Aktuelt

Advokat mener kommunen er dobbeltmoralske i Fargegata-saken

Viser til et røykeforbud Hall Toll ble pålagt av kommunen. Kommunen sier at Hanekams uteservering ikke er lik.

Publisert:
  • Håvard Tanche-Larsen Knutsen
Dette er stridens kjerne. Bord og stoler, til tider fulle av folk, hindrer innsikt i butikklokalet og bryter med røykeloven, mener Pedersen. Hovedinngangen til butikken er døra til venstre i bildet.

Advokat Odd Netteland representerer butikkeier Helen Pedersen i Permanent Vintage.

LES MER:

Butikkeieren har engasjert advokat fordi hun mener uteserveringen foran utstillingsvinduene fører til tapte inntekter og bryter med røykeloven.

Dette er en sak som advokaten mener har klare likhetstrekk med røykestriden ved Hall Toll mellom 2009 og 2012.

– Jeg ser ingen forskjell her, sier han til Byas.

Følg Byas.no på Facebook!

Bortforklaring

Markiser og levegger ved Hall Toll førte til at gjester ble utsatt for passiv røyking, mente kommunen. Dermed ble utestedet nektet å la gjestene røyke mens de satt på uteserveringen.

Hall Toll tok saken til retten, men den ble forkastet av Høyesterett.

– Da kommunen reagerte på røykingen ved Hall Toll i 2009, var det helsesjefen i kommunen som tok opp saken, sier Netteland.

Siden Hanekams gjester røyker ved inngangspartiet til Permanent Vintage, og området er dekket av markiser, mener Netteland at dette også tilsvarer til et brudd på røykeloven.

LES MER:

Hanekam-gründer Tom Ur Kjørsvik kaller anklagene for vissvass.

Men i et brev til Stavanger kommune etterlyser advokaten svar.

– Men da bortforklarer kommunen det hele med at det er Rogaland brann og redning IKS som er ansvarlige for å sjekke opp i slike lovbrudd, sier han og fortsetter.

– Her rir kommunen to hester, mener Netteland.

– Tar man det som skjedde på Hall Toll i betraktning, er denne saken er et eksempel på at ikke alle blir behandlet likt, sier advokat Odd Netteland.

Ny instans

Det er juridisk rådgiver i Stavanger kommune Linn Sliper, som har svart Netteland.

– Hvorfor viser dere til Rogaland brann og redning IKS, når det i Hall Tolls tilfelle var kommunen som selv tok opp saken?

– I Stavanger kommune er tilsynet med røykeloven nå delegert til Rogaland brann og redning IKS ved Miljørettet helsevern. Miljørettet helsevern følger derfor opp dette på vegne av helsesjefen i Stavanger Kommune, skriver Sliper i en e-post til Byas.

Avdelingen for Miljørettet helsevern skal kontrollere, samt behandle saker og gi råd til kommunen.

– Men det er helsesjefen ved Stavanger kommune som sitter på myndigheten og kan iverksette tiltak, ikke oss, sier avdelingsleder ved Miljørettet helsevern, Randi Helleland Stråtveit.

Kjenner ikke saken

Stråtveit har jobbet som avdelingsleder siden 2009, og husker godt røykesaken ved Hall Toll.

I dommen mot utestedet kom det fram at utluftingen var for dårlig. Derfor ble uteserveringen regnet som et lokale.

Netteland lurer på om Hanekams uteservering går under samme betegnelse. Spørsmålet er sendt over til Stråtveits avdeling.

– Jeg har ikke registrert denne saken, og kjenner ikke til situasjonen i Fargegata.

Avdelingslederen kan heller ikke si noe om hvor lang tid det vil ta før det eventuelt vil bli gjennomført befaringer på bakgrunn av tips og klager.

– Det varierer fra sak til sak, sier hun.

Helen Pedersen i Permanent Vintage har engasjert advokat. Hun mener uteserveringen foran butikklokalet hennes bryter med røykeloven og hindrer innsikt i butikkvinduene.

Forskjellsbehandling

Hanekam fikk sjenkebevilling i juni 2014. Fram til i dag har ingen instanser reagert på dårlig utlufting ved utestedet.

– Hvorfor blir ikke uteserveringen til Hanekam regnet som et lokale?

– Det er et uteareal uten vegger og tak, som andre ordinære utearealer som skjenkesteder har etablert utendørs, svarer Sliper.

Hanekam leier området som brukes til uteservering av kommunen. Netteland går så langt som å si at kommunen bør trekke avtalen tilbake.

– Tar man det som skjedde på Hall Toll i betraktning, er denne saken er et eksempel på at ikke alle blir behandlet likt. Her er det økonomiske interesser som vinner fram, sier advokaten.

For en måned siden, den 7. mars, hadde avdelingen Park og vei en uanmeldt befaring hos Hanekam.

I en e-post skriver Trond Sigurd Halvorsen som gjennomførte inspeksjonen at:

"Hanekam sin uteservering var i tråd med avtalen. Jeg oppdaget ingen brudd på vilkårene."

I samme e-post kommer det også fram at kommunen ikke er kjent med at det foreligger noen brudd på røykeloven.

Mer fra Byas:

LES MER:

Nå er denne utelivs-trenden kommet til Stavanger

LES MER:

Egon vil ha ny og stor uteservering med 120 sitteplasser

LES MER:

Slik blir nye Tou

LES MER:

Påskeaften er dette konseptet tilbake på Tou Scene for første gang på et halvt år

Publisert:
  1. Stavanger

Skjenkestrid i Fargegata: – Det er en giftig stemning her nå

Butikkeier mener uteserveringen til Hanekam påfører henne inntektstap og er i strid med røykeloven. – Helt uforståelig, sier Hanekam.

Publisert: