Gikk konkurs: «Ryktet om vår død er kraftig overdrevet»

Royal Tattoos & Piercing AS ble slått konkurs, men får leve videre gjennom et nytt selskap.

Publisert:
Både bedriften og regnskapsføreren mente Royal Tattoos & Piercing holdt seg innenfor loven da det ikke ble betalt moms på salg av tatoveringer. Det mente ikke Skatteetaten.

– Vi kommer til å ha det samme navnet og eierne, det er kun selskapet som er nytt, forklarer en av grunnleggerne bak tatoveringsstudioet i Søregata, Marianne Hofstad.

Hun jobber ikke lenger i bedriften, men uttaler seg på vegne av selskapet.

Kunst eller ikke?

I et halvt år har eierne av Royal Tattoos & Piercing hatt et momskrav på halvannen million kroner hengende over seg. Spikeren i kista kom i Stavanger tingrett forrige uke, hvor selskapet ble slått konkurs.

Tatoveringsstudioet var raskt ute på Facebook for å informere kundene sine om at de kom til å fortsette driften.

«Ryktet om vår død er kraftig overdrevet», står det blant annet i innlegget.

Årsaken til tvisten bunner i om tatoveringer kan regnes som kunst og derfor ikke er momspliktig (se faktaboks). Moms er avgiften staten skal ha for alle varer og tjenester som selges.

Royal har betalt moms på piercing-tjenester og produkter som har vært til salgs i studioet, men det er ikke betalt moms på tatoveringene.

Dette skjedde etter at bedriften hadde forhørt seg både med skattemyndighetene og hyret inn en autorisert regnskapsfører, forteller Hofstad.

Da var det ingen som reagerte på at bedriften ikke betalte moms, men i fjor sommer kom Skatteetaten plutselig på banen.

– Ettersynet viste at vi skulle betalt moms på tatoveringene våre likevel. Kravet strekker seg fire år tilbake i tid, forteller Hofstad.

– Vanskelig vurdering

Kombinasjonen tatoveringer, kunst og moms er absolutt ingen ny problemstilling. I 2010 fortalte Moss Avis om en tatovør som slapp unna et momskrav på nærmere 300.000 kroner fordi arbeidet hans til slutt ble regnet som kunst.

Da hadde han kjempet mot myndighetene i to år.

– Hva som er å anse som kunst i forhold til avgiftsunntaket i merverdiavgiftsloven, vil ofte være en vanskelig vurdering. Dette vil også gjelde tatovering, sier seniorskattejurist i Skatteetaten, Ivar Øvregard, som uttaler seg i saken på generelt grunnlag.

Hva må egentlig en tatovør gjøre med nål og blekk for at tatoveringen kan regnes som kunst? I disse tilfellene snakker Skatteetaten om «verkshøyde».

– Dette betyr at det som produseres, må ha en kunstnerisk verdi. Hvis både skissen og tatoveringen har en slik verdi, er det ikke momspliktig, sier Øvregard.

– Hvordan kan man kontrollere dette?

– Skatteetaten kan gjennomføre kontroller overfor tatovører som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, enten meldingskontroller eller bokettersyn.

Tatoveringsstudioet i Søregata i Stavanger sentrum ble slått konkurs, men fortsetter driften gjennom et annet selskap.

– Men du kan ikke se om noe er kunst ut fra tall?

– Nei det kan man ikke. Man må vurdere om det som produseres har den tilstrekkelige verkshøyde til å kunne kalles kunst i merverdiavgiftslovens forstand.

– Noen tatoveringer kan regnes som kunst, andre ikke. Hvordan kan Skatteetaten da være sikre på momskravet i slike saker?

– Hva som er kunst, beror som sagt, på en vurdering av om det som produseres har de nødvendige kunstneriske kvaliteter. Hvis kravet om verkshøyde ikke er oppfylt, er omsetningen momspliktig.

– Legges det ved bilder i regnskapet? Og under et eventuelt ettersyn så må hver enkelt tatovering vurderes?

– Bilder kan legges ved regnskapet som underbilag. Derved kan Skatteetaten ved kontroll vurdere om tatovøren har tolket avgiftsreglene korrekt. Momssystemet er i utgangspunktet basert på selvdeklarering. Ved kontroll kan man vurdere de enkelte arbeider eller man kan ta stikkprøver. I avgiftsretten er det mange vanskelige grensedragninger, spørsmålet om hva som er kunst er blant disse, sier Øvregard.

Fremmer eget særpreg

Hofstad ved Royal Tattoos & Piercing mener det er store utfordringer med måten Skatteetaten behandler bransjen.

Dersom tatoveringer skal være fritatt fra momsplikten, står det i Skatteetatens håndbok for merverdiavgift at:

«Avgjørende må være om tatovøren har tilført motivet noe nytt og gitt tatoveringen en egen identitet forskjellig fra originalen».

– Det er slik våre tatovører jobber. Det er ingen som ønsker å kopiere andre, vi har vårt eget særpreg, sier Hofstad.

Publisert:

Glem drop in! Her er det flere måneders ventetid

Dersom du vurderer å få blekk på kroppen, er det bare å stille seg i kø. Tatovørene opplever stor pågang etter gjenåpningen.

Oppdatert: