Studie om studentenes helse: – Svært bekymringsfullt

Årets helse- og trivselsundersøkelse blant norske studenter viser at 45 prosent sliter psykisk og 54 prosent føler seg ensomme, langt flere enn tidligere.

Oppdatert:
Årets SHoT-undersøkelse avdekker at koronapandemien har forverret studentenes psykiske og fysiske helse.

Dette bekymrer leder av Studentorganisasjonen i Stavanger, Philip Jamissen.

– Det er skremmende tall. Vi regnet med at tallene skulle være mørke, men de er mørkere enn forventet. Spesielt antallet studenter som sliter med psykiske plager og selvmordstanker er svært bekymringsfullt, sier han til Byas.

Over 62.000 studenter deltok

Årets resultater fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) ble offentliggjort klokka 13 mandag. Dette er en tilleggsundersøkelse til SHoT for å se spesielt på effektene av pandemien på studentenes hverdag og trivsel. Mer enn 62.000 studenter har deltatt i vurderingen av egen helse.

Andelen som sier de sliter med alvorlige psykiske plager, har økt fra 32 prosent i 2018 til 45 prosent i 2021.

LES MER:

MDG slakter regjeringens innsats for unge og psykisk helse: – Pengene er brukt feil

Andelen som sier de savner noen å være sammen med, føler seg utenfor eller isolert, er økt fra 30 prosent i 2018 til 54 prosent i 2021.

– Det har ikke vært lett å være student under koronapandemien. Vi ser at flere studenter som bor alene er avhengige av turen til campus og gå på forelesning for å treffe vennene sine. Det er helt klart at pandemien har rammet hardest de studentene som ikke hadde det så bra fra før, sier Jamissen.

Det er også en markant nedgang i vurderingen av egen fysisk helse. I 2018 sa 79 prosent av studentene at de hadde god fysisk helse. Nå sier 68 prosent det samme.

– Vi kommer til å gå gjennom tallene og vil selvsagt henvende oss til UiS og SiS om utfordringene. Samtidig ønsker vi i større grad å engasjere linjeforeningene, slik at de kan ta et større ansvar for å samle studentene i mindre grupper, sier Jamissen.

Leder av Studentorganisasjonen i Stavanger, Philip Jamissen, sier at tallene som blir presentert i undersøkelsen er mørkere enn forventet.

Øker mer enn før

– Stengte campus, mindre bevegelighet og stengte treningssentre kan se ut til å ha påvirket store deler av studentenes helse, både den psykiske og den fysiske, sier leder for SHoT 2021, Kari-Jussie Lønning, i en pressemelding.

Det har vært en generell økning i psykiske plager blant studenter de siste ti årene.

– Økningen i tilleggsundersøkelsen er større enn tidligere. Det må tas på største alvor, sier Lønning.

Prorektor ved Universitetet i Stavanger, Astrid Birgitte Eggen, synes det er trist at studentene opplever hverdagslivet og studiehverdagen som tøff. Samtidig peker hun på noen lyspunkter.

– Studentene viser seg fortsatt å være svært ressurssterke. De søker kontakt med hverandre, blant annet har også alkoholforbruket redusert seg, men dessverre er det en situasjon som ingen av oss rår over som har ført til større utfordringer enn ellers, sier hun.

Prorektor for utdanning ved UiS, Astrid Birgitte Eggen, mener at universitetet har gjort mye for å bedre den digitale undervisningen. Likevel er svarene i SHoT-undersøkelsen et tydelig signal om at universitetene kan bli enda bedre.

Slakter digital undervisning

Manglende kontakt med medstudenter og mindre engasjerende forelesninger oppgis som de største utfordringene. Rundt halvparten sier i svarene sine at mer enn 80 prosent av undervisningen har vært digital.

Hele sju av ti vurderer den digitale undervisningen som dårligere eller mye dårligere sammenlignet med tradisjonell undervisning.

Eggen mener at UiS ikke har gjort for lite for å bedre den digitale undervisningen.

– Graden av digital undervisning har blitt styrt av hvor ofte vi har stengt ned. Gjennom året har vi gjort flere forbedringer, som blant annet ved å styrke våre ansattes digitale kompetanse og få inn spesialister som kan hjelpe dem med dette. Det at studentene ikke er fornøyde er et push til oss om at vi må bli enda bedre, sier hun.

Åtte av ti sier den største utfordringen da er mangel på kontakt med medstudenter og faglærer. Det er særlig de yngste studentene som sliter.

Trivsel med studiet:

UndervisningenEgen arbeidsinnsatsArbeidsmengde på studietMåten studiet er strukturert påFaglig veiledningFysisk læringsmiljøTilbakemelding på egen læring
Stavanger31393435312023
Gjennomsnitt nasjonalt31363437332023

Stavanger skiller seg ikke nevneverdig ut i statistikken og holder seg for det meste på landsgjennomsnittet.

Dårligst ut kommer det fysiske læringsmiljøet, hvor bare 2 av 10 studenter sier de er fornøyde.

Tilfredshet med studiebyen:

KulturtilbudetHelsetilbudetKollektivtilbudetUtelivstilbudetStudentmiljøetBoligtilbudet
Stavanger234551212330
Gjennomsnitt nasjonalt214755152631

På fire av seks punkter scorer Stavanger dårligere enn landsgjennomsnittet når det kommer til tilfredshet med egen by.

Dårligst ut kommer studentmiljøet, hvor bare 23 prosent av studentene mener miljøet er bra.

LES MER:

Stavanger-studenter først til å teste ut vennespleis-appen «Hei»

LES MER:

Studentpakken: Slik skal ti millioner kroner komme deg til gode

Selvmordstanker

I undersøkelsen oppgir 19 prosent å ha søkt hjelp for psykiske plager det siste året.

Det er nesten like mange som oppgir å ha en psykisk lidelse, som 18 prosent sier de har. 12 prosent av studentene sier de lider av depresjon, mens 11 prosent lider av angst.

Ifølge undersøkelsen er selvmeldt omfang av selvskading og selvmordstanker høyt. Én av fem svarer at de har skadet seg selv med vilje, men det oppgis ikke hva som legges i begrepet selvskading i denne sammenhengen.

Andelen som sier de har selvmordstanker, er nesten doblet siden 2010; fra 8 prosent da til 15 prosent i 2021. 4 prosent oppgir å ha forsøkt å ta sitt eget liv.

I begynnelsen av mars ble det kjent at SiS og UiS får flere millioner kroner fra staten for å bekjempe studentenes psykiske utfordringer.

– Vi må fortsette samarbeidet vårt med SiS for å bedre studentenes psykiske helse. Sammen har vi fått nærmere 10 millioner kroner som skal gå til tiltak for studentene, og vi jobber fortsatt med å utnytte disse midlene best mulig, sier hun.

Publisert:
Oppdatert:

Studie: Over halvparten av studentene er ensomme

Årets helse- og trivselsundersøkelse blant norske studenter viser stor økning i studenter som føler seg ensomme. En stor andel sliter med søvn og motivasjon.

Publisert: