Aktuelt

Kommunen snur: Lucky Bowl får servere alkohol

Innfører aldersgrense og avskjermet område i bowling-lokalene på Lund.

Publisert:
  • Lena Rustan Fidjestad
Bowlinghallen på Lund har fått en makeover. Foto: Kristian Hole

– Vi fikk bevillingen i dag. Nå kan vi kjøre konseptet vårt fullt ut, og tilby en fullverdig restaurant med mulighet til å bestille vin og øl til burgeren, forteller administrerende direktør for Lucky Bowl Norge, Eimund Tharaldsen.

Fra og med lørdag klokka 20 får du kjøpt alkohol i Lucky Bowl-lokalene. Godkjennelsen gjelder for servering av alkoholholdig drikke inntil 22 volumprosent.

Man må riktignok ikke kjøpe mat for å kunne nyte alkohol i bowlinghallen i Kongsgård Allé, som har hatt åpent siden 29. september.

– Vi er veldig glade for at kommunen har vært løsningsorientert, og vi er opptatt av å forholde oss til de retningslinjene som er satt, sier Tharaldsen.

Eimund Tharaldsen, administrerende direktør for Lucky Bowl Norge. Foto: Kristian Hole Eimund Tharaldsen, administrerende direktør for Lucky Bowl Norge. Foto: Kristian Hole

Tidligere fått avslag

Godkjenningen kommer fra Kristiansand kommune, som har avslått tidligere søknad. Bevillingen gjelder til og med 30. september 2020. I bevillingsdokumentet skriver kommunene følgende:

– Søknaden innvilges selv om det aktuelle skjenkestedet ligger i tilknytning til et boligstrøk. Vurderingen fra kommunens side er imidlertid at den begrensede skjenketida gjør at dette likevel kan anses som forsvarlig. Det signaliseres imidlertid fra kommunens side at eventuelle henvendelser fra beboere og brukere av området rundt må tas på alvor og det forventes at en har vilje til å i møte komme slike henvendelser der dette framstår som rimelig.

Alkoholservering i avgrensede områder og bestemte tidsrom

– Hvilke endringer førte dere i ny søknad, som gjør at dere nå kan servere likevel?

– Først søkte vi om full bevilling i hele lokalet. I den nye søknaden justerte vi det til at alkoholservering før klokka 20 vil skje på et avgrenset område. Etter klokka 20 kan vi servere alkohol i hele lokalet, og kommer da til å ha 18-årsgrense. Vi ønsker at dette fortsatt skal være en familieplass, og vil skjerme barna for alkoholeksponering, svarer Tharaldsen.

Innvilget skjenketid gjelder for hele lokalet mellom klokka 20 og 22.30 alle dager, med unntak av fredag og lørdag hvor skjenketida gjelder inntil klokka 23.30. I lukkede avgrensede rom har Lucky Bowl fått bevilling i hele åpningstida.

– Funnet en løsning vi tror alle kan leve med

Fagansvarlig for bevilling i Kristiansand kommune, Kim Henrik Gronert, sier at kommunen godkjente søknaden etter at den ble moderert. Han forklarer at avdelingen prøver å legge sin praksis opp til det de oppfatter er politikernes ønsker, ettersom de trekker grensene som bevillingen skal holde seg innenfor.

– Etter avslag på de opprinnelige planene, har vi vært i dialog med Lucky Bowl, og gitt dem noen retningslinjer som de har de tilpasset ny søknad etter. Vi har funnet en løsning som vi tror alle kan leve med, kommenterer Gronert.

Han sier at diskusjonen har dreid seg om at lokalet ligger i et boligområde, og viktigheten rundt å skjerme barn og unge.

– Vi synes ikke det er ideelt med alkoholservering i boligområder. I samråd med helse- og sosialavdelingen har vi snakket om det, og kommet fram til at åpningstidene og det faktum at dette ikke er et utested, gjør at vi kan gå god for alkoholservering likevel. Vi kommer også til å følge med på hva naboene sier, kommenterer Gronert.

Stridens kjerne: Hva kan voksne drikke når de bowler, og hvordan skjermer man unge fra alkohol. Foto: Shutterstock. Stridens kjerne har dreid seg omkring hva voksne kan drikke når de bowler, og hvordan man skjermer unge fra alkohol. Foto: Shutterstock

Bekymring rundt barn og unges alkoholeksponering

LES MER:

Da Lucky Bowl først fikk avslag om skjenk skrev KRSby at det var Sosialtjenesten i Kristiansand som stilte seg kritiske til alkoholservering i lokalet.

Sosialtjenesten skrev at lokalet tidligere, da det het Metro Bowling, har vært en arena for barn i området, og at det derfor ikke egner seg til alkoholservering.

– Med tanke på bekymringen rundt barn og unges eksponering for voksnes alkoholbruk og det faktum at en vil øke tilgjengeligheten til alkohol ytterligere i Kristiansand kommune, må sosialtjenesten anbefale at søknaden om skjenkebevilling ikke innvilges, skrev Sosialtjenesten i begrunnelsen.

_**LES MER:

LES MER:

Skeptiske til øl og vin hos Lucky Bowl

Legitimasjonskontroll

– Kommer dere til å innføre andre tiltak, som for eksempel vakthold, som sikrer at gjester ikke blir overstadig beruset, og at mindreårige ikke oppholder seg i lokalet i skjenketida?

– Erfaringsmessig har vi ikke hatt noen utfordringer med dette i andre Lucky Bowl-haller. Vi kommer til å følge rutiner fra hallene som allerede serverer alkohol. Blant annet legitimasjonskontroll og full opplæring av personale, svarer Tharaldsen, som ikke har besluttet hvorvidt det vil innføres vakthold i lokalet.

Lucky Bowl har kjøpt opp Metro Bowlinghallene i Norge. Til nå står fire av dem klare med nytt konsept – i Kristiansand, Drammen, Bærum og Stavanger. Tre av dem har fått innvilget skjenk, mens de fortsatt avventer svar i Drammen. Da hallen tilhørte Metro Bowling var det skjenk der, men ved overtakelse måtte Lucky Bowl søke på nytt.

– Vi regner med positiv behandling av søknaden. Av de andre bowlinghallene vi overtar 1. januar er det opptil flere av dem som allerede har fått skjenketillatelse, avslutter Tharaldsen.

_**LES MER:

LES MER:

Åpningsdag på Lucky Bowl: – Ti ganger bedre her enn tidligere!

Publisert:

Lucky Bowl får ikke servere alkohol

Nyåpnede Lucky Bowl har fått avslag om alkoholservering i lokalet. Grunnen er at bowlingkonseptet også henvender seg til barn.

Oppdatert: