UiS har åpnet for noen skoleeksamener på campus

Universitetet i Stavanger vil avholde noen skriftlige eksamener fysisk på universitetets område. Prorektor for utdanning sier hun har forståelse for studenter som føler at de blir satt i en vanskelig situasjon.

Oppdatert:
21 fag, hovedsakelig ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet og Handelshøyskolen, skal ha fysisk skoleeksamen i vår.

Det er 21 fag som skal ha skoleeksamen denne våren, som betyr at studentene må møte fysisk opp den skriftlige testen. Dette utgjør totalt 1730 studenter.

Prorektor for utdanning understreker at studentene blir fordelt på mange rom over flere dager.

– Det er Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet, Det helsevitenskapelige fakultet, Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, og Det samfunnsvitenskapelige fakultet som skal ha fysiske eksamener på campus, sier Astrid Birgitte Eggen.

Eksamenstypene som brukes i disse fagene er ikke godt egnet for hjemmeeksamen, forteller Eggen.

– Det handler om eksamensformatet og oppgavetypen, og at disse eksamenene tester i stor grad kunnskap som omhandler utregninger og fasitsvar.

LES MER:

UiS forlenger perioden med digital undervisning

– Beste måten å gi rettferdige karakterer

Tord Aarø som er leder i Petroil, linjeforeningen for petroleumsingeniørene, tror at de fleste gleder seg til å ha en vanlig skoleeksamen.

– Det er den beste måten å gi en rettferdig karakterfordeling, men det er jo absolutt delte meninger om dette. Det er nok en brøkdel av en brøkdel som er bekymret for eksamen på grunn av korona, men vi tror at mesteparten som gruer seg til en skoleeksamen, gruer seg til å ha den alene og uten hjelpemidler.

Aarø legger til at Petroil har tiltro til ledelsen på UiS og stoler på at de tar fornuftige beslutninger angående fysisk eksamen og smitteverntiltak.

Astrid Birgitte Eggen er prorektor for utdanning ved Universitet i Stavanger.

– Har forståelse for studenters reaksjoner

Smittesituasjonen i regionen har forverret seg den siste tiden, og kommunene på Nord-Jæren så seg nødt til å stramme inn.

En student som Byas har vært i kontakt med, mener det er uforsvarlig av Universitetet i Stavanger å gjennomføre eksamener som krever fysisk oppmøte og at han er bekymret.

– Studentene vil være nervøse og prestere dårligere, sier studenten.

– Jeg har forståelse for alle studenter sine reaksjoner, sier Eggen, og forteller videre at de som velger å avholde skoleeksamener mener at dette er den sikreste måten å teste studentene sine kunnskaper på.

Prorektoren forteller videre at studenter som mener at de ikke klarer å gjennomføre en skoleeksamen, kan få en legeerklæring.

– Det som er rådet til alle studenter er at de da må ta kontakt med det sitt fakultet eller faglærer, dersom de har helt spesifikke ting som må tas hensyn til.

LES MER:

Økonomi og administrasjon mest populært blant studentene

Lederen i StOr mener det er viktig at studenter slipper å møte opp dersom de har symptomer på korona.

– Viktig å ha et alternativ

Lederen for StOr (Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger), Philip Lundberg Jamissen, har også forståelse for at studenter kan være bekymret.

– Jeg skjønner jo at man bekymrer seg, men nå er det jo sånn at i eksamenslokalene så er det lagt opp til god avstand.

Lundberg Jamissen sier videre at han er for fysisk eksamen på UiS, men at det er viktig at det finnes et alternativ for dem som er i karantene eller isolasjon.

– Jeg forstår den studenten som er bekymret, og han er sikkert ikke alene heller. Det er derfor det er viktig å ha et alternativ dersom man er i karantene eller har symptomer, sånn at det bare er friske i lokalet.

På UiS sine hjemmesider står det at «dersom du er syk og har luftveissymptomer eller feber kan du ikke avlegge eksamen på campus». Videre står det at du kan få innvilget gyldig fravær dersom man ikke kan avlegge eksamen på campus.

LES MER:

Derfor er studentene fortvilte og forbanna

– Ikke bekymret

Jakob Hummelsund Grung, som går første året som sykepleierstudent, hadde eksamen i medikamentregning 3. mars i år. Da måtte han stille opp på universitetet. Han var personlig ikke bekymret for smitte på eksamen.

– Vi var spredt utover og det var strenge tiltak.

Ettersom studentene var i praksis på et sykehjem samtidig som han skulle ta eksamen, så var alle nylig testet da dette var et krav før man startet praksisen.

Grung forteller også at førsteklassingene skal ha fysisk oppmøte neste uke, hvor de skal lære å sette sprøyter på hverandre. UiS har forlenget perioden med digital undervisning, men har åpnet for noe fysisk oppmøte der det trengs laboratorier eller utstyr.

Smittevern under eksamen

Universitet har en egen side hvor det står om smittevern på en fysisk eksamen.

  • Det vil være to meter mellom bordene hvor studentene skal sitte når de gjennomfører eksamen.
  • Studentene må vaske hendene og sprite seg godt.
  • Studentene oppfordres til å bruke munnbind.

Sykepleierstudenten Grung forteller også at studentene måtte ha på seg munnbind når man gikk inn og ut av lokalet.

– Eksamensvaktene vil være ekstra påpasselige med disse tingene her, i tillegg til de oppgavene de skal gjøre som eksamensvakter, sier Eggen.

Publisert:
Oppdatert:

Studenter truer med å møte til eksamen med luftveissymptomer: – Veldig dumt

Studenter som skal skriver på Jodel at de vil møte opp på eksamen med luftveissymptomer for å slippe utsettelse. – Det skal være trygt å gjennomføre eksamen på campus, sier prorektor.

Publisert: