Det viser seg at Carl I. Hagen og Greta Thunberg har noe til felles

KOMMENTAR: Hvem skulle vel tro det? Men joda, de demonstrerer nemlig begge at alder ikke nødvendigvis er det samme som vett.

Oppdatert:
Frp-politiker Carl I. Hagen og klimaforkjemper Greta Thunberg har noe til felles, skriver kommentator Martine Aamodt Hess.

Det er ikke lenger tvil om at klimaendringene er en menneskeskapt trussel som vi har kort tid på å minimere konsekvensene av. For noen uker siden kom FNs klimapanel ut med en ny rapport som gjenspeiler denne dystre virkeligheten.

Blant forskerne som har bidratt i rapporten ble det uttrykt en bred enighet; for å kunne holde klodens temperatur på et forsvarlig nivå er vi nødt til å endre matproduksjonen og spisevanene våre. Et av forslagene var da å kutte ned på kjøttforbruket for å bidra til lavere utslipp av klimagassen metan.

Gjennom årene er det mange som har ristet på hodet av Carl I. Hagens uttalelser, men da han i sammenheng med nettopp denne rapporten valgte å oppfordre til å spise kjøtt i protest mot forslaget om lavere kjøttforbruk, var det nok spesielt mange unge som slapp ut et fortvilt sukk.

Tusenvis av barn og unge har tatt til gatene for å bruke ytringsfriheten sin; de har ropt, de har hold tårevåte appeller, de har marsjert i tog og de har droppet skolen - alt for at folk som Hagen skal åpne øynene for den største globale trusselen verden står overfor i dag. Fordi det er dessverre slik at folk som ham sitter med makten i hendene, makten som bestemmer barnas fremtid.

Det som gjerne er mest provoserende når det kommer til Hagens holdninger til
klimapolitikken, er retorikken han velger å bruke. For når han går i protest mot vitenskapelig fakta, og bruker begreper som «klimahysterikere» til å beskrive menneskene som engasjerer seg i saken, så bidrar dette til økt polarisering. Av samme grunn er det et problem at Hagen forsøker å vekke mistillit ved å beskylde Norges fremste forskningsmiljø på klima for å være korrupte.

«Tusenvis av barn og unge har tatt til gatene for å bruke ytringsfriheten sin», skriver Martine Aamodt Hess. Her fra klimastreiken i Stavanger sentrum i mars.

Det er direkte skuffende å se norske politikere bruke slike taktikker inspirert av
Trump. Større deler av landets befolkning vil nok si seg enig i at det løsningsorienterte og kompromissvillige politiske klimaet som Norge er kjent for, er noe å være stolt av. Men retorikken Hagen tar i bruk gjør ikke annet enn å bygge opp en «oss» og «dem» mentalitet. Da handler det ikke lenger om å finne frem til felles løsninger som flest mulig kan være fornøyde med, da handler det plutselig om at man enten er «med oss eller mot oss».

Det er urovekkende at Hagen ikke ser problemet, spesielt med tanke på at vi alle har vært vitne til hvor ødeleggende falske nyheter kan være for frie valg. Når Hagen påstår at vitenskapen er korrupt og at grønne politikere sprer løgn for egen agenda, er det viktig at vi gjenkjenner retorikken og gjør det klart at vi ikke godtar slik avvisning av fakta og oppmuntring til polarisering.

Hagen påstår at han representerer folket, men ifølge SSB så mente over halve befolkningen allerede i 2008 at global oppvarming var et svært alvorlig problem. Hvis man ønsker å representere folket, nytter det da altså ikke å late som at klimaendringene ikke eksisterer. Med andre ord virker det som Hagen har et litt komplisert forhold til virkeligheten. Dessuten virker det som han ofte glemmer at spørsmålet om klima først og fremst dreier seg om vitenskap, ikke personlige verdier og ideologi. Det vil alltid være uenighet i verden, men det er nesten komisk at Hagen tror han vet mer enn den tydelige overvekten av seriøs forskning, rapporter og bøker på temaet.

Hagen har tidligere uttrykt bekymring for at innvandrerne utgjør en trussel for de norske verdiene, men det virker som han gjør en strålende jobb med dette selv. Hva de norske verdiene innebærer kan diskuteres, men de fleste vil nok si seg enig i at demokratiet vårt, samt viktigheten av nestekjærlighet er sentrale deler av kulturarven vår. Når Hagen velger å fremme feilaktig informasjon, er han med på å undergrave demokratiet. Det er lett å glemme at en viktig del av demokratiet nemlig er at velgerne har forståelse for hva de stemmer på, slik
at deres meninger og interesser kan bli ivaretatt. Men dette er umulig dersom politikerne fører velgerne bak lyset. Som politiker er ens fremste jobb å representere folket, og man har derfor et ansvar om å opplyse. Man kan også si at Hagens retorikk setter nestekjærligheten på prøve.

«Politikerne preiker, jeg streiker»

Når han velger å formulere seg på måter som bidrar til et mer delt samfunn, hvor du har en side med «korrupte klimahysterikere» og en side med «dem som har fornuft», er det ikke akkurat en seier for nestekjærligheten. Dessuten virker det ikke som denne verdien er en prioritet for Hagen når han velger å gi blaffen i advarslene om en fremtid hvor ekstremvær ødelegger liv og livsgrunnlag.
Det bør også nevnes at Hagens holdning til saken avslører hvor privilegert han er, som en eldre, hvit mann i et av verdens rikeste land. Vi har ressursene til å utrette så mye og det er skuffende å oppleve slike holdninger som ikke bare er likegyldige, men som faktisk motarbeider utviklingen som trengs. Det er enkelt for Hagen å late som han er uvitende, fordi konsekvensene av klimakrisen ikke er like tydelige i Norge ennå, og siden han dessuten har pengene og makten til å være best mulig rustet når klimaendringene skulle utgjøre en personlig trussel.

På den måten er det enkelt å fornekte krisen. Det er tross alt mye enklere å sette seg ned å grille og tenke at man er en viktig del av opposisjonen, enn å vise solidaritet og forsøke å finne løsninger på et globalt problem som stadig blir mer truende.

Alt i alt er noe av det mest skremmende å se retorikk inspirert av Trump på så nært hold. Det er likevel en trøst at en ny generasjon av velgere er på vei, som har et bedre forhold til virkeligheten. Hagen får fortsette å spise det kjøttet han måtte ønske, men vi kan ikke akseptere flere løgner fra hans eller andre politikeres side. De fleste er nok på dette tidspunktet klar over at klimaendringene er en reel trussel og vil ikke la seg påvirke av Hagens absurde uttalelser - men det er nesten umulig å understreke hvor viktig det er at vi setter foten ned når blir servert usannheter og retorikk som bidrar til å skape et mer delt samfunn.

Publisert:
Oppdatert:

Helt rett å være på skeivå

KOMMENTAR: Stavanger skrives i regnbuefarger i kursiv de neste dagene, og om ikke det er en elegant inntreden til høsten, så vet ikke jeg.

Oppdatert: