Old Irish Pub krever at kommunen blar opp for advokatutgifter

Først ble danskene nektet bevilling, men så snudde politikerne. Nå vil utelivskjeden at Stavanger kommune tar regningen.

Oppdatert:
Etableringen av Old Irish Pub har vært langt fra smertefri. Nå vil den danske utelivskjeden at Stavanger kommune skal betale deler av advokatutgiftene.

Kravet kommer gjennom Old Irish Pubs advokat Dag Christian Fosse i advokatfirmaet Fosse & Co AS.

I brevet står det at kommunen må betale 84.400 kroner for 35,3 arbeidstimer. Dette er timer som en advokat og en faglig rådgiver har brukt til å klage på avslaget danskene fikk av formannskapet i mai. Dette utgjør en timesats på 2400 kroner.

Etter at klagen ble sendt inn, snudde flertallet i formannskapet. Old Irish Pub fikk innvilget skjenkebevilling 13. juni.

La ved timeliste

Advokat Fosse viser til forvaltningsloven i forbindelse med kravet:

«Når et vedtak blir endret til gunst for en part, skal han tilkjennes dekning for vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket, med mindre endringen skyldes partens eget forhold eller forhold utenfor partens og forvaltningens kontroll, eller andre særlige forhold taler mot det», heter det blant annet i lovteksten.

I brevet til Stavanger kommune er også vedlagt en timeliste. Her står en detaljert beskrivelse av hvor mye tid som er brukt til de forskjellige arbeidsoppgavene i forbindelse med klagen.

Vil vurdere kravet

Old Irish Pub har over lengre tid vært i hardt vær etter at det ble avdekket hvordan arbeidere var innkvartert ulovlig flere ganger. For lovbruddene fikk danskene en bot på 300.000 kroner.

Rådmann i Stavanger kommune, Per Kristian Vareide, anbefalte hele tiden politikerne om å innvilge skjenkebevilling til Old Irish Pub. Nå må han også ta stilling til om kommunen skal godta kravet fra utelivskjeden.

Vareide er på ferie, men skriver dette i en tekstmelding til Byas:

– Vi må gjøre en vurdering av kravet, men jeg vil ikke ta stilling til det før vi har fått sett på det.

– Kan du si noe om når dere vil ta stilling til dette?

– Det kan jeg ikke si nå mens jeg er på ferie. Men vi bør klare det i løpet av august, skriver rådmannen.

Old Irish Pub har planlagt åpningsdato 16. august.

Publisert:
Oppdatert:

Fra skjenkenekt til åpningsfest: Her får du Old Irish Pub-saken på ett minutt

Fredag åpner Old Irish Pub i De røde sjøhus. Det har vært en lang prosess.

Oppdatert: