Disse studentene er mest og minst fornøyd med utdanningen sin

Politistudentene topper lista, grunnskolelærere scorer lavest.

Publisert:
Over 31.000 studenter har svart på undersøkelsen.

Studiebarometeret er en nasjonal spørreundersøkelse som blir sendt ut til over 60.000 studenter hver høst. Undersøkelsen som ble gjennomført i fjor høst er den sjette på rad. 31.000 studenter har nå gitt sin dom til 1796 forskjellige studieprogrammer.

Undersøkelsen viser hvordan studentene oppfatter kvaliteten på studieprogrammene ved norske universiteter og høyskoler, samt hvor tilfreds de er med utdanningen sin.

Blant alle studentene i landet er det politistudentene som er mest fornøyd med utdanningen sin.

På spørsmål om blant annet hvordan studiet innfrir til forventninger, om læringsmiljø, organisering og selve undervisningen, er gjennomsnittsscoren blant politistudentene 4,6 av 5.

Videre følger studieprogram som matematikk/statistikk, fysikk, rettsvitenskap og sivilingeniør.

De som er minst fornøyd med utdanningen sin ifølge undersøkelsen, er grunnskolelærere. Lærerne får en gjennomsnittsscore på 3,9.

Gjennomsnitt overordnet tilfredshet, etter utdanningstype

Kilde: Studiebarometeret 2018.

StudieprogramTilfredshet
Politi4.6
Matematikk/statistikk4.3
Fysikk4.3
Rettsvitenskap4.2
Sivilingeniør4.2
Medisin4.2
Geografi4.2
Yrkesfaglærer4.2
Biologi4.2
Historie/Filosofi4.1
Psykologi4.1
Idrett4.1
Primærnæring4.1
Kunst4.1
Antropologi4.1
Tekniske fag4.1
Kjemi4.1
Øk/adm4.1
Statsvitenskap4.1
Pedagogikk4.1
Geologi4.1
Data-IT4.1
Språk4
Arkitektur4
Helse/sosial4
Odontologi4
Sykepleie4
Sykepleie (master)4
Barnehage4
Sosialfag4
Medie/informasjon4
Ingeniør3.9
Samfunnsfag3.9
Sosiologi3.9
Log-Sikk3.9
Lektor3.9
Farmasi3.8
Samføk3.8
Grunnskole3.7
Publisert:

Disse studentene er mest fornøyde på UiS

To av UiS sine nyeste studier scorer høyt på studentundersøkelse om trivsel og kvalitet på utdanning. De har flere ting til felles: Studiene er nye, innen helsefag og har små klasser.

Publisert: