktet om frisører og bevilling.

Mer fra Byas:

LES MER:

Lervig vurderer å slutte med juleøl - for mye må kastes

LES MER:

Russen i diskusjon med politiet: – Litt bittert at media må inn i bildet før det skjer noe – Litt bittert at media må inn i bildet før det skjer noe

LES MER:

Gjør du dette kan alt ditt fremtidige øl bli flatt

LES MER:

Her er 10 ting du må vite om øl

Publisert:

Nå vil barberbrødrene tilby whiskey og øl til kundene sine

Sender søknad til Stavanger kommune fredag.

Publisert: