Slik forbereder universitetet seg til å ta imot 12.000 studenter igjen

Tre scenario avgjør hvordan din studiehverdag blir.

Oppdatert:
Universitetet ønsker ikke et fullpakket campus ved studiestart til høsten. Til å begynne med kommer fortsatt en del av undervisningen til å være digital.

Mellom april og juni har en arbeidsgruppe jobbet fram tre ulike løsninger for hvordan undervisningen skal foregå på Universitetet i Stavanger (UiS).

Dette har universitet delt inn i tre ulike scenario:

1: Heldigital undervisning

Få eller ingen studenter på campus. All undervisning skjer digitalt.

2: Kombinasjon av digitale og fysiske forelesninger

En større mengde studenter på campus. Forelesninger med få studenter skjer på campus, mens større forelesninger må følges digitalt.

3: Full åpning

Ingen restriksjoner på hvor mange studenter det vil være på campus. Det legges opp til at de fleste studentene må møte fysisk til forelesning.

– Per nå er det scenario nummer to, altså en kombinasjonsløsning, som er mest aktuell, sier prorektor for utdanning ved UiS, Astrid Birgitte Eggen.

Prorektor for utdanning ved Universitetet i Stavanger, Astrid Birgitte Eggen.

Kompleks og utfordrende løsning

Da koronapandemien rammet Norge, var universitetene blant flere institusjoner som måtte stenge.

Undervisning kunne ikke foregå som normalt og UiS var forberedt på at dette heller ikke ville være tilfellet når studentene skulle starte et nytt semester i august.

– Vi planlegger nå for det vi tror kommer til å skje. Likevel må vi være i beredskap og forberede oss på at det kan bli aktuelt å flytte all undervisning over på digitale flater, sier prorektoren.

LES MER:

Dette er de mest populære studiene ved UiS

LES MER:

Planene gikk i vasken for Lizelle og 240 andre UiS-studenter

Eggen sier at den mest utfordrende og komplekse løsningen er nettopp scenario to, som UiS regner med å ta i bruk.

– Det går på smittevern og å begrense antall studenter i hvert enkelt undervisningslokale. Timeplanleggingen blir mer kompleks, og de ulike fakultetene må ta stilling til hvilke studentgrupper som skal få undervisning på campus, sier Eggen og er rask med å legge til:

– Men førsteårsstudenter prioriteres. De som er nye, enten på bachelor- eller masternivå, skal få campusundervisning, sier hun.

Philip Lundberg Jamissen var studentenes representant i arbeidsgruppa som jobbet fram til de ulike scenarioene. Nylig tok han over ledervervet i Studentorganisasjonen (StOr).

Ønsker flest mulig på campus

Arbeidsgruppa som jobbet fram de ulike scenarioene, hadde blant annet representanter fra universitetsledelsen, studentservice, IT og studentene.

Studentenes representant var tidligere nestleder for utdanning i Studentorganisasjonen (StOr), Philip Lundberg Jamissen.

Han tok nylig over ledervervet i StOr.

– Vi er svært fornøyd med hvordan de tre scenarioene er satt sammen. Helst skulle vi sett at vi gikk for scenario tre, full åpning, men det ser vi at ikke er mulig, sier Jamissen.

– Hvorfor ønsker dere mange på campus midt i en pandemi?

– Ikke som sild i tønne, men så mange det er hensiktsmessig å ha. Det er bedre for studentene dersom de kan være på området og snakke med andre studenter og forelesere, sier Jamissen.

LES MER:

Slik blir Fadderfestivalen 2020: Satser på konserter, faddertelt og flere arenaer

Fortsatt risiko

StOr-lederen forteller at det også er opprettet en tiltaksgruppe for å øke de ansattes digitale kompetanse i forkant av studiestart. I denne gruppa inngår også tre nyansatte universitetslektorer som er rekruttert på grunn av den unormale situasjonen.

Hvor lenge undervisningen på UiS vil være i en unntakstilstand, tør ikke prorektor Eggen å spå.

– Myndighetene sier at det fortsatt er en risiko for lokale smitteutbrudd. Vi regner med å ha redusert kapasitet hele høsten, så får vi se hva som skjer til våren.

Publisert:
Oppdatert:

UiS har åpnet for noen skoleeksamener på campus

Universitetet i Stavanger vil avholde noen skriftlige eksamener fysisk på universitetets område. Prorektor for utdanning sier hun har forståelse for studenter som føler at de blir satt i en vanskelig situasjon.

Oppdatert: