Old Irish Pub klager på nattklubb-avgjørelse og får støtte av Olav Thon

Nå må formannskapet i Stavanger ta stilling til saken på nytt.

Publisert:
Kommunen har nektet Old Irish Pub nattklubbevilling i De røde sjøhus. Utelivskjeden har nå klaget på vedtaket.

Advokat Dag Christian Fosse, som representerer den danske utelivskjeden, mener at kommunen ikke har rett til å nekte Old Irish Pub nattklubbevilling og har derfor klaget på vedtaket.

Årsaken er at kommunen har tatt utgangspunkt i arbeidsmiljøloven da danskene ble nektet nattklubbevilling, men slike spørsmål skal avgjøres etter alkoholloven, mener advokaten.

«Vi mener at det ikke er rettslig adgang til å avslå søknaden og ber om at avslaget endres og at søknaden innvilges», skriver han i klagen.

Advokaten hevder også at det er en saksbehandlingsfeil fra kommunens side, og viser til at danskene ikke har fått mulighet til å kommentere påstanden om at de har en «manglende vilje og evne til å følge norsk regelverk».

Gikk mot rådmannen

Det var 9. mai at et knapt flertall i formannskapet gikk mot rådmannens innstilling og nektet Old Irish Pub nattklubbevilling.

Under etableringen i Stavanger har Old Irish Pub brutt arbeidsmiljøloven, plan- og bygningsloven og brannvernloven. For lovbruddene har selskapet fått en bot på 300.000 kroner.

Til tross for at selskapet har betalt bota, ønsket ikke flertallet i formannskapet å gi bevilling til en aktør som gjentatte ganger har brutt arbeidsmiljøloven.

Allerede i april var bevillingsnekten et tema, men politikerne valgte å utsette saken. Innstillingen til rådmannen har hele tiden vært at politikerne må gi danskene bevilling, siden de tidligere lovbruddene ikke omfatter alkoholloven.

Thon-støtte

Olav Thon Gruppen har eid De røde sjøhus siden 1976, og selskapet annonserte Old Irish Pub som sin leietaker i januar i år.

I et brev som konsernsjef Olav Thon har sendt til Stavanger kommune, uttrykker han sin fulle støtte til Old Irish Pub. Det er Thon personlig som har signert brevet.

«Det er meget mulig at benevnelsen er blitt misoppfattet, men at et par dagers opphold skulle medføre en bot på kroner 300.000 og avslag på skjenkerettigheter som hele tiden var en forutsetning til bygging av De Røde Sjøhus slik som disse framstår i dag må jeg få protestere på», skriver Thon.

Olav Thon er en av Norges rikeste menn og konsernsjef i Olav Thon Gruppen.

Thon skriver også at han er beredt til å hjelpe leietakeren sin.

«Jeg finner ingen grunn til å gjenta argumentene som Advokatfirmaet Fosse og Christiansen AS i sin klage av 22. mai framfører, men bekrefter at jeg støtter klagen og hvis det skulle bli nødvendig vil jeg delta som en partshjelper ved en eventuell prosess», står det i brevet.

Daglig leder av Old Irish Pub, Peder Blak, er ordknapp om klagen.

– Vi håper at vår klage kommer opp til behandling på neste formannskapsmøte 13. juni, og at den da blir tatt til følge. Utover det, ønsker jeg på nåværende tidspunkt ikke å kommentere klagen utover det som vi har skrevet i den, skriver han i en tekstmelding.

Klagen skal opp til behandling i formannskapet. Går politikerne inn for det samme vedtaket som sist, havner saken på bordet til fylkesmannen.

MER FRA BYAS:

LES MER:

Da denne bilen dukket opp på Finn, ringte Rune faren sin med én gang

LES MER:

Denne kaféen lar deg kjenne hvordan det er å ha MS

LES MER:

Nova nattklubb vil ta over VIP-kundene til Hall Toll

LES MER:

– Jeg har spist taco hver dag i ett år og jeg er fortsatt ikke lei

Publisert:

Old Irish Pub krever at kommunen blar opp for advokatutgifter

Først ble danskene nektet bevilling, men så snudde politikerne. Nå vil utelivskjeden at Stavanger kommune tar regningen.

Oppdatert: