– 6000 kroner for studietur er for mye!

UiS mener de ikke bryter loven når de krever egenandel for obligatoriske studieturer. StOr-leder, jusprofessor og eks-rektor er uenig.

Oppdatert:
  • Magnus Ekeli Mullis
StOr-leder Magne Bartlett håper det nye regelverket UiS skal utarbeide vil stramme inn beløpene universitetet krever av studentene.
LES MER:

Etter at Byas i forrige uke avdekket at Universitetet i Stavanger (UiS) handler i strid med loven når universitetet krever egenbetaling fra studenter for obligatoriske studieturer, tok undervisningsdirektør Veslemøy Hagen grep.

Etter en runde med fakultetene, fant Hagen ut at problemet gjaldt flere studieretninger.

UiS mener imidlertid at de holder seg innenfor lovverket. Dét er ikke alle enige i.

Følg Byas.no på Facebook!

Nye regler

Som Byas omtalte i forrige uke, kreves det over 6000 kroner av idrettstudentene ved universitetet for en ukes obligatorisk studietur til Nesbyen.

I tillegg påberegnes 3000 kroner til vinteraktiviteter samme studieår.

Kravene virker å være et klart brudd på gratisprinsippet (se fakta), som Kunnskapsdepartementet legger til grunn for studieturer.

Undervisningsdirektør Veslemøy Hagen mener universitetet har handlet i samsvar med Kunnskapsdepartementets tolkning av loven.

Etter å ha sett nærmere på lovverket sammen med sine juridiske rådgivere, mener undervisningsdirektøren likevel ikke at universitetet har brutt loven.

– Vår vurdering er at virksomheten på UiS er i samsvar med Kunnskapsdepartementets tolkning, sier Hagen.

Hun sier at UiS likevel vil utarbeide nye regler for egenbetaling, og legge disse fram for universitetsstyret i mai.

LES MER:

* Er du student, eller skal du begynne å studere? Da må du huske disse datoene!

LES MER:

* Professor Fartein (68) har invitert studenter hjem på fest i over 30 år

Dette sier loven om studieturer og egenbetaling:

UH-loven §7–1: Statlige universiteter og høyskoler kan ikke kreve egenbetaling fra studenter for ordinære utdanninger som fører frem til en grad eller yrkesutdanning. Departementet kan i særskilte tilfeller, etter søknad, godkjenne unntak fra denne bestemmelse.

Tolkning fra 2015

Tolkningen UiS legger til grunn, er et brev til daværende Høgskolen Stord/Haugesund i 2015, der Kunnskapsdepartementet kommer med en uttalelse i forbindelse med en ekskursjon.

Det er særlig denne formuleringen UiS vektlegger:

«Når utdanningsinstitusjonene finner at det er nødvendig å legge deler av utdanningen andre steder enn ved det faste studiestedet, er det viktig at det i planleggingen legges til rette for at de ekstrautgifter studenten får til transport og eventuell losji ikke fremstår som urimelige.»

– Det mener vi at vi har gjort når vi informerer om studiet på nett og i emnebeskrivelsene, sier undervisningsdirektør Hagen.

– Har dere hatt kontakt med Kunnskapsdepartementet om hva de mener?

– Vi har ikke hatt kontakt med Kunnskapsdepartementet, men vi har hatt tilgang til brevveksling de har hatt med andre universiteter og høyskoler.

UiB-professor Jan Fridthjof Bernt ledet arbeidet med forberedelse av en nasjonal universitetslov i sin tid, og mener UiS ikke kan frikjenne seg selv på bakgrunn av tolkningen de har funnet.

Mener UiS tar feil

Jusprofessor og tidligere rektor ved Universitetet i Bergen (UiB), Jan Fridthjof Bernt, er sikker i sin sak når han sier at UiS’ forklaring ikke holder.

Bernt viser til at brevet UiS tolker, tar utgangspunkt i at større deler av undervisningen er lagt utenfor campus, for eksempel i forbindelse med praksisperiode.

LES MER:

* Unge over hele verden har angst for at roboter skal ta jobbene deres

LES MER:

* I løpet av 2017 skal 4 av 5 eksamener gjennomføres digitalt

– Dette er noe helt annet enn ganske kortvarige ekskursjoner og studieturer, og det er klart utenfor de rammene Kunnskapsdepartementet har satt, sier jusprofessoren.

Bernt forstår at studieturer, slik loven lyder nå, kan være dyrt for de faglige miljøene, men er klar på at institusjonene som krever egenbetaling må dekke turene på lik linje med annen undervisning.

– Her må departementet være tydelig, slik at institusjonene ikke fristes til å tøye strikken eller fortsette eldre praksis som nå er forbudt i loven, sier UiB-professoren.

Kunnskapsdepartementet svarer

Om Kunnskapsdepartementet går god for UiS’ konklusjon om at det ikke er brudd på universitets- og høyskoleloven, ønsker ikke departementet svare på.

Departementet er i dialog med UiS og merker seg at universitetet gjennomgår sin praksis.

Etter at Byas gjorde departementet oppmerksom på saken, har de vært i kontakt med universitetet.

– Kunnskapsdepartementet kan ikke foreta en juridisk vurdering av detaljer i denne saken basert på uttalelser som kommer frem i intervjuer med media. På generelt grunnlag viser departementet til at det ikke kan kreves egenbetaling for studieturer som er obligatoriske. Departementet er i dialog med UiS og merker seg at universitetet gjennomgår sin praksis, sier ekspedisjonssjef Toril Johansson.## Urimelige utgifter

Til tross for at UiS selv mener at de ikke har brutt universitets- og høyskoleloven, vil de nå utarbeide nye regler for egenbetaling i forbindelse med studieturer.

Urimelig utgift

Studentleder Magne Bartlett i StOr er klar på at studentene bør få turene gratis.

– Siden det er en obligatorisk del av studiet, skal det være gratis i henhold til prinsippet om at utdanning skal være gratis, sier Bartlett.

Han håper det nye regelverket UiS signaliserer at de vil lage, kommer studentene til gode.

– Jeg mener 6000 til 9000 kroner er en urimelig utgift, og det er spesielt mye penger for oss studenter som har en trang økonomi fra før. Jeg håper det nye regelverket legger klare føringer, sier Bartlett.

UiS-ledelsen er ikke kjent med at det kom noen klager på egenbetalinger på studieturene før Byas løftet problemstillingen.

Undervisningsdirektør Hagen minner om hvilke midler studenter har til rådighet, når konfrontert med om 6000 kroner for en studietur er urimelig.

– Studentene får rundt 51.000 kroner per semester fordelt med cirka 21.000 første måneden, og cirka 7800 de resterende månedene. Det vil være variasjoner i egenbetalinger mellom studiene, sier Hagen.

Mer fra Byas:

LES MER:

Slik landet 27 år gamle Lars Kristian fra Stavanger direktørjobb i Nike

LES MER:

Disse studentene er mest og minst fornøyde med utdanningen

LES MER:

Studenter studerer seg syke: – Du kan bare glemme å ha kjæreste, det vil du ikke ha tid til

LES MER:

Studenter forsøkte å jukse seg til over 20 millioner kroner i støtte

Publisert:
Oppdatert:

UiS driver med ulovlig pengeinnkreving av studenter

– Det kan ikke kreves egenbetaling når studieturen er obligatorisk.

Oppdatert:
  • Magnus Ekeli Mullis