Student til høsten? Nå kan du søke om lån og stipend

– Søk nå, og du har pengene til studiestart, sier Nina Schanke Funnemark, administrerende direktør i Lånekassen.

Oppdatert:
 • Line Pevik
 • NTB
Studenter kan få 123.519 kroner i basislån det kommende studieåret, der inntil 40 prosent av dette lånet kan bli gjort om til stipend.

– De aller fleste søknader behandles automatisk og i løpet av ett døgn, men mer kompliserte saker tar lengre tid. Vårt tips er å søke så tidlig som mulig, og søker du allerede nå, har du penger til studiestart, sier Nina Schanke Funnemark, administrerende direktør i Lånekassen i en pressemelding.

Studenter kan få 123.519 kroner i basislån det kommende studieåret, der inntil 40 prosent av dette lånet kan bli gjort om til stipend. I tillegg kan du ha rett på andre typer lån og stipend fra Lånekassen.

Dette må være på plass

For studenter i Norge utbetales lån og stipend for neste studieår tidligst i august, avhengig av når du søker. Før pengene kan utbetales, må følgende være i boks:

 • Du må ha studieplass
 • Du må signere avtalen om stipend og/eller lån
 • Du må ha gyldig kontonummer
LES MER:

13 UiS-studenter utestengt fra høyere utdanning

Dette må være på plass

For studenter i Norge utbetales lån og stipend for neste studieår tidligst i august, avhengig av når du søker. Før pengene kan utbetales, må følgende være i boks:

 • Du må ha studieplass
 • Du må signere avtalen om stipend og/eller lån
 • Du må ha gyldig kontonummer
LES MER:

Dette er de mest populære studiene ved UiS

Flere muligheter for voksne studenter

Fra høsten kommer nye ordninger som gjør det lettere for voksne å ta utdanning finansiert av Lånekassen:

 • Det blir bedre betingelser for de som vil studere deltid, noe som vil gjøre det lettere å studere ved siden av jobb.
 • Det blir bedre ordninger for de som er over 45 år – du kan nå få fullt lån til du er 50 (mot 45 år tidligere), og redusert støtte etter det. Samtidig heves aldersgrensen for når lånet må være tilbakebetalt fra 65 til 70 år.
 • Er du over 30 år, kan du få et ekstra lån. Det samme gjelder for de over 18 år som har barn under 16 år.

Voksne har også rett til basislån og andre typer lån og stipend. Regelen om at man kan få utdanningsstøtte i samlet sett åtte år, gjelder alle studenter uansett alder.

Senker fastrenten

Lånekassen senker dessuten fastrentesatsene betydelig fra 1. juli. Mest synker treårsrenten, som går ned drøye 0,7 prosentpoeng.

De nye fastrentesatsene blir 1,63 prosent for lån med tre års bindingstid, 1,74 prosent for lån med fem års bindingstid og 2 prosent for lån med ti års bindingstid.

Den flytende renten fra 1. juli er på 2,16 prosent.

– Vi forventet en vesentlig nedgang nå siden flere banker som følge av koronasituasjonen satte ned rentene på boliglån i slutten av mars, og våre renter – som er markedsbaserte – justeres noe senere enn bankene, sier administrerende direktør Funnemark.

Publisert:
Oppdatert:

Lånekassen senker fastrenta

Lånekassen senker fastrentesatsene med opptil 0,4 prosentpoeng fra 1. mai.

Publisert:
 • NTB