Sykepleierstudenter raser etter eksamen

– Endringen som ble gjort er ikke for å straffe studentene, men sikre at de får en normal studieprogresjon i en ekstraordinær situasjon, forklarer avdelingsleder ved NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) som har utformet nasjonal eksamen.

Oppdatert:
Førsteårsstudenter på sykepleie var ikke fornøyd med nasjonal eksamen. På nyåret skal NOKUT samle en sensorgruppe for å diskutere karaktergrensene og eksamensoppgavene.

15. desember postet MedEasy, som blant annet tilbyr hjelp og forelesninger til anatomi, fysiologi og biokjemi, et Instagram-innlegg hvor de spurte sykepleierstudenter om hvordan det hadde gått på nasjonal eksamen.

I kommentarfeltet kom det over 700 kommentarer – og mange negative tilbakemeldinger.

«Tragisk», «Urettferdig» og «Latterlig dårlig» er bare noen av kommentarene som er kommet.

– Mange melder om at de synes oppgavene var vanskelige, og at det var dårlig tid, skriver foreleser og daglig leder Nils Christian Tvedt Karlsen i MedEasy i et blogginnlegg den 16. desember, og bekrefter at de har fått utrolig mange tilbakemeldinger.

Det er imidlertid ikke MedEasy som har utformet nasjonal eksamen, men NOKUT.

Les hele NOKUTs tilsvar nederst i artikkelen.

Ikke fornøyde

Sykepleierstudenter ved UiS som Byas har vært i kontakt med, forteller at de sitter igjen med en dårlig følelse etter eksamen.

De ønsker ikke å stå fram med navn, men forteller at de mener de ikke fikk vist hva de kunne, at det var altfor mye detaljfokus, dårlig formulerte spørsmål og lite tid.

– Etter å ha sett gjennom eksamen, så skjønner vi godt at studentene har følt på tidspresset, skriver Tvedt Karlsen fra MedEasy.

Også Norsk Sykepleierforbund (NSF) kan melder om reaksjoner fra fortvilte studenter:

– Det er stort sett det samme som går igjen: Veldig dårlig tid, dårlig formulerte spørsmål og svar, et veldig høyt detaljnivå, og at oppgavene går ut over læringsutbyttebeskrivelsen. De føler ikke at de har fått vist det de kan, sier nestleder i NSF student Kent Hanssen til VG, som også har skrevet om saken.

Ligner ikke tidligere eksamener

Anna Kristina Mæland Johnsen var førsteårsstudent på sykepleien i fjor, og tok eksamen i samme fag den gang.

– Da fikk vi en veldig lik eksamen som tidligere år. Om årets studenter har øvd på tidligere eksamener, og føler at de har fått en som ikke har samme type spørsmål, er jo det veldig synd, sier hun.

Anna Kristina Mæland Johnsen var førsteårsstudent på sykepleien i fjor.

Mæland Johnsen har fått tilsendt en eksamensbesvarelse Byas har fått tak i, og etter å ha lest gjennom alle spørsmålene mener hun den ikke fortjener den klagestormen den har fått.

– Jeg synes absolutt at spørsmålene var pensumrelatert, sier hun, men legger til at hun synes eksamenen var uoversiktlig.

Hun forteller at eksamen fra i fjor inneholdt åpne skriveoppgaver, som ga rom til å formulere og beskrive med egne ord.

– Jeg tenker at en elev skal vise at en har forstått pensum, ikke bare pugget det. Men dette er jo en puggeeksamen.

Både studentene vi har snakket med og Anna Kristina Mæland Johnsen trekker fram denne oppgaven som forvirrende.

Mæland Johnsen beskriver også oppgavene som detaljorienterte, og understreker:

– Vi skal jo bli sykepleiere, ikke leger.

Utover de nevnte punktene, mener Mæland Johnsen at eksamenen ikke så særlig ille ut, men understreker at hun har sett på oppgavene i ro og mak – og ikke under verken tids- eller eksamenspress.

Oppgaver utenfor pensum

Ifølge en gjennomgang gjort av MedEasy var det oppgaver i nasjonal eksamen som ikke var gode:

– I vår gjennomgang har vi avdekket at opp mot 5 prosent av oppgavene hadde faglige mangler eller spurte om ting som ligger klart utenfor pensum, skriver Tvedt Karlsen i blogginnlegget.

Ellers hadde 25 prosent av oppgavene høy eller svært høy vanskelighetsgrad, mens de resterende oppgavene blir vurdert som overkommelige i gjennomgangen:

– Omtrent 70 prosent av oppgavene ansees som gode faglige oppgaver som stiller relevante spørsmål fra pensum, skriver Tvedt Karlsen, som legger til at høyt tidspress og uvant eksamensform fører til at flertallet sannsynligvis ikke kjenner seg igjen i beskrivelsen.

Også denne oppgaven blir beskrevet som vanskelig å forstå av en av studentene vi har vært i kontakt med.

NOKUT: Ville forhindre juks

Assisterende avdelingsdirektør i NOKUT, Stephan Hamberg, forteller at sensorgruppen skal møtes på nyåret for å diskutere karaktergrenser og eventuelle utfordringer i oppgavesettet, hvor også oppgavene Tvedt Karlsen fra MedEasy mener ligger utenfor pensum vil diskuteres.

– De har da mulighet til å forkaste oppgaver de mener går utenfor læringsutbyttebeskrivelsen, sier Hamberg til Byas.

Videre forklarer Hamberg at eksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi vanligvis er en skoleeksamen på fire timer.

På grunn av pandemien måtte denne gjøres hjemmefra, og for å forhindre juks ble oppgavene randomisert.

– Det kan selvsagt virke forvirrende, men ble gjort for å gjøre gjennomføringen rettferdig, sier Hamberg når han får høre at eksamensoppgaven ble oppfattet som uoversiktlig.

Assisterende avdelingsdirektør i NOKUT, Stephan Hamberg.

– NOKUT har sympati for alle studenter som har hatt en utfordrende høst og er imponerte over at de ikke har kastet inn håndkleet i en så krevende situasjon, sier Hamberg.

Han mener at ingen er tjent med en eksamen som firer på minimumskravene til hva sykepleiestudentene skal lære seg.

– Endringen som ble gjort er ikke for å straffe studentene, men sikre at de får en normal studieprogresjon i en ekstraordinær situasjon, forklarer han til Byas.

Publisert:
Oppdatert:

Rekordmange strøk på sykepleiereksamen

Før jul hadde landets sykepleiestudenter nasjonal deleksamen i «Anatomi, fysiologi og biokjemi». Nå viser det seg at rekordmange strøk på eksamen.

Oppdatert:
  • NTB